Idiootti-henkiloita.txt 

Asko Korpela 20071118 (20071118) o Ajk kotisivu o AjkLoki o WebMaster