Makrotaloustieteen perusteet


10 Juhani:Makrotieto
11 Peruskäsitteet ja tiedon lähteet
details
12 Menetelmät ja tiedon käsittely
details
13 Harjoitus: Keskeiset trendit
20 Tuomas:Kuluttaja kansantaloudessa
21 Miten kuluttajat käyttäytyvät?
details
22 Kulutusfunktiot Suomen kansantaloudessa
details
23 Harjoitus: Kulutusfunktio
30 Aapo:Pääomanmuodostus ja pääomakanta
31 Korko määräytyy maailmalla
details
32 Pääomanmuodostus ja kiihdytinperiaate
details
33 Harjoitus: Investointifunktio
40 Simeoni:Taloudellinen kasvu ja työllisyys
41 Tuotanto ja tuotannontekijät
details
42 Työllisyys ja tuotanto
details
43 Harjoitus: Tuotantofunktion joustot
50 Timo:Palkat ja hinnat
51 Palkankorotus, työttömyys ja tuottavuus
details
52 Työttömyys, inflaatio ja inflaatio-odotukset
details
53 Harjoitus: Palkankorotus
60 Lauri:Tasapaino ja suhdannevaihtelu 
61 Talouden tasapaino ja kerrannaisvaikutukset
details
62 Tasapainohäiriöt ja suhdannevaihtelu
details
63 Harjoitus: FORAJKA - ennuste ja sen vaihtoehdot
70 Eero:Talouspolitiikka
71 Talouspolitiikan päälinjat
details
72 Suomi, EMU ja EU o Sirkka Hämäläinen
details
73 Harjoitus: POLAJKA - talouspolitiikan optimointi

Asko Korpela 20170724 (19981128) o  o AJK home page o Tajka pages o WebMaster