Ajka, Etla, VVM

Bruttokansantuotos
Inflaatio
Työttömyys
Vaihtotase
Yksityinen kulutus
Pääomanmuodostus
Julkinen kulutus
Vienti
Tuonti
HISAJKA HisObservations HisComparison

Viimeinen AJKA mallilla laadittu ennuste on julkaistu syksyllä 1996.

Asko Korpela 20170803 (20110710) o AJK home page o Tajka pages o WebMaster