Ex67 Sähköpostiosoitteet 

Anttila Mai  mai.anttila@hkkk.fi
Aura Sirkka  sirkka.aura@investinfinland.fi
Bergholm Ulla  ulla.bergholm@toimihenkilounioni.fi
Cornér Inkeri inkeri.corner@vaisala.com
Davidsson Anneli  adavidsson@fi.loreal.com
Erkkilä Kaste-Helmi kaste-helmi.erkkila@osuuspankki.fi
Harju Osmo osmo.harju@pp1.inet.fi
Hopia Ritva ritva.hopia@dnainternet.net
Hyvärinen Raija  raija.hyvarinen@valtiokonttori.fi
Johansson Riitta  riitta.johansson@oras.com
Korpela Asko asko.korpela@kolumbus.fi
Korppoo Helena helena.korppoo@ruovedenlaskenta.fi
Lähteenmäki Helena  hekajast@welho.com
Lecklin Olli olli.lecklin@dlc.fi
Lindqvist Arja ja Matti  matti.lindqvist @kolumbus.fi
Lohikoski Olavi olavi.lohikoski@ee.heidelberg.com
Lounamaa-Lindegren Leena leena.lounamaa-lindegren@stockmann.fi
Mäkikärki Kari kari.makikarki@kaukomarkkinat.fi
Opas Jorma
Pekonen Leena leena.pekonen@fortum.com
Reinikka Alpo alpo.reinikka@cc.jyu.fi
Salovaara Pertti pertti.salovaara@valtra.com
Seppä Pekka pekka.seppa@dnainternet.net
Tilli Harri harri.tilli@nordea.fi
25 Vatanen Leo leo.vatanen@kolumbus.fi

Asko Korpela 20031109 (20030425) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK homepage