Opettajaluettelo


Pikkujoulukuusi-1964
 
Opettajien luettelo
Aaltonen Aimo LaT kauppaoikeus
Ahlstedt Leo KTL LTT II
Anttila Jarmo ylim opettaja ranska
Artto Eero KTM LTT I
Atkinson John lehtori englanti
Binham Philip lehtori englanti
Castrén Kari KTM kansantaloustiede
Erämetsä Erik FT englanti
Hakamies Reino dosentti ranska
Hangasjärvi Ruth ylim opettaja konekirjoitus
Heinänen Pekka professori kemia ja tavaraoppi
Hildén Kaarlo professori talousmaantiede
Homi Martta lehtori ruotsi
Honko Jaakko apul.prof. yleinen liiketaloustiede
Jutila Jukka lehtori kemia ja tavaraoppi
Kallioniemi Outeri lehtori pikakirjoitus
Kareoja Sirkka-Liisa lehtori ranska
Kaskimies Mika professori LTT II
Kettunen Pertti KTK LTT I
Laine Naimi FM saksa
Lamppu Irja vt lehtori LTT I
Lindgren Kaj B FT saksa
Louhija Jarl lehtori ruotsi ja suomi
Lyytinen Arvo E eversti venäjä
Manninen Jouko assistentti talousmatematiikka Pikku My
Mattila Sakari professori talousmatematiikka Sigma Saku
Mikkeli Mikko fil.maist taloushistoria
Muukkonen Pertti dosentti kaupaoikeus
Mårtensson Börje FM ruotsi
Nenonen Aarne FL ruotsi
Nikolowski Ferodoro FT saksa
Paakkanen Jouko dosentti kansantaloustiede
Peitso Jukka FM portugali
Penttilä Erkki apul.prof. englanti
Pulkkinen Kyösti KTM konttorityöt ja -tekniikka
Puukari Arvo lehtori LTT II
Raninen Huugo Valtter professori LTT II
Rantavaara Irma FT englanti
Rossi Reino FT kansantaloustiede
Saario Martti professori LTT I
Saarsalmi Meeri KTK, DBA LTT II
Sevelius Martin lehtori ruotsi
Särkisilta Martti KTM LTT II
Tamminen Mikko professori kansantaloustiede
Tarkiainen Tuttu professori valtio- ja yhteiskuntaoppi
Telaranta Kaarlo A professori kauppaoikeus
Teräs Hannu lehtori saksa
Vaivio Fedi dosentti kansantaloustiede
Vappula Aune ylim opettaja italia
Vierikko Erkki lehtori espanja
Willebrandt C-A von lehtori saksa
Virkkunen Henrik professori LTT I
Virtanen Unto dosentti kirjanpito
Vuorinen Elsa FM englanti


Asko Korpela 19990220 (19971129) - Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu