KAUPPAKORKEAKOULU

Opetusohjelma 1962-63

a. Kansleri
b. Valtuuskunta:
e. Hallitus:
d. Rehtorit:
e. Opettajaneuvosto:
f. Opettajakunta:
Yleinen liiketaloustiede
Liiketaloustiede I
Liiketaloustiede II
Kansantaloustiede
Kauppaoikeus
Talousmatematiikka ja tilastotiede
Kemia ja tavaraoppi
Talousmaantiede
Valtio-oppi
Taloushistoria
Suomen kieli
Ruotsin kieli
Englannin kieli
Espanjan kieli
Ranskan kieli
Saksan kieli
Venäjän kieli
Portugalin kieli
Pikakirjoitus
Konttorityöt ja -tekniikka
Konekirjoitus
g. Sihteeri, taloudenhoitaja ja kanslia
Kanslia
VII. Opetustuntimäärät eri oppiaineissa


Hallinto, opettajat, virkailijat ja laitokset

a. Kansleri: Suviranta, Bruno Kaarle. FT, professori. Vast.otto virkahuoneessaan pe 9-10, K-puh. 42 (444 417). Kotios. Vuorimiehenkatu 19 A. puh. 623 661.

Kanslerin sihteeri: Vaivio. Fedi Lennart. KTT. dosentti. Vast.otto virkahuoneessaan puh. K-42 tai K-37 kanslerin vastaanottoaikoina.Kotios.Topeliuksenk. 7 B (Rantatöyry 7 F, puh 687 611)


b. Valtuuskunta:

Puheenjohtaja: Walden. Juuso Walfrid, ekon.,vuorineuvos. Valkeakoski.
Varapuheenjohtaja: Viima, Eero Jalmari. KTM, vuorineuvos. Helsinki.

Valtuuskuntaan kuuluu kaikkiaan 42 jäsentä. jotka kauppakamarilaitos ja Suomalainen Liikesivistysrahasto valitsevat puoliksi kumpikin. Rehtori ja vararehtori kuuluvat myös valtuuskuntaan.


e. Hallitus:

Puheenjohtaja: Hirvonen. Eino. KTK. KTT h.c., Helsinki.
Varapuheenjohtaja: Virkkunen. Matti Samuli,VT, pääjohtaja, Helsinki.

Jäsenet:
Calonius, Olli Sakari, ekon., toimitusjohtaja. Helsinki.
Heinänen, Pekka. FT, professori. vararehtori. Helsinki.
Kirves, Lauri Kalervo, KTM, toimitusjohtaja. Helsinki.
Nurmela. Ilmo Olavi. KTM, vuorineuvos. Helsinki.
Saarinen. Severi Mikael, ekon.kauppaneuvos, Helsinki.
Sohlberg. Jorma Olavi, VT, vuorineuvos. Helsinki.
Virkkunen, Johan Henrik, KTT, professori. rehtori. Helsinki.


d. Rehtorit:

Rehtori:Virkkunen. Johan Henrik. KTTO professori.
Vast.otto ti klo 10-11 klo virkahuoneessaan puh. K-20 (492 671) 11-12 & pe klo l5-16 Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 493 902. La klo 11-12

Vararehtori: Heinänen, Pekka, FT, professori.Vast-otto h. 216 ti klo 15-16 & ke klo 14-15, K-puh. 28. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 441 129.


e. Opettajaneuvosto:

puheenjohtajana rehtori. jäseninä professorit ja pöytäkirjan pitäjänä korkeakoulun sihteeri. Opettajaneuvosto kokoontuu lukukausien aikana normaalisti joka toinen perjantai. Käsiteltäväksi tarkoitetut anomukset on jätettävä kansliaan viimeistään kokousta edeltävänä tiistaina. Tiedot päätöksistä saa anoja kansliasta.


f. Opettajakunta:

Yleinen liiketaloustiede

Honko, Jaakko Olavi. KTT, professori.Vast.otto ke klo 13-14 & pe klo 15-16 h. 114. K-puh. 27. Kotios. Isokaari 36 E. puh. 676 947.

Larmola, Eero Antero ekonomi, vt.assistentti. Vast.otto to klo 12-14 & la klo 10-12 h. 407, K-puh. 69. Kotios. Pietarink. 12 A 17, puh. 50 593.


Liiketaloustiede I

Saario, Martti Kaarlo. KTT. professori.Vast.otto ke klo 12-13 & pe klo 9-10 h. 107, K-puh. 19. Kotios. Uudenmaank. 39. puh. 660 331.

Virkkunen. Johan Henrik. KTT. professori, Kauppakorkeakoulun rehtori, Vast.otto ti klo 10-11 rehtorin huoneessa. K-puh. 20 (492 671). Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 493 902.

Kaitila. Esa Heikki, FT, dosentti, pääjohtaja. virasta vapaa.

Lamppu, Aili Irja. KTM, vt.lehtori. Vast.otto ma & ti klo 11-12, h. 412. K-puh. 31. Kotios. Untamontie 8 A 3, Käpylä, puh. 790 946.

Artto, Eero Veikko. KTM, assistentti.Vast.otto ke klo 13-15 h. 407, K-puh. 65. Kotios. Topeliuksenk. 7 B, puh. 495 125.

Kettunen, Pertti Emil. KTK. assistentti. Vast.ottoajasta ilm. myöh. K-puh. 65, Kotios. Puistokaari 11 B., Lauttasaari.

Hakala, Pirkko Sinikka. ekonomi. vt.assistentti. Vast.otto ti klo 13-15 & pe klo 12-14 h. 407. K-puh. 44. Kotios. Koillisväylä 2 A 12,, Lauttasaari. puh. 678 821..

Ruuhela, Reijo Tuomas, ekonomi, vt.assistentti.Vast.otto ma klo 13-15 h. 407. K-puh. 69. Kotios. Kustaank. 5 A 23. puh. 776 323.


Liiketaloustiede II

Raninen. Huugo Valtter. KTL, LaT, professori. Vast.otto to klo 10-11 h. 110, K-puh. 23. Kotios. Albertink. 30 D 10 puh. 37 526. Virasta vapaa syyslukukauden.

Kaskimies, Mauri Mika Kullervo KTT. professori. Vast.otto ke klo 10-11 & to klo 11-12 h. 113. K-puh. 26. Kotios. Topeliuksenk. 7 B.

Ahlstedt, Karl Leo. KTL, lehtori. Vast.otto ke & pe klo 14-15 h. 409 K-puh. Kotios. Valinkauhantie 13, Lintuvaara, puh. 405 022.

Saarsalmi. Meeri Marjattao KTK. DBA. lehtori. Vast.otto ti klo 12-13 & to klo 11-12 h. 507. K-puh. 51. Kotios. Joukolantie 3 D, Käpylä.

PuukarioArvo Lauri Johannes, KTL, ylim. opettaja. Vast-otto kevätl. luentojen jälk. opettajain huoneessa. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 493 868.

Pentti, Lauri Johannes. FM, ylimääräinen opettaja. Vast.otto luentojen jälk. Kotios. Kapteenink. 11 B 20. puh. 669 550.

Särkisilta, Martti Sakari. KTM2 assistentti.Vast.otto ti klo 9-11 h. 411, K-puh. 45. Kotios. Topeliuksenk 7 B. puh. 490 664.

Granfelt, Jarmo Allan, KTM, assistentti.Vast.otto ma & ke klo 13-14 h. 408, K-huh. 46. Kotios. Ida Aalbergintie 3 a II 86. puh. 476 067.

Vihersaari. Jukka Kustaa. KTM, assistentti. Vast.otto ke & pe klo 13-15 h. 409. K-puh. 45. Kotios. Ulvilantie 7 E 44, Munkkivuori, puh. 452 613-

Gustafsson. Kaj Mauritz, ekonomi. vt.assistentti. Vast.otto

ti & to klo 14-16 h 408. K-puh. 46. Kotios. Anttas. Stensvik. puh. 885 661.

Jahnukainen. Iiro August, ekonomi, vt.assistentti. Vast.otto ti klo 11-13 & to klo 10-12 h. 417. Kotios. Rantakartanontie 1 G-60, puh. 734 597.


Kansantaloustiede

Tamminen, Mikko Kustaa, FT, professori. Vast.otto syysl. ma & ti klo 13-14, kevätl. ma klo 14-15 h. 109, K-puh. 22. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 498 436

Vaivio, Fedi Lennart, KTT,dosentti, vt.professori. Vast.otto ma & ti klo 14-15 h. 418. K-puh. 37. Kotios. Topeliuksenk. 7 B.

Rossi, Taru Reino, FT, dosentti, pankinjohtaja. virasta vapaa.

Castrén, Kari Zachris. KTM, vt.lehtori.Vast.otto ma klo 10-11 & ke klo 10-12 h 504, K-puh. 50. Kotios. Topeliuksenk 7 A 6 puh. 735 537.

Autere, Eero, ekon., vt. Assist. Museok. 44 B 50, puh 497 640, K-puh 46

Sarakontu, Matti Veli, KTM, assistentti. Vast.otto ma & ti klo 12-15 h. 504, K-puh. 50. Kotios.Kaarelantie 97 G 90

Korpela, Asko Juhani. ekonomi. vt.assistentti. ei vastaanottoa. K-puh. 45. Kotios. Jääkärink. 15 A 7. puh. 38 819.


Kauppaoikeus

Telaranta, Kaarlo Armas. LaT, professori.Vast.otto ti klo 10-11 & ke klo l5-15.30 h 112. K-puh. 25. Kotios. Uudenmaank. 7 A 9, puh.644252

Aaltonen, Aimo Olavi. LaT, KTM, vt.professori. Turun Kauppakorkeakoulun professori. Vast.otto luentojen jälk. h. 119 K-puh. 24. Kotios. Isokaari 22 B 51. Lauttasaari. puh. 672 520.

Pekkanen. Raimo Oskari. LaL, VT, assistentti. Vast otto ma & ti klo 9-10 h. 503, K-puh. 50. Kotios. Herttoniemi, Puh.-786 250.

Suomela, Lauri, LaL, VT, vt.assistentti. Vast.otto ti & ke klo 17-18 h. 111. K-puh. 24. Kotios. Kauppalantie 7. puh. 12221/552.


Talousmatematiikka ja tilastotiede

Mattila, Kaarlo Sakari. FT, professori. Vast.otto pe klo 9-10 sekä luentojen jälkeen h. 108. K-puh. 21. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 449 186.

Manninen, Jouko Juha. FT, vt. apul.professori. Vast.otto ti klo 10-11 & pe klo 13-15 h. 506, K-puh. 51. Kotios. Pajamäentie 7 C 41. puh. 45,3 693.

Jahnukainen, Miikka Aleksi. VTM, assistentti. Vast.otto ti klo 14-1 & to klo 12-14 h. 508. K-puh. 69. Kotios. Tarkk'ampujank. 15 B 14, puh. 38 198.

Woivalin, Pentti Kalevi,LuK, vt.assistentti. Vast.otto ma & to klo 13-15 h. 508, K-puh. 69. Kotios. Säästöpankinranta 4 D 44. puh.


Kemia ja tavaraoppi

Heinänen, Bernhard Pekka, FT, professori. Vast.otto ti klo 15-16 & ke klo 14-15 h. 216. K-puh. 28. Kotios. Topeliuksenk. 7 A. puh. 441 129.

Jutila, Jukka Heljo, FM, lehtori. Vast-otto ma klo 15-16 h. 214 sekä laboratoriotöiden aikana. K-puh. 29. Kotios. Topeliuksenk. 7 B. puh. 449 918.


Talousmaantiede

Jaatinen. Stig Tyrgil Hjalmarson. FT, vt.professori, apulaisprofessori. Vast.otto ke klo 9-10 & to klo 14-15 h. 318 K-puh. 30. Kotios. Lautturinkuja , Kulosaari, puh 688 254.

Havukkala, Jaakko, FL, ylim. opettaja.Vast.otto ma klo 15-16 & to klo 13-15 @i. 317. 1(-puh. 66. Kotios. Otavantie 8 A 4, Lauttasaari. puh. 674 021.


Valtio-oppi

Tarkiainen, Tuttu Viljo, FT, dosentti. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun professori. Vast.otto luentojen jälk. opettajain huoneessa. Kotios. Meritullink. 7 A 9. puh. 660 879.


Taloushistoria

Alanen, Aulis Johannes, FT, dosentti, YhteiSkunnallisen Korkeakoulun professori. virasta vapaa.

Hautala, Kustaa Aadolf, FT, ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. luentosalissa. Kotios. Pihlajatie 7 A 1, puh.


Suomen kieli

Louhija, Jarl Albin. FT, dosentti, lehtori.Vast.otto ma klo 16:n jälk. & la klo 11-12 h. 419, K-puh. 38. Kotios. Topeliuksenk. 7 B. puh. 494 783.

Savinen. Seppo Tapio. ekonomi. ylim. opettaja. Vast.otto to klo 14-15 h. 419. K-puh. 38. Kotios. Tunturik. 6 A 4. puh. 491 342.


Ruotsin kieli

Louhija, Jarl Albin, FT, lehtori, dosentti. Vast.otto ma klo 16:n jälk. & la klo 11-12 h. 419x K-puh. 38. Kotios. Topeliuksenk- 7 B, puh. 494 783.

Sevelius, Martin. FM, lehtori.Vast.otto to klo 12-13 & luentojen jälk. h. 420. K-puh. 39. Kotios. Tehtaank. 25 C. puh. 629 917.

Homi. Martta Elisabeth. FM, vt.lehtori. Vast.otto ma klo 11-12 & to klo 10-11 naisopettajien huoneessa. K-puh. 18. Kotios. Kivitorpantie l, Munkkiniemi, puh. 483 020.

Mårtenson, Otto Börje. FM, ylim. opettaja.Vast.otto luentojen jälk. opettajain huoneessa, K-puh. 16. Kotios. Äyräpääntie 1.3, Laajalahti. puh. 405 104.

Nenonen. Aarne Vilho, FL, ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. opettajain huoneessa K-puh. 16. Kotios. Perustie 18 A, puh. 484 203.


Englannin kieli

Penttilä, Erkki Aulis. FT, dosentti. lehtori. Vast.otto ke & to klo 12-13 h. 421, K-puh. 40. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 498 495

Rantavaara. Irma Irene. FT, dosentti. lehtori. virasta vapaa.

Norko-Turja, Elvi Sirkka-Li 'sa, FM, vt.lehtori.Vast.otto to klo 18-18.30 kotona. Kotios. Arkadiank . 31 B. puh. 499 488.

Binham. Philip Frank. MA. vt.lehtori, virasta vapaa.

Murray, James, MA. vt.lehtori. Vast.otto ma klo 14-15 Kotios. Pihlajatie 15 as. 12

Nurminen, Laila, FM, ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. naisopettajien huoneessa, K-puh. 18. Kotios. Ulvilantie 19 h 3. puh. 450 375.

Sario. Hilkka Mirja Inkeri, FM, ylim. opettaja.Vast.otto luentojen jälk.naisopettajien huoneessa. K-puh. 18. Kotios. Ehrensvärdintie 1, puh. 53 962.

Vuorinen. Elsa Maria, FM, ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. naisopettajien huoneessa. K-puh. 18. Kotios. Uudenmaank. 26 B. puh. 664 511.

Goldthwait-Väänänen, Helen Mary. Kotios. Vuorinmiehenk. 15 D

Vuori, Leena, ekonomi, ylim opettaja. Vast.otto luentojen jälkeen. K-puh. 44. Kotios. Kristianink. 2 C, puh. 663 742,


Espanjan kieli

Vierikko. Erkki. FM3 lehtori.Vast.otto luentojen jälk. luentosalissa. K-I)uh. 33. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 449 620.

Saikku. Tuula Sylvia, kirjeenvaihto, ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. Kotios. Westend Suoratie 21. puh. 467 456.


Ranskan kieli

Hakamies, Reino Severi. FT, dosentti. lehtori. Vast.otto to klo 10-11 h. 413 & ti klo 18-19 kotona. K-puh. 32. Kotios. Topeliuksenkatu 7 B

Kareoja, Sirkka-Liisa. FM, ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. naisopettajien huoneessa. K-puh. 18. Kotios. Pilvettärenpolku 8, Tapiola, puh. 462 590.


Saksan kieli

Lindgren, Ka j Brynolf, FT, dosentti. Helsingin yliopiston apulaisprofessori. Vast.otto ke klo 11-12 h. 415 & luentojen jälk. luentosalissa, K-nuh. 34. Kotios. Hollantilaisentie 22-24. puh. 486 548.

Erämetsä Erik Harald, FT, dosentti, Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun professori. Kotios. Topeliuksenk. 7 B. puh. 449 l03.

Teräs. Jalmari Johannes (Hannu). FM. lehtori.Vast.otto ma klo 13-14 & ke klo 10-11 h. 416, K-puh. 35. Kotios. Topeliuksenk. 7 A. puh. 497 531.

v. Willebrand, Carl-August Joseph Curtson, FK, vt.lehtori. Vast.otto to klo 10-11 h. 415, K-puh- 3 . Kotios. Topeliuksenk. 7 B. puh. 491 086.

Laine, Naimi. FM, ylim. opettaja. Vast.otto ma klo 10-11 & pe luentojen jälk. naisopettajien huoneessa. K-puh. 18. Kotios. Messeniuksenk. 10 B. puh. 411 825.

Nikolowski Ferodoro Max Otto, FT, ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. opettajain huoneessa. K-puh. 17. Kotios. Albertink. 44 B. puh. 623 779.

Lautsila, Erkki Ilmari. FM, ylim. opettaja. Vast.otto ke klo i,4-15 & pe klo 11-12 h. 415. K-puh. 34. Kotios. Topeliuksenk. 7 A.


Venäjän kieli

v. Volborth, Dorothea, FK, lehtori. Vast.otto luentojen jälk. h. 302 a,-K-puh . 43. Kotios. Leppävaara, Miinalantie, puh. 405 615.


Portugalin kieli

Peitso, Jukka Tapani FM, MAp ylim. opettaja. Vast.otto luentojen jälk. luentosalissa. K-puh. 33. Kotios. Niemenmäenkuja 2 F 34.


Pikakirjoitus

Kallioniemi, Solmu Outeri, FM, lehtori.Vast.otto luentojen jälk. opettajain huoneessa. K-puh. 16. Kotios. Topeliuksenk. 7 A. puh. 494 947.


Konttorityöt ja -tekniikka

Pulkkinen. Kyösti Johannes KTM, ylim. opettaja. Vast.otto ti klo 18.30 tasan opettajain huoneessa, K-puh. 16. Kotios. Puistokaari 9 C, Lauttasaari, puh. 672 708.


Konekirjoitus

Hangasjärvi, Ruth Anna Katariina, vak. opettaja. Vast-otto ma klo 10-11 konekirjoitusluokassa2 K-puh. 67. Kotios. Topeliuksenk. 7 B, puh. 444 081.


g. Sihteeri, taloudenhoitaja ja kanslia

Sihteeri ja taloudenhoitaja: Tarpila. Olli Pertti. VT. Tavattavissa virkahuoneessaan, K-puh. 12 (447 513) kanslian aukioloaikana. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 442 628.

Kanslia

Avoinna arkisin klo 9-11 & 13-15. lauantaisin klo 9-12, kesäkuukausien ajan arkisin klo 11-12, lauantaisin suljettu.

Kamreeri: Taskinen, Elli Maria, VTM. K-puh. 14. Kotios. Messeniuksenk. 1 a, puh. 415 599.

Kassanhoitaja: Halme. Kerttu Tellervo. merkonomi. K-puh. 64. Kotios. Ulvilantie 12 A, puh. 453 745.

Kanslistit: Borg. Taimi Elina. K-puh. 13. Kotios. Topeliuksenk. 7 puh. 449 553-

Kaartotie. Arja Ainikki, K-puh. 15. Kotios. Topeliuksenk.-7 B, puh. 498316

Kainulainen. Helka Tuulikki, K-puh. 13. Kotios. Topeliuksenk. 7 A, puh. 496 462.

Luukkanen, Lisa Marita Sofia. K-puh. 62. Kotios. Vuorenpeikontie 5 A, puh. 785856.

Mäkipää, Sylvi Anna Kristiina. K-puh. 15. Kotios. 5 linja 14 B. puh- 772 797.


VII. Opetustuntimäärät eri oppiaineissa