200907.htm
20090704-Vajontoja
20090706-Hahmotteissa
20090707-Murahdellen
20090707-Poterossaan
20090708-Vaistonvaroja
20090709-Tuikutetta
20090710-Sekasuoltoa
20090712-Ohisattuja
20090713-Tulennuksia
20090716-Tuutteita
20090717-Polkeentumia
20090718-Uurtamuksia
20090719-Melontoja
20090721-Tursutuksia
20090725-Manguntoja
20090726-Haitatteisest
20090727-Tahattomuutta
20090729-Karikonkaivua
20090731-Sullonsuljua
20090804-Patouksissa