Ylioppilaskirjoitukset 20010314 
Filosofia 

Miten vastaisit näihin? [ Kertyneitä vastauksi luettavissa tällä sivulla ]
1. 
Havainto tietoa perustelevana tekijänä 
2.
Mitä ovat arvot ja miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan? 
3.
Taj Mahalia on yleisesti sanottu yhdeksi maailman kauneimmista rakennuksista. Miten tällaisia väitteitä perustellaan ja arvioidaan filosofisessa estetiikassa? 
4.
Esisokraatinen filosofi Herakleitos sanoi: "Kaikki virtaa", ja: "Et voi astua kahta kertaa samaan virtaan". Ei tiedetä, mitä hän oikeastaan tarkoittaa näillä väitteillä. Pohdi mitä nämä väitteet voisivat filosofisesti merkitä.
5.
Tieteiskirjailija Arthur C Clarken tarinaan perustuvassa Stanley Kubrickin elokuvassa "2001: Avaruusseikkailu" esiintyy ajatteleva ja tunteva tietokone HAL, joka kärsii mielenterveyden ongelmista. Voivatko tulevaisuuden tietokoneet ajatella ja tuntea kuten HAL? Millä perusteella?
6.
Miksi huumeet ovat laissa kiellettyjä? Esittele ja arvioi erilaisia huumeiden vastaisia argumentteja ja niiden taustalla olevia filosofisia näkemyksiä. 
Tähän voit laittaa yleistä palautetta.

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palautteen saa AjkFilo-sivujen ylläpitäjä Asko Korpela.
Nimettömiä (nimimerkittömiä) ja osoitteettomia ei oteta mukaan.

Asko Korpela 20010317 (20010317) o o AJK kotisivu