Pyykönen Annikki 
1. Avartuvan tietoisuuden maailma

Pitkien kivien viesti 

Työn kiireisyys, vaativuus ja ihmisen "polttaminen" puhuttaa jatkuvasti. Näin varmaan tuntee itse kohdallaan, jos työssään ei näe tarkoitusta. Voisiko työuupumukseen olla apu tietoisuus siitä, että on rakentamassa 2000-luvun menhiireitä? Työsidonnaisuus voi olla hyväkin asia.

Ketosen teoria tietoisuuden maailman tasapainottomuudesta kiinnosti: rohkeus myöntää olevansa yksin, elämän rajallisuus ja sen ajatuksen tuoma mahdollisuus tulla tietoiseksi tuntemattomasta. Henkinen tasapaino, tavoite tai elämän idea auttaa keskittämään ajatukset järjelliseen kokonaisuuteen juuri itselle.

Kuoleman jokainen kohtaa matkallaan ja havahtuu ajan kulkuun. Menetin juuri minulle tärkeän ystävän: vanhan koirani. Tieto kuoleman ehdottomasta tulosta ei auta ellei sitä hyväksy.

Yksin me todellisuudessa olemme jokainen, mutta yksinäisyys on sen kielteinen kokeminen. Koemmeko enemmän elämän rajallisuudet kuin mahdollisuudet?
 

Perususkomuksen vahvuus 

Minuus muodostaa vankilan. Meidän on toistettava itseämme ollaksemme luotettavia. Ei ihmeessä! Yhtenä elämisen mielekkyyksistä liittyy tavoite kokea uutta, kyseenalaistaa sekä omat että toisten mielipiteet ja tavat - niiden muuttaminen on kyllä työläämpi juttu.

Puuttuminen toisten näkemyksiin asioista on tietynlaista vallankäytön halua. Tuomalla näkemykseni esiin en pidä sitä läheskään aina oikeana vaihtoehtona, vaan esitän sen antamisen ilosta kuten lahjan. Tosin usein pahoitan mieleni, jos mielipide kuitataan leikinlaskulla. Siis olen kuuliainen vallankäyttäjä?
 

…ideologia, jonka elävä sisällys on köyhtynyt…

Noitavainon rippeitä henkisellä tasolla on yhteiskunnassamme vielä kosolti. Suhtautuminen vammaisiin ja ulkomaalaisiin on muuttunut suopeammaksi, mutta ylipainoiset saa surutta arvostelua. Heidän luotettavuutensa mitataan fyysisellä painoindeksillä. Henkisen ja ruumiillisen erilaisuuden sietokyky on vielä heikko.

Palautetta: 

Anna Lehtovaara: Työsidonnaisuus 

Anna:  Työsidonnaisuus voi olla hyväkin asia silloin, kun työn sisältö vastaa oman elämän haasteita henkisellä tasolla. Mutta määrä tietysti ratkaisee lopulta uupumisen. En usko, että olisi apua työuupumiseen tietoisuudesta, että rakennamme tämän tuhatluvun menhiireitä. Sinänsä upea ajatus. Tämän ajan varsinaisia rakentajia ovat tietokonenörtit (minun mielestä). Jälkipolvi saa joskus arvioida heidän  valtavia aikaansaannoksiaan tai jos tulevat sukupolvet kehittävät asioita lujasti edelleen, he kenties sitten naureskelevat meidän ajan vähäisille saavutuksille. He mittaavat meidän tekomme niin kuin me menhiirien rakentajien teot. Mielenkiintoista olisi tietää tulevaisuudesta se, mitä tulevaisuuden tutkijat pitävät meidän ajan sinä keskiönä, miksi tietotekniikka on ylipäänsä rakennettu.
 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita tähän nimesi:

..ja sähköpostiosoitteesi:

Tämän palauteviestin saa Annikki Pyykönen ja kopion Asko Korpela.


Asko Korpela 20010217 (20010217) o o AJK kotisivu