Pyykönen Annikki 
2 Ihmiskuva

Mielestäni Ketosen kuvaus ihmiskuvan olennaisimman asian löytäminen osui kohdalleen! Olemme eri tilanteissa eri ihmisiä. Todella helpottavaa luettavaa. Monipersoonaisuus ei olekaan sairaus, vaan luonnollinen sivunvaihto roolissa ihminen. Usein kuulee väitteitä, että ihminen on teennäinen, jos ei aina ole samanlainen joka tilanteessa. Toki hyvä näyttelijöitä on, mutta haluamme/joudumme muuttamaan käyttäytymistä eri roolien mukaan: työntekijänä, äitinä, vaimona, naapurina… "Perusminä" voi olla sama, mutta muuttuu vuosien aikana. Olemme valmiit sanomaan millainen toinen ihminen on, vaikka tunnemme hänestä vain pieniä osia. Syyllistyn tähän usein itsekin! "Jos ihmiset tuntisivat minut kokonaan, he häpeäisivät kateuttaan ja vääristynyttä ihmiskuvaansa minusta."

(Ote pöytälaatikon kokoelmista v:lta 1985) 
 

Palautetta 

Jessi Penttinen: Näkökulmia muuttuvaan minuuteen  

Jessi:  Hui. Minä olin vuonna -85 vasta 3 vuotta...

Luin tässä juuri eilen siitä, miten ihmiskuva tai oikeastaan käsitys ihmisen minuudesta on muuttunut Freudin myötä. Vaikka Freudin muita oppeja ei hyväksyisikään, hänestä lähti liikkeelle tapa ajatella minää jonain ajallisesti ja ympäristön myötä muuttuvana prosessina. Tämä ajattelutapa on ymmärtääkseni yhä voimassa psykologiassa (vaikken kyllä paljon mitään psykologiasta tiedäkään.) Tässä on suuri kontrasti verrattuna siihen Descartesin kartesiolaiseen autonomiseen minuuteen. Se oli jotain ulkomaailmasta irrallista, henkistä ja tässä mielessä kai jossain mielessä pysyvää.

Kun lisäksi vielä huomioidaan, että erilaiset kontekstit ja kieliyhteisöt muokkaavat ihmisen tapaa käyttää kieltä (vrt. Wittgensteinin kielipelit) ja tätä myötä kai väistämättä hänen ajatteluaankin, olisi suorastaan vääryyttää vaatia näin ympäristöönsuuntautuneelta minältä jotain absoluuttista kaikissa yhteyksissä samanlaisena säilyvää minuutta. 

Oikeastaan juuri muutos on elämän rikkaus, joka mahdollistaa maailman koko monimuotoisuuden spektrin ja erilaisten näkökulmien havaitsemisen. Entä jos ellemme ihmisinä muuntuisi... miten meille ylipäätään voisi kertyä mitään elämänkokemusta? 
  

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita tähänn nimesi:

..ja sähköpostiosoitteesi:

Tämän palauteviestin saa Annikki Pyykönen ja kopion Asko Korpela.


Asko Korpela 20010217 (20010217) o o AJK kotisivu