Lehtovaara Anna 
05 Tulevaisuus - mielenterveys - sairaus

Käsite ajasta avaruudessa antaa ideanikkareille vielä tekemisen aihetta. Meidän nykyisyys on vielä muiden toisilla tähdillä elävien tulevaisuutta ja heidän nykyisyys vastaavasti joskus meidän tulevaisuutta. Hollywood voitaisiin siirtää jonnekin yli 2001 valovuoden päähän olevalle tähdelle ja filmata sieltä käsin esim. Jeesuksen elämänkerta siten, että Jeesus itse on pääosassaan. Mitkä valtavat mahdollisuudet todistaa esim. jo tapahtuneet rikostapahtumat oikeutta varten; nehän voidaan filmata aidosti tapahtumapaikalla. Niin, ensin täytyy pystyä tekemään laitteet, joilla ylitetään valonnopeus. Aika on siten todella rajoittava tekijä. Tästä lähtien voi hyvällä omallatunnolla vedota kiireeseen - aika ei riitä. 

Itse asiassa nuo tähtien pitkät välimatkat olisivat tekijä, joka estää havaitsemasta älyllistä elämää muilta planeetoilta. Jos muilta planeetoilta on yritetty etsiä meidän älyllistä elämää ja ovat saaneet viesti n. 3000 valovuoden takaisista tapahtumista, ehkä he jättivät etsinnät sikseen. Meidän nykyisyyden, jossa meillä on jo käytössä kehittyneet laitteet, he tavoittaisivat vasta oman planeettansa kenties mahdollisen tuhoutumisen jälkeen. 

Nykyisyys. No, nykyisyys, tällä hetkellä elettävä valovuosi tällä planeetalla on riittävän monimutkainen ilman avaruus - aika -tekijää. Tulevaisuudelle kuitenkin asetetaan tavoitteita ja niitä toteutetaan jo tässä hetkessä. Sitähän EU:kin on - tulevaisuuden kuva Euroopan valtioista ja sen ihmisistä ja globaalista kaupankäynnistä. On hyvä huomata, että tosiasiat, jotka kuvaavat tulevaisuutta, ennustetaan eikä tiedetä. Todellakaan emme tiedä tulevaisuudesta mitään. Emme hetkeä sitten tienneet esim. hullunlehmän taudista mitään eikä suu- ja sorkkatautitapaukset tulleet kenenkään mieleen. Esim. näiden suu- ja sorkkatautien leviämistä tulevaisuudessa emme tiedä. Voimme kyllä laskea, mitä se merkitsee eurooppalaiselle maataloudelle kaikkein synkimmässä tapauksessa. Mitä tapahtuu, jos koko karjatalous joudutaan hävittämään Euroopasta? Eurooppalaisista tulee kasvissyöjiä?? Kehittyykö siitä joskus tulevaisuudessa ihan oma erikoisrotu? 

Hyvä havainto on se, että ihmiset yksilöinä poikkeavat lajin normeista enemmän tai vähemmän - joka tapauksessa poikkeavat - ja että tämä poikkeavuus olisi lajiominaisuus, jolla on mahdollisesti ollut - ja on - merkitystä ihmisen kehitty- misessä. Tuntuisi hyvinkin todelta, että poikkeavuus olisi (jossain määrin) ihmisen kehittymisen ponne. Positiivisesti poikkeavat yksilöt vievät kehitystä eteenpäin (ja ehkä myös päinvastoin) sekä itse toiminnallaan että myös mallin kautta. 

Yksilön mielenterveys on koko ajan määritelty suhteessa ympäristöönsä ja siihen yhteisöön, jossa yksilö elää. Miten mielenterveys määriteltäisiin täysin yhteisöstä irrallaan elävän erakon osalta? En ihan ole yhtä mieltä mielenterveyden määrittelystä, mutta en nyt tiedä parempaakaan. 

Ketonen puhuu pitkään sairaudesta ja syistä ja lopulta sille tuli perustelu; ihminen jäsentää maailmansa syiden ja seurausten mukaan ja pystyy siten hallitsemaan toimintaansa. Tähän mielestäni liittyy oleellisesti myös syyllistäminen - sehän on mainio hallitsemiskeino. Syyllistämällä toisen ihmisen, voi itse toimia sankarina ja hallita ja vallita toista. Toimii sekä kotioloissa että työpaikalla. 
 

 

Palautetta 

Asko Korpela: 2001

Asko:  2001 valovuotta "Hollywood voitaisiin siirtää jonnekin yli 2001 valovuoden päähän olevalle tähdelle ja filmata sieltä käsin esim. Jeesuksen elämänkerta siten, että Jeesus itse on pääosassaan."

Makea ajatus! Olet todellakin heittäytynyt Ketosen kelkkaan. ... edellyttäen, että 'ne siellä' pystyvät 'ajantasaisesti' seuraamaan haluamiaan tapahtumia.

Tuokin kutkuttaa mieltä, että 3000 vuoden takainen maan elämä ei inspiroinut. Mahtaisiko nykyinenkään...

Eurooppalaisista kasvissyöjiä! Hertsileijaa! En muuta sano. Mutta todentotta hyvä esimerkki siitä kuinka vähän tulevaisuudesta voimme tietää. Todellakaan vielä muutama kuukausi sitten, ei huolia - ja nyt elämäntavan muutosko edessä?

Todella hyviä ajatuksia myös erakko ja syyllistäminen. Kas kun ei Ketonen erakko-asiaa ota esiin, vaikka niin monessa kohdassa ääritapauksilla havannollistaa.

Sun, 4 Mar 2001 19:40:27 +0200 (EET)

 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita tähänn nimesi:

..ja sähköpostiosoitteesi:

Tämän palauteviestin saa Anna Lehtovaara ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20010304 (20010304) o o AJK kotisivu o AjkFilo