Korpela Asko 
07 Sairaus ja sen syy

Jotenkin hiukan askarruttaa, että miksi Ketonen kirjassaan 'Ihmisenä olemisesta' päätyy antamaan sairaudelle niin tärkeän osan. Tietenkin on selvää, että sairauskin on ihmisenä olemista, mutta toisaalta taas tuntuu, että sairastava ihminen ei oikein varsinaista ihmisen tehtävää toimita. Tuntuukin, että tässä luvussa pääasia onkin, ei sairaus, vaan kausaliteetti eli syyn ja seurauksen filosofinen pohdiskelu. On myös mahdollista, että Ketosella on jokin henkilökohtainen syy, miksi tässä sairautta niin paljon käsitellään. Tällaisesta syystä en kuitenkaan ole havainnut mainintaa. Onko joku muu havainnut tai tietääkö muuten?
 

Sairaus ja tauti 

No niin, niinhän Ketonenkin sanoo: "... ihminen, vaikkakin yhteisössään sen sallimin tavoin edelleen vapaa, on vuoteeseen sidottuna tai muutoin vajaakuntoisena osittain tai kokonaan kykenemätön kansalaisen ja ihmisen osaansa."

"Ihmisellä voi siis olla erityinen sairaus ilman että hän sairastaa." - Taitavat omat sairauteni: sinänsä vakavat silmänpainetauti ja verenpaintetauti olla juuri tällaisia.
 

Kysymys sairauden syystä 

Ketonen puhuu ihmisen luontaisesta sairastuvuudesta, jonka hän sanoo olevan yleisimmän sairastamisen syyn. Hm, jotenkin vaikuttaa haetulta samoin kuin neljä kysymystä sairauden syystä. Olkoonkin, että filosofia pitää sisällään kaiken ihmiselle kuuluvan, niin terveyden kuin sairaudenkin.
 

Syyn käsite 

  • Suhteellisuus ja sovinnaisuus kuuluvt syyn käsitteeseen. 
  • Syy on aina (?) satunnaiseksi katsottava seikka tai tapahtuma joka kaiken muun säilyessä ennallaan olisi voinut olla toisinkin
  • Esimerkki riisitauti: auringonvalon puute vai D-vitamiinin puute.
  • Esimerkki geneettinen tauti PKU, geenipuute. 

Välttämätön ja riittävä syy 

Mielenkiintoinen asia tämä jako välttämättömään ja riittävään syyhyn (tai ehtoon). En huomaa Ketosen esittävän, kuten luulen välttämättömäksi, että ensin aina tutkitaan välttämätön ehto ja sitten vielä riittävä. Pelkistettynä tämä on helppo havainnollistaa matematiikkaa koskevalla esimerkillä. Etsitään toisen asteen polynomin eli paraabelin maksimia. Maksimin välttämätön ehto on, että paraabelin ensimmäinen derivaatta on nolla eli että paraabelia sivuavan suoran kulmakerroin on nolla eli että se tavanomaisessa koordinaatistossa on vaakasuora. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa, että kysymyksessä on nimenomaan maksimi; voisi olla myös minimi. Maksimin riittävä ehto on, että maksimin ympäristössä toinen derivaatta on negatiivinen eli huipun y-arvo on suurempi kuin y-arvot huipun lähellä. 
 
 

Biolääketieteellinen asenne 

Jotenkin tämä sairaus-asia on vailla mielenkiintoa ja ikäänkuin rönsähdys ihmisenä olemisen yleisemmistä filosofisista kysymyksistä. Taidankin jättää vähälle tämän tekstinosan kommentoinnin. Saavatko muut jotakin mielenkiintoista irti tästä?
 

Sairastumisen syyt

Sairauden aihe 

  • Ihminen 'ajattelee' ja 'puhuu' sairauden oirein.

Sairastamista ylläpitävät syyt 

  • Ollessaan sairaana ihminen luovuttaa vastuun itsestään hoitohenkilökunnalle ja sairaalalle.

Syy ja syyllisyys

Syiden todellisuus 

  • Syy on syy, jos se aiheuttaa vaikutuksen, muutoin ei.
  • Occamin periaate: olioita ei pidä tarpeettomasti monistaa (multiply).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Asko KorpelaAsko Korpela 20010301 (20010301) o o AJK kotisivu o AjkFilo