Apu

v

Tulevaisuudesta tietäminen

Tiedämme suurin piirtein, mitä sana »tulevaisuus» tarkoit taa. On kuitenkin paikallaan hiukan selventää tätä merki tystä ja saada siihen kouraantuntuvaa sisältöä.

Kun astronomi suuntaa kaukoputkensa kohti tähteä, jonka etäisyys meistä on 2500 valovuotta, hänen silmänsä tavoittavat valonsäteitä jotka ovat olleet matkalla 2500 vuotta. Ne kertovat hänelle tapahtumista tähdessä 2500 vuotta sitten. Se mitä tähdessä sen jälkeen aina tähän paivaan saakka on tapahtunut, on meidän kannaltamme tulevaisuudessa. Ei ole mitään vaikutusta taikka signaa lia, joka kulkisi suuremmalla kuin valon nopeudella. Siksi kaikki, mitä tuon havainnon jälkeen siellä on tapahtunut, on jotain, jota meidän nykyisyydessämme ei ole olemassa. Se tulee meille todelliseksi tulevaisuudessa.

Puhuessani samanaikaisista tapahtumista kaukaisella tähdellä olen olettanut, että samanaikaisuus on määritel ty sopivalla ja ristiriidattomalla tavalla. Miten se suhteel lisuusteorian mukaisesti tehdään, jaa tassa sikseen.

Kääntäen voimme sanoa, että jos tuon tähden oletetun planeetan oletettu asukas tällä hetkellä kääntäisi oletetun superkaukoputkensa kohti maata, hän näkisi mita taallä tapahtui 2500 vuotta sitten. Hän ehkä näkisi - jos etäisyys olisi tarkkaan 2470 valovuotta - antiikin Krei kan ja Persian välisten sotien ensimmäisen suuren tapah tuman, Marathonin taistelun. Ehkä hän haluaisi tietää, mitä kaikkea siitä seurasi ja millaiseksi tilanne vakiintui. Mutta meillä ei olisi mitään keinoa kertoa hänelle, miten

Asko Korpela 20010213 (20010213) o o AJK kotisivu