Korpela Asko 
Ketonen: Otsikot 1-4

Keskustelualustuksen, kommentien laatimisessa saattaa tästä olla hyötyä: Maalaa ja kopioi: [ Pelkät otsikot ]. Tietenkin voit laatia palautteesi täysin näihin otsikoihin viittaamattakin.
1 Avartuva tietoisuuden maailma  9
 
Pitkien kivien viesti o Stonehenge o Menhir
Perususkomuksen vahvuus 
Viettymys valtaan 
Noitavainojen esimerkki 
Erilaisuuden sietäminen 
12
16
20
23
26
2 Ihmiskuva  29
3 Elintasosta elämänlaatuun  34
 
Kaksi ihmiskuvaa 
Tekninen kulttuuri 
Yksilölliset odotukset 
Elämisen aitous 
Tulevaisuuden toivo 
36
38
41
45
47
4 Humanistinen elämänasenne  50
 
Renessanssin ajan näkemys 
Ihmisen henkisyys 
Keskustelu antiikin aikana 
Ihmisen jakaminen intressien kesken 
Teknistyminen 
Kehityksen ristiriita 
Yleisiä huomioita 
51
55
57
61
64
66
68

Pelkät otsikot 

     Avartuva tietoisuuden maailma 
                                                  
          Pitkien kivien viesti  
          Perususkomuksen vahvuus  
          Viettymys valtaan  
          Noitavainojen esimerkki  
          Erilaisuuden sietäminen 

     Ihmiskuva 
     Elintasosta elämänlaatuun 
          Kaksi ihmiskuvaa  
          Tekninen kulttuuri  
          Yksilölliset odotukset  
          Elämisen aitous  
          Tulevaisuuden toivo 

     Humanistinen elämänasenne 
          Renessanssin ajan näkemys  
          Ihmisen henkisyys  
          Keskustelu antiikin aikana  
          Ihmisen jakaminen intressien kesken   
          Teknistyminen  
          Kehityksen ristiriita  
          Yleisiä huomioita 
 

Asko Korpela 20010213 (20010213) o o AJK kotisivu