Korpela Asko 
Ketonen: Otsikot

Keskustelualustuksen, kommentien laatimisessa saattaa tästä olla hyötyä: Maalaa ja kopioi: [ Pelkät otsikot ]. Tietenkin voit laatia palautteesi täysin näihin otsikoihin viittaamattakin.
1
Avartuva tietoisuuden maailma  9
 
Pitkien kivien viesti o Stonehenge o Menhir
Perususkomuksen vahvuus 
Viettymys valtaan 
Noitavainojen esimerkki 
Erilaisuuden sietäminen 
12
16
20
23
26
2
Ihmiskuva  29
3
Elintasosta elämänlaatuun  34
 
Kaksi ihmiskuvaa 
Tekninen kulttuuri 
Yksilölliset odotukset 
Elämisen aitous 
Tulevaisuuden toivo 
36
38
41
45
47
4
Humanistinen elämänasenne  50
 
Renessanssin ajan näkemys 
Ihmisen henkisyys 
Keskustelu antiikin aikana 
Ihmisen jakaminen intressien kesken 
Teknistyminen 
Kehityksen ristiriita 
Yleisiä huomioita 
51
55
57
61
64
66
68
5
Tulevaisuudesta tietäminen
71
Mitä tietoa 
Kausaalisen ennustamisen kaavio 
Ennustamisen vaikeus 
Tulevaisuuden ennakoinnin kaavio 
Periaatteelliset vaikeudet 
Aatteellinen tausta 
Vaikutus tulevaisuuteen 
73
74
76
78
80
85
86
6
Mielenterveys käsitteenä  89
Määritelmän pätevyys 
Reaalimääritelmän vajavuus 
Mielenterveys lajiominaisuuden osana 
Sisäinen vapaus mielenterveytenä 
Ymmärtämisen yhteisyys 
Yhteisön mielenterveys 
91
94
98
100
104
106
7
Sairaus ja sen syy  109
Sairaus ja tauti 
Kysymys sairauden syystä 
Syyn käsite 
Välttämätön ja riittävä syy 
Biolääketieteellinen asenne 
Sairastumisen syyt 
Sairauden aihe 
Sairastamista ylläpitävät syyt 
Syy ja syyllisyys 
Syiden todellisuus 
109
110
111
114
116
118
121
124
125
128
8
Sairaus taakka ja mahdollisuus
130
Kulttuurin kuorma 
Sijaisuus
Tarve sijaisuuteen
Yksilön vahvuus
Sairaus mahdollisuutena
Hengellinen ja maallinen 
132
134
138
141
143
146
9
Mielisairaan kolme vaihtoehtoa
149
Biolääketieeellinen malli
Yksilöpsykologinen malli
Vuorovaikutusmalli 
Mallien kokemuksellinen tausta 
Yksilön ja yhteisön sairaus 
Perusvastakohdan näennäisyys 
Mallien keskinäiset yhteydet 
Biokemiallisen 'syyn' merkitys
Katkelma historiasta 
Paraneminen: biolääketieteellinen malli 
Paraneminen: vuorovaikutusmalli
Paraneminen: yksilöpsykologinen malli 
Mallit asenteina 
Hoitoa ohjaava malli 
149
151
152
154
155
157
159
161
162
165
167
168
170
174
10
Muutoksen aikaansaamisesta
175
Turvaton lapsi - turvaton yhteiskunta 
Olemassaoleva puolustaa itseään 
Punkatemia 
Alttiiksi asettuminen 
175
179
181
184
Viitteet
188

Pelkät otsikot 

     Avartuva tietoisuuden maailma 

          Pitkien kivien viesti 
          Perususkomuksen vahvuus 
          Viettymys valtaan 
          Noitavainojen esimerkki 
          Erilaisuuden sietäminen 

     Ihmiskuva 
     Elintasosta elämänlaatuun 
          Kaksi ihmiskuvaa 
          Tekninen kulttuuri 
          Yksilölliset odotukset 
          Elämisen aitous 
          Tulevaisuuden toivo 

     Humanistinen elämänasenne 
          Renessanssin ajan näkemys 
          Ihmisen henkisyys 
          Keskustelu antiikin aikana 
          Ihmisen jakaminen intressien kesken 
          Teknistyminen 
          Kehityksen ristiriita 
          Yleisiä huomioita 
 

     Tulevaisuudesta tietäminen
          Mitä tietoa 
          Kausaalisen ennustamisen kaavio 
          Ennustamisen vaikeus 
          Tulevaisuuden ennakoinnin kaavio 
          Periaatteelliset vaikeudet 
          Aatteellinen tausta 
          Vaikutus tulevaisuuteen 

     Mielenterveys käsitteenä 
          Määritelmän pätevyys 
          Reaalimääritelmän vajavuus 
          Mielenterveys lajiominaisuuden osana 
          Sisäinen vapaus mielenterveytenä 
          Ymmärtämisen yhteisyys 
          Yhteisön mielenterveys 

     Sairaus ja sen syy 
          Sairaus ja tauti 
          Kysymys sairauden syystä 
          Syyn käsite 
          Välttämätön ja riittävä syy 
          Biolääketieteellinen asenne 
          Sairastumisen syyt 
          Sairauden aihe 
          Sairastamista ylläpitävät syyt 
          Syy ja syyllisyys 
          Syiden todellisuus 
 
Sairaus taakka ja mahdollisuus
Kulttuurin kuorma 
Sijaisuus
Tarve sijaisuuteen
Yksilön vahvuus
Sairaus mahdollisuutena
Hengellinen ja maallinen

Mielisairaan kolme vaihtoehtoa
Biolääketieeellinen malli
Yksilöpsykologinen malli
Vuorovaikutusmalli 
Mallien kokemuksellinen tausta 
Yksilön ja yhteisön sairaus 
Perusvastakohdan näennäisyys 
Mallien keskinäiset yhteydet 
Biokemiallisen 'syyn' merkitys
Katkelma historiasta 
Paraneminen: biolääketieteellinen malli 
Paraneminen: vuorovaikutusmalli
Paraneminen: yksilöpsykologinen malli 
Mallit asenteina 
Hoitoa ohjaava malli 

Muutoksen aikaansaamisesta
Turvaton lapsi - turvaton yhteiskunta 
Olemassaoleva puolustaa itseään 
Punkatemia 
Alttiiksi asettuminen 

Asko Korpela 20010213 (20010213) o o AJK kotisivu