Spirkin G A  po-russki
Filosofija

01 Filosofia: paikka ja merkitys yhteiskunnan ja ihmisen elämässä 
02 Oppi olemassaolosta 
03 Sielu, tietoisuus ja järki 
04 Tietoteoria 
05 Ihminen ja hänen olemisensa maailmassa 
06 Ihminen, yhteiskunta ja luonto 
07 Yhteiskuntafilosofia: talous ja politiikka 
08 Persoonallisuus historiassa 
09 Persoonallisuus yhteiskunnassa 
10 Yhteiskunnallinen tiedostaminen ja henkinen kulttuuri 
11 Tiede, moraali, taide 
12 Uskonnon filosofia 
Loppusanojen asemesta: Historiallisesta kehityksestä  
Liite1: Filosofiset koulukunnat ja suuntaukset  
Liite 2: Filosofian historia henkilökuvina 

Asko Korpela 20021008 (20021008) o o AJK kotisivu