Pyykönen Annikki
04 Thompson 4

 

Henkilökohtainen jälkikirjoitus

"Filosofit ajattelevat, paikantavat itseään maailmassa." Suurin osa meistä ihmisistä ajattelee jossain elämänsä vaiheessa oman Elämänsä tarkoitusta ja mahdollisuuksiaan muuttaa suuntaa, kun ei oikein tunnu hyvältä tai haluaisi kokea pelkästä uteliaisuudesta jotain uutta: mieli haluaa jotakin ja se pyytää aivoja ajattelemaan, jotta fyysinen ihminen toimisi mielen mukaan.

Stephen R. Covey: 7 toimintatapaa henkilökohtaisen kasvuun ja muutokseen - kirjan ajatuksia tuli mieleen, vieläpä lähimuistista: "Elämän tarkoitus tulee sisältämme: jokaiselle ihmiselle esittää tämän kysymyksen elämä, johon voi vastata kantamalla vastuun omasta elämästään. Henkilökohtainen vastuu ilmaisee mitä haluat olla ja tehdä elämässä. Ajattelutapa perustuu periaatteisiin ja todellisuuteen: jos arvostamme oikeita periaatteita, omantunnon avulla inhimilliset kyvyt tulevat esiin - ne joissa olemme vahvoja. Mielikuvituksen avulla löytyy suunta ja tarkoitus kaikelle toiminnalle.

 

Todellisen viisauden omaava = tasapainoinen yksilö:

Turvallisuus: omanarvontunto, identiteetti, itsetunto tai sen puute Ohjaus: elämän suunta, sisäinen viitekehys, jolla ulkoisia tapahtumia tulkitaan Viisaus: näkökulma elämään, yksittäisten asioiden suhde toisiinsa, käsittelykyky Voima: kyky toimia, saada aikaseksi, kyky muuttaa tapoja tuloksellisemman lopputuloksen vuoksi

Se oli lainausta, joka tuli mieleen älykkyydestä. Älykkyys ja viisaus ovat eri asioita, vai ovatko?

 

Mielen ja ruumiin suhde

Filosofinen psykologia on todella kiehtova alue, jossa tutkittavaa ja pohdittavaa riittää. Itse uskon lukuisiin väittämiin, jossa niiden kiinteä vuorovaikutus aiheuttaa esim. sairastumisen tai vastaavasti uskomattomia parantumisia, miten mielentila kulloinkin on suuntautunut. Mieleen vaikuttaminen ruumiin avulla toisaalta taas piristää (liikunta, luonnossa lenkkeily, musiikki, teatteri) olettaen että pitää ko. harrasteista! Pelkistetysti voisi uskoa, että olemme vastuussa omista ajatuksistamme kuten olemme vastuussa elämästämmekin.

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Annikki Pyykönen ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20010506 (20010506) o o AJK kotisivu o AjkFilo