Maslowin aikuisuus 

Teologiaa opiskelevan tyttären sähköpostiviestin kopiosta...

Eräässä tenttikirjassa oli minua kovasti inspiroiva amerikkalaisen Maslowin määritelmä siitä, millainen on täyteen aikuisuuteen kasvanut, itseään toteuttava ihminen. Hänen ominaisuuksiaan ovat 

 1. Toisten ihmisten ja tapahtumien tarkka havainnointi siten, etteivät havaintoihin vaikuta omat toiveet, pelot, teoriat tai kulttuuritausta 
 2. Itsen ja muiden ihmisten hyväksyminen 
 3. Luova spontaanisuus käyttäytymisessä ja ajattelussa 
 4. Ongelmakeskeisyys itsekeskeisyyden asemesta, mikä johtaa kutsumusluonteiseen elämäntehtävän täyttämiseen 
 5. Henkinen riippumattomuus, josta aiheutuu keskimääräistä myönteisempi suhtautuminen yksinäisyyteen 
 6. Itsenäisyys, jonka takia ihminen ei ole riippuvainen muista ihmisistä 
 7. Arviointien ja kokemusten tuoreus, joka saa hänet nauttimaan hetken kauneudesta 
 8. Huippukokemusten saaminen voimakkaiden tunteiden ansiosta 
 9. Yhteisyydentunne muihin ihmisiin 
 10. Syvät tunnesuhteet harvoihin, usein juuri muihin itseään toteuttaviin ihmisiin 
 11. Demokraattinen suhtautuminen muihin sosiaaliseen asemaan tai rotuun katsomatta 
 12. Lujat moraaliset standardit 
 13. Filosofinen huumorintaju, jonka takia karkeat vitsit eivät miellytä 
 14. Luovuus 
 15. Kulttuurinen varmuus, jonka takia ihminen taipuu sovinnaisuuksiin tarvittaessa, mutta ei samaistu tiettyyn kulttuuriin.


Maslowin arvion mukaan vain noin prosentti kaikista ihmisistä saavuttaa tällaisen aikuisuuden ja noin näppituntumalta se tuntuu oikeansuuntaiselta arviolta. Mielestäni tässä voisi olla työnäky: jos voisi auttaa yhä useampia ihmisiä kasvamaan irti heidän mieltään tukahduttavista kiinnikkeistä täyteen aikuisuuteen, he tekisivät viisaampia valintoja ja maailma sitä kautta olisi kaikille parempi.
------------

Onpa siinä porrasaskelmia matkalla pyhyyteen! 
 

Asko Korpela 20001205 (20001205) o korpela@hkkk.fi o AJK kotisivu o Filosofia