Johdatusta unkarilaisiin Internet palveluihin
Bevezetés a magyar Internet szolgáltatásokba
Suomi-Unkari 1/Maaliskuu 1996
 

lijyha@uta.fi


AJK Unkari sivu o EF="mailto:Asko.Korpela@kolumbus.fi">Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu

Tällä sivulla:
HIX informoi ja keskustelee o Kuinka hyödyntää HIXiä?
WWW­palvelimia o Hakemistot o Lehdet o Astu MEKiin
Valtiolliset elimet o Muuta jännittävää
JYRKI HALONEN o Suomi Unkari Seuran kotisivu Intemetissä

Sitä mitä kaikkea Internetin kautta Unkarista saa, on mahdotonta tietää. Unkarilaisia Internet­palveluja on runsaasti, ja niitä tulee koko ajan lisää. Puhutaanpa Internetistä mitä tahansa, totuus on, että Internetistä on paljon iloa Unkarin harrastajalle. Käsittelen Internetin palveluista vain sähköpostia ja World­Wide­Webiä ja näitäkin rajoitetusti. Siten esitykseni ei ole kattava vaan johdattava. Internetistä en teknisesti ymmärrä juuri mitään, minä vain käytän sitä.

Sähköposti on Internet­olemisen perusta. On kyseenalaista, voiko ihminen elää ylipäätänsä ilman postia. Postinkantaja on ihmisen paras ystävä. Kun sinulla on sähköpostiosoite, voit hukuttaa itsesi postiin. Joka aamu voit turvallisin mielin herätä siihen miellyttävään ajatukseen, että tänäänkin saan postia. Toki sillä edellytyksellä, että tekniikka pelaa.

Valitettavasti mahdollisuus käyttää halpaa tai ilmaista sähköpostia ei vielä ole kansalaisoikeus.

Kun Unkarin Internetiä koskevaa kulttuurihistoriaa kirjoitetaan, toivon. että oman lukunsa siinä saa HIX, Hollósi Information eXchange. Suosittelen HIXiä varsinkin hänelle, joka voi kyttää käyttää sähköpostia. HIXin palveluita voi hyödyntää kuitenkin monin tavoin, esim. www:n avulla. Mutta sähköposti on vaivattomampi tapa.

Alku


HIX informoi ja keskustelee

HIX on ensisijassa keskustelu ja uutisverkko, mutta sillä on myös 1600 dokumentin arkisto. HIXillä on päivittäin noin 7 000­10 000 lukijaa yli 40 maassa. Sen perusti nykyisin Yhdysvalloissa asuva ohjelmoija Jósef Hollósi kuusi vuotta sitten. Yksityiset ihmiset vastaavat HIX:n ylläpidosta ilman palkkaa. HIX on julkinen ja ilmainen informaatiojärjestelmä.

HIX tarjoaa toistakymmentä erilaista uutislehteä ja keskusteluryhmää. Uutisia välittää kolme "lehteä", Hírmondd, Mozaik ja Narancs. Hírmondó on 2­3 kertaa viikossa ilmestyvä unkarinkielinen palvelu, jossa on uutisrefe raatteja unkarilaislehdistä. Vaikka uutistarjonta on suppea, Hírmondóa seuraamalla pysyy pa remmin selvillä Unkarin uutista pahtumista kuin seuraamalla kotimaisia viestimiä.

Mozaikissa on pääasiassa englanninkielisiä, OMRI:n (Open Media Reserch Institute) välittämiä uutisia. Mutta siinä on satunnaisesti ollut Unkarin ulkoministeriön lehdistötiedotteita englanniksi. Viikoittain Mozaikissa ilmestyvät Duna TV:n ohjelmatiedot (tosin ne saa myös www:n kautta). Narancs on viikkolehti Magyar Narancsin sähköinen versio, joka ilmestyy myös www muodossa. Vaikka sähköinen versio ei ole paperilehden veroinen, on se yleensä varsin tuhti lukupaketti.

Tipp on yksi HIX:in käyttökelpoisimmista palveluista. Se on poliittisesta debatista vapaa ideapörssi, foorumi, jossa voi kysyä mitä tahansa ja jossa voi tarjota erilaisia "palveluita" kuten esim. autokyytiä Kööpenhaminasta Budapestiin. Tunnustan kysyneeni tuttavani pyynnöstä palstalla mullan hintaa Unkarissa ja sain jopa muutaman vastauksen. Kannattaa muistaa, että Tipp on ei­kaupallinen palvelu. Tipp on eräänlainen "lääkäripalsta", jossa asiantuntijoina on Tippiä lukeva yhteisö.

Vita on yleinen keskustelufoorumi. Szalon on politiikkaa käsittelevä palsta, jolla on "sensori". Forum on vähemmän hillitty ja toimittamaton politiikkaa käsittelevä keskustelupalsta. Gurussa käsitellään tietotekniikka ja Környészissä ympäristöasioita. Móka on vilkas ja luettu huumoripalsta. Näiden lisäksi HIXillä on tarjolla muutama muu palvelu, esim. HIXin www­palvelimen kautta voi reaaliajassa höpistä eli irkkailla unkariksi.

Alku


Kuinka hyödyntää HIXiä?

HIXin palvelut tilataan sähköpostitse, esim. Hirmondó kirjoittamalla osoitteeksi subs.hir@hir.com. Varsinaiseen viestiin ei tarvitse kirjoittaa mitään. Tietoa HIXin palveluista saa lähettämällä viestin osoitteeseen help@hix.com tai tutustumalla niihin HIXin www­palvelimen (http://hix.mit.edu) kautta. HIX:n www­palvelimeen kannattaa muutenkin tutustua. Dokumenttikokoelman lisäksi sieltä löytyvät mm. kyseisten informaatiopalveluiden vanhat numerot.

Unkari­aiheista keskustelua käydään HIXin liräksi mm. sellaisissa Usenet­ ryhmissä kuten soc.culture, magyar.hun.general, hun.list.karalist (kirjastonhoitajien foorumi), hun.nyelv (kielikeskustelua), hun.piac, jossa puolestaan käydään kauppaa.

Sähköpostitse voi tilata Lajos Batthyány­säätiön välittämän uutiskirjeen, Nemzetin, jonka hiukan pitkä osoite on subs.nemzet@magyar.siliconvalley.com.

Nemzetin uutistarjonta on Hírmondóa laajempaa, mutta toisaalta lukijaa saattaa häiritä toimituksen tapa kommentoida uutisia. Nemzetissä voi lukea myös otteita Demokrata­lehdestä, joka on Riippumatonta pienviljelijäpuoluetta (FKgP) lähellä oleva lehti.

Englanninkielisen Budapestissä "ilmestyvän", The Hungary Report on­linelehden voi myös tilata sähköiseen postilaatikkoon. Lehti on ilmainen ja sitä tekee moutama freelancer­journalisti. Lehti on tätä taustaa vasten mainio. Lehden numeroita saa kätevästi FTP:n avulla, ja se on luettavissa myös www­muodossa.

Internetto­lehden sähköinen, viikoittain ilmestyvä uutislehti keskittyy tietotekniikka­ ja Internetuutisiin. Se on asianharrastajalle erinomainen tietolähde.

Alku


WWW­palvelimia

Edellä useaan kertaan mainittu World­Wide­Web (www), sananmukaisesti maailmanlaajuinen verkko lienee helpoin tapa käyttää Internetiä, mutta samalla se saattaa olla tuskastuttavan hidas. Esimerkiksi Tampereen kaupunginkirjastossa, Metsossa voi käyttää www:tä joko merkkipohjaisena tai graafisena versiona. www­sivut ovat hypertekstejä, joissa olevia linkkejä pitkin pääsee siirtymään dokumentista ja www­sivusta toiseen.

Harhailua erilaisilla kotisivuilla kutsutaan yleensä surffailuksi. Jotta surffailu ei menisi ajelehtimiseksi, voi kirjata itselleen muistiin mielenkiintoisia osoitteita tai lisätä ne kirjanmerkkeihinsä (Bookmarks) tai rakentaa kotisivulleen linkkiluettelon usein käyttämistään kohteista.

Jokaisella www­dokumentilla on "osoite", URL (Unified Resource Locator). Esimerkiksi Unkarin pääministerin kanslian osoite on http://www.meh.hu. (http = hypertext transfer protocoll). Netscapohjelmassa osoitteen voi kirjoittaa suoraan joko kohtaan Nersite tai Location riippuen ohjelmaversiosta tai avata esim. File­valikosta kohdan Open location ja kirjoittaa sinne haluttu osoite.

Alku


Hakemistot

Unkarin "kotisivujen kotisivu" on Hungarian Homepage (http://www.fsz.bme.hu/hungary/ home­page.html). Sieltä löytyy linkkejä unkarilaisiin www­palvelimiin ja muihin Intemet­palveluihin. Palvelimet on eritelty maantieteellisen sijainnin ja "palvelintyypin" mukaan. Koulutukseen, tutkimukseen ja valtionhallintoon liittyvät palvelimet on luokiteltu erikseen kuten myös kaupalliset ja muut palvelimet. Kattavin hakemisto on kuitenkin HUDIR, Hungary Online Directory (http://www.hungary.com/hudir/). Sinne on kerätty tähän mennessä noin kaksituhatta linkkiä. Tosin suuri osa linkeistä johtaa "vain" jonkin organisaation yhteystietoihin. HUDIR on aiheenmukainen luettelo, jossa on 22 pääluokkaa.

HUDIRissa on myös hakukone tai ­robotti, jolla voi etsiä hakemistossa olevia kohteita. Hakemistoa päivitetään jatkuvasti ja sitä kannattaa hyödyntää.

HIR, Hungarian Information Resources (http://mineral.umd.edu/hir/) on myös laaja aiheenmukainen hakemisto. HIRissä on myös linkit unkarilaisiin Usenet­keskusteluryhmiin ja sen sivuille kootaan Unkari­aiheisia uutisia eri palveluista (Hungarian­American Hypernews). What's new in Hungary ­sivulle kerätään listaa uusista unkarilaisista kotisivuista. Samanlaista palvelua ylläpitää myös Hungarian Homepage.

Alku


Lehdet

Internetissä on nyt noin 40 erilaista unkarilaista lehteä. Tähän lukuun on suhtauduttava varauksellisesti. sillä on hieman vaikea määritellä, mikä on lehti. Toisaalta julkaisujen sisältö ei välttämättä aina ole kovin kaksinen.

Minulle unkarilaisista Internet­lehdistä rakkain on Internetto (http://pirx.idg.hu/internetto). Se on oikeastaan ainoa varsinainen unkarilainen www­lehti. Vaikka Intemetton toimituspolitiikka painottuu Internetiin, siitä on hyvin paljon iloa sellaisellekin Unkarin ystävälle, joka ei Internetistä perusta. Puolen vuoden iästään huolimatta Internetto on jo nyt kulttuurisesti merkittävä julkaisu.

Internettossa on seitsemän eri osastoa, joista erityisesti Frissin, Cyberin, Baabelin kirjaston suojiin kätkeytyy runsaasti kiinnostavaa ainesta. Täytyy vain varata hieman aikaa ja kärsivällisyyttä, kun uppoutuu lehden tarjontaan. Olen varma, että lehden päätoimittajalle András Nyír lle pystytetään patsas, ei puistoon tai aukiolle, vaan Internetiin. Patsas on oleva multimediateos.

Kirjallisuus­ ja taidelehti Jelenkor (http://ipisun.jpte.hu/pecs/jelenkor) ilmestyy sähköisessä muodossa kuten myös Condolat­Jel. Yliopistolehdistä edustavin on Pécsi Campus (http://www.jpt.hu/univ/campus/) Unkarilaisten maailmanliiton lehti, Magyar Figyel (http://hungary.com/mvsz/mf/) on myös verkossa. Kirjasto­ ja tietoverkkoasioista kiinnostuneille hyödyllinen tietolähde on Online Híradó (http://ww.bibl.uszeged.hu/ ­drotos/online­hirado). Viikkolehdistä verkossa on mm. Demokrata (http://www.siliconvalley.com/demokrata/) ja Magyar Narancs (http://hix.mit. edu/cgi­bin/ekezet.html/hix/narancs/), joten ainakin Internetissä Unkarin poliittinen oppositio saa äänensä kuuluviin. Myös 168 ORA on verkossa. Tosin sähköistä versiota ei ole päivitetty aikoihin!

Unkarin tietotoimistolla MTI:llä on oma www­palvelimensa (http://www.mti.hu/mti_ demo/homang.htm), josta voi ilmaiseksi mm. lukea uutisia, katsella uutiskuvia ja lukea valtakunnallista lehtipalvelua. Lisäksi sieltä voi tilata maksullisia uutispalveluja esim. talousuutisia englanniksi. Talouden ja politiikan HVG­lehdellä on myös olemassa verkkoversionsa. (http://194.149.10.65/). HVG:n palvelu on hyvin tuore ja kokeiluvaiheessa. Osoitekin on vielä IP­numeromuotoa.

Unkarilaisia tieteellisiä lehtiä löytyy mm. Unkarin elektronisen kirjaston (MEKin) kokoelmasta. Englanniksi on luettavissa mm. edellä mainittu The Hungary Report (http://www.isys.hu/hrep).

Alku


Astu MEKiin

Unkarin elektroniseen kirjastoon (Magyar elektronikus konyvtár), MEKiin (gopher://gopher.mek.iif.hu/) pääsee nopeammin gopher­osoitteen kuin www-osoitteen kautta. MEK kokoaa unkarinkielisiä ja muunkielisiä Unkariin ja Keski­Eurooppaan liittyviä dokumentteja, joita käytetään tieteellisiin, opetuksellisiin ja kulttuurisiin tarkoituksiin. Vuoden toimineessa MEKissä lienee nyt yhteensä noin 500 dokumenttia. jotka ovat eri tieteenaloilta, mutta joukossa on myös kaunokirjallisuutta, lähinnä klassikkokirjailijoiden runoja. MEKissä kannattaa ehdottomasti piipahtaa. Kokoelma kasvaa ja kirjaston palvelut kehittyvät koko ajan.

MTA SZTAKI:illa (Unkarin tiedeakatemian alainen) on elektroninen kirjasto ja muutamilla yliopistoilla on myös jonkinlainen sähköinen kirjasto. Mutta MEK on kaunein sähköisistä kirjastoista.

Yli kymmenen yliopistokirjaston online­luetteloa pääsee selailemaan telnetin avulla. Szegedissä oleva JATE­yliopiston ja Debrecenin KLTE­yliopiston kirjastojen luetteloihin voi tutustua myös www:n kautta.

Alku


Valtiolliset elimet

Unkarin pääministerin kanslian, (The Prime Minister's Office) www­palvelin (http://www.meh. hu) tarjoaa sangen laajasti informaatiota hallituksen toiminnasta. Palvelimesta on saatavilla hallituksen tiedotteita marraskuusta I994 alkaen. Siellä on myös ulkoministeriön lehdistötiedotteita, valtiovarainministeriön julkaisuja ja mm. Unkarin ja Slovakian välinen perussopimus. Myös hallitusohjelma ja vuoden 1995 budjetti kuten myös ministereiden elämäkerrat ovat luettavissa palvelimelta. Palvelimen kautta pääsee myös Unkarin Eurooppa­asioiden toimistoon.

Parlamentin www­palvelimesta (http://www.mkogy.hu) on jo nyt saatavilla monenlaisia valtiopäiväasiakirjoja. Parlamentin istunnoissa pidetyt puheet vuodesta 1990 alkaen on tietääkseni jo lähes täydellisesti luettavissa. Myös äänestystilastot ovat kattavat. Kansanedustajien elämäkertatiedot ja toiminta parlamentissa kuten aloitteet ja puheet ovat myös näppärästi luettavissa palvelimen kautta. Myös kaikki laki­ ja päätösehdotukset ja muutosesitykset tulevat olemaan palvelimella. Parlamentin informaatiojärjestelmästä on kehkeytymässä upea.

Alku


Muuta jännittävää

Jännittävintä mitä Internet­maailmassa nyt tapahtuu, on tietysti Suomi­Unkari Seuran yllättävä ja nopea nousu kotisivujen eliittiin. Osoitteeseen www.uta.fì/unkari1100 kerätään vähitellen juhlavuoden kunniaksi erilaista Unkari­aineistoa. Tarkoituksena on koota sivuille myös kattava linkkiluettelo. Ensimmäisten kansainvälisten yhteyksien joukossa tulee avaamisensa jälkeen olemaan tietysti Unklrin Internet­paviljonki, Expo, joka pyrkii osaltaan korvaamaan puuttuvan maailmannäyttelyn.

Internetistä on saatavilla myös matkailuinformaatiota, yhteystietoja ja kaikenlaista muuta enemmän tai vähemmän tarpeellista Unkari­informaatiota. Mutta näitäkin linkkejä on järkevämpää kerätä seuran Unkari­sivuille kuin kirjata osoitteet tähän.

Ilman Internetiä voi aivan hyvin elää. Kaikki eivät innostu netistä. Vaikka Internet ei ole täydellinen. kaikkivoipa, on se parasta, mitä Kekkosen jälkeen on keksitty. Ainakin välillä tuntuu siltä.

Alku


JYRKI HALONEN o lijyha@uta.fi

Artikkeli on ilmestynyt Suomi­Unkari Seuran Tampereen osaston jäsenlehdessä Unkarin uutiset ­ Magyar hírek numerossa 1/96.

Alku


Suomi Unkari Seuran kotisivu Intemetissä

Suomi­Unkari Seuralla on nyt kotisivu Internetissä ­ hankkeen ideoi Unkarin juhlavuoteen ja koulujen syksyiseen Unkari­viikkoon liittyen seuran Tampereen osasto. Sivujen päivityksestä vastaa Tampereen osasto. www­palvelimen tarjoaa Tampereen yliopiston tietokonekeskus.

Sivut on tarkoitettu kaikille Unkarista kiinnostuneille ja niitä täydennetään jatkuvasti. Jos sinulla on ideoita sivujen kehittämiseksi, ota yhteyttä seuran Tampereen osaston puheenjohtajaan: Tenho Takalo, puh. k. (931) 317 7980, t. 215 6039 tai sihteeriin: Eija Kukkurainen, puh. k. (931) 317 3327, t. 215 6495.

URL­osoite on http://www.uta.fi/unkari1100/.

Alku