AjkBks-swe

 1 Aristoteles, Ringbom Mårten       Den Nikomachiska Etiken                   Holger Schildts  307 200101            00749 
 2 Arnell Nils & Ekstrand Sven       Navigation                          Liber       182 200101            00745 
 3 Bergman Hjalmar             Chefen fru Ingeborg                     Bonniers     309 921230            00452 
 4 Bergman Hjalmar             Markurells i Vadköping, Herr Markurells död         Bonniers     389 921230            00451 
 5 Bhagwati                 U-ländernas ekonomi                              244                00133 
 6 Cervantes Miguel             Don Quijote I-II                       Schildts     1213 910128            00431 
 7 Donner                  Nya boken om vårt land                             486                00143 
 8 Drummond                 Det största af allt                               64                00180 
 9 Elmer                  Från Fattigsverige till välfärdstaten                     140                00096 
 10 Heckscher                Industrialismen                                396                00059 
 11 Hornborg                 Finlands förhistoria                              321                00152 
 12 Håstad                  Sveriges historia under 1900-talet                       168                00075 
 13 Kilpi Volter               I salen på Alastalo 1                    Atlantis     852 20000201 Alennusmyynti    00728 
 14 Kilpi Volter               I salen på Alastalo 2                    Atlantis     421 20000201 Alennusmyynti    00729 
 15 Kivi Aleksis               Sju bröder                          Forum       407 1983             00845 
 16 Kivi Aleksis               Sju bröder                          Schildts     430 1983   illustr Marcus Colli 00840 
 17 Kivi Aleksis               Sju bröder                          Schildts     430 1983   illustr Marcus Colli 00841 
 18 Kivi Alexis               Sju bröder                          Schildt      357 19951102           00616 
 19 Kivi Alexis               Sju bröder                          Schildts     357 19900821           00849 
 20 Kjellberg Lennart            Den klassiska romanens Ryssland               Renässans     187 19950224           00566 
 21 Linguaphone               Italiensk grammatik                               78                00101 
 22 Malcom Norman              Minnen av Wittgenstein                    Schildts     125 200101            00746 
 23 Mannerheim                Till häst genom Asien                             264                00032 
 24 Milne A.A.                Boken om Nalle Puh                      SkandBook     213 19960131           00637 
 25 Musil Robert               Mannen utan egenskaper 1                   Bonniers     359 20080417           00945 
 26 Musil Robert               Mannen utan egenskaper 2                   Bonniers     434 20080417           00946 
 27 Musil Robert               Mannen utan egenskaper 3                   Bonniers     446 20080417           00947 
 28 Musil Robert               Mannen utan egenskaper 4                   Bonniers     312 20080417           00948 
 29 Oz Amos                 En berättelse om kärlek och mörker              Wahlström & Wid  575 20080529           00949 
 30 Ramstedt                 Sju resor i östern                               217                00030 
 31 Stolpe                  Dag Hammarskjöld                                135                00092 
 32 Thunholm                 Bankväsendet i utlandet                             94                00068 
 33 Topelius                 Boken om vårt land                               407                00276 
 34 Wright von                Logik, filosofi och språk                           250                00026 
 
sivuja 11569

Asko Korpela 20081223 (19990520) o AJK kotisivu o Webmaster