Kirjahylly

20091212 Kirjaluettelo. Kirjahylly on ikkuna ulos kotikirjaston kautta. Lähtökohtana on kotikirjastosta Excelin avulla laadittu luettelo, jossa järjestys vastaa kirjojen järjestystä kirjahyllyssä.

Paikkakoodi. Jokaisella kirjalla on oma paikkakoodinsa, joka muodostuu kolmenumeroisesta hyllykoodista ja kaksinumeroisesta järjestysnumerosta hyllyllä. Hyllykoodin ensimmäinen numero kertoo hyllyn sijainnin huoneistossa, toinen hyllyn sijainnin hyllykössä (vasen/oikea) ja kolmas hyllylaudan numeron ylhäältä lukien. Toinen koodi on kirjan hankinnan yhteydessä annettava luettelonumero.

Asiakoodi. Myös kirjan sisällöllä on paikkakoodi. Etukansi on 001. Sisällysluettelo on erillisenä 000. Siitä eteenpäin on sivut numeroitu kirjan sivunumerojen mukaan. Takakansi on kuitenkin numerolla 999 ja takakannen etupuoli 998. Näin voidaan ohjelmassa viitata täsmällisesti kirjan sivuun. Vielä lisäksi on yhden numeron (tai kirjaimen) Tick-koodi, jolle voidaan antaa erilaisia määreitä tarpeen mukaan.

Verkkosivu. Tämän koodauksen merkitys on siinä, että voidaan tuottaa katsottavia verkkosivuja ohjelmallisesti, esim kerralla koko kirjastosta. Luonnollisesti voidaan käsin laatia mikä hyvänsä kirjaston verkkosivu, ottaen huomioon edellä määritellyt paikannusperiaatteet ja koodit.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta!

Kirjoita tähän kysymys tai palautteelle otsikko

Kirjoita palaute tähän

Kirjoita tähän nimesi

..ja tähän sähköpostiosoitteesi

Sähköpostin saa Asko Korpela 


Asko Korpela 20081020 (20080504) o Ajk kotisivu o Ajk kirjasivu  o WebMaster