Keynesiläinen kulutusfunktio [ccc]

Yksinkertaisin hypoteesi (Keynesiläinen perushypoteesi)

 • tämän vuoden kulutus riippuu tämän vuoden tuloista.
 • CEPF.gif

  YDPF-KaytettavissaOlevaTulo.gif

  CEPFperYDPF.jpg

  J.M. Keynes esitti 1930-luvun puolivälissä kulutuksen ja tulojen välisen riippuvuuden keskeisenä makrokäsitteenä kansantulo-mallissaan:

  Keynes puhui 'perustavaa laatua olevasta psykologisesta laista', jonka mukaan

  Millä ehdolla lineaarinen kulutusfunktio C = a + b Y on Keynesin perushypoteesin mukainen?

  Vastaus: b > 0, sillä C kasvaa, kun Y kasvaa, jos b > 0.

  Millä ehdolla Keynesin perushypoteesin tapauksessa kulutuksen osuus tuloista pienenee tulojen kasvaessa?

  Vastaus: Jos a > 0.

  Kulutuksen osuus tuloista on C/Y = (a + b Y)/Y

  Oletetaan: C = 100 + 0.75 Y

  Aluksi: Y = 500, silloin C = 100 + 375 = 475, C/Y = 475/500 = 0.95
  Sitten: Y = 1000, jolloin C = 100 + 750 = 850, C/Y = 850/1000 = 0.85

  Siis jos b > 0 ja a > 0, lineaarinen kulutusfunktio on Keynesin perushypoteesin mukainen.

  Jos Suomen kansantaloudesta estimoidaan tämän mukaan vuosien 1968-96 tietoja käyttäen kulutusfunktio, saadaan

  CEPF = - 1.2 + .97 YDPF R2 = .992 
   t    0.3  60   DW = 1.01 
  mrd 1990 mk                      1990 
  YDPF yksityinen käytettävissä oleva tulo       270.9 
  CEPF yksityinen kulutus               260.0 
  { KULUTUS.REG  (68-96)  5 CEPF CNST YDPF } 99-01-27 23:32
  CEPF  = { Yksityiset kulutusmenot                  mrd 90 mk  }
  -  1,2 {* CNST 0,34 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
  + 0,9716 * YDPF {  60 Yksityinen käytettävissä oleva tulo      mrd 90 mk  }
  { F  3633 (1,27)  t, R² 0,9923, DW 1,01, SD  5,0, Ro 0,49 (1999-01-27) };
  Tässä a < 0
  • Siis tämä Suomen kansantalouden havaintoaineistosta estimoitu lineaarinen kulutusfunktio ei täytä Keynesin perustavaa laatua olevan psykologisen lain jälkimmäistä ehtoa.
  • Tämä ei siis ole Keynesin perushypoteesin mukainen kulutusfunktio.

  Asko Korpela 19990127 (19990127) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu