AJK PerMakOH

PerMakOH [ccc]

Makroteorian perusteet

Käytettävissä olevat tietokoneohjelmat (Asennusohje)


Asennusohje:


TreGraf havaintoaineiston graafinen tarkastelu

Kokeile TreGraf tietokoneohjelmaa!
TREG32ZZ.exe
274 KB 990418 W95
TREGRAZZ.exe
213KB 990113 W3.1
Aikasarjatietokannan grafiikka ja trendit
Ohjelman tulosteet voidaan siirtää leikepöydän kautta kuvankäsittelyohjelmiin, jotka mahdollistavat halutun kuvaformaatin: netissä gif (3-6KB) on edullisin.
Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä TREGRAZZ tai TREG32ZZ
Kaksoisnäpäytä SetupTRE.bat

TREGRAF.EXE on käytetävissä hakemistossa c:\ajk\tre

Tutustu TREGRAF ohjelman avulla AJKA61.TRE tietokantaa käyttäen kansantalouden keskeisiin muuttujiin bruttokansantuotos, työttömyys, inflaatio ja vaihtotase, niiden minimi- ja maksimimuutoksiin, trendeihin ja trendiennusteisiin.
Laajempi tietokanta AdBase61.TRE on myös käytettävissä.


NatAcc kansantalouden tilinpito

Kokeile NATACC tietokoneohjelmaa!
Kansantalouden tilinpito:

  AdBase aikasarjatietopankki
  kuvaruutuun, tiedostoon, paperille
  NATACC tietokoneohjelma

Talleta ohjelmapaketti esim. kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä tiedostoa NATACCZZ.EXE
Kaksoisnäpäytä tiedostoa SetupNAT.bat

NATACC.EXE toimii kansiossa C:\AJK\NAT


WregAjk aikasarjaregressio

Kokeile WregAjk tietokoneohjelmaa!
SUOKOKZZ.exe
582KB-19990115
Aikasarjaregressio TRE-tyyppisestä tietokannasta
Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä SUOKOKZZ
Kaksoisnäpäytä SetupKOK.bat

Wregajk.exe käytettävissä kansiossa c:\ajk\kok


PerMakG kurssin AJK grafiikka

Kokeile PerMakG tietokoneohjelmaa!
PERMAZZ.exe
258KB 980321 W95
Makrotaloustieteen perusteet grafiikka
Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä PERMAZZ.exe
Kaksoisnäpäytä SetupMAK.bat

PERMAKG.EXE on käytetävissä hakemistossa c:\ajk\permak

PerMakG ohjelmalla voit tarkastella eräitä tämän kurssin graafisia esityksiä, mahdollisesti vaikuttaa kuvioiden muotoon sekä tulostaa kuvioita leikepöydälle jatkokäsittelyä varten.


INDEX Kansantalouden tilinpidon indeksiongelma

Kokeile INDEX tietokoneohjelmaa!
o

Demonstraatio-ohjelma INDEX AJK tietokoneohjelmiston SmaExeZZ paketista.

Tallenna paketti kansioon c:\tmp.

Ota käyttöön Resurssien hallinta (Explorer); siirry kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä SmaExeZZ.exe.
Kaksoisnäpäytä SetupSMA.bat

INDEX havainnollistaa indeksikaavan valinnan merkitystä.

  Erilaisilla indeksikaavoilla saadaan samasta aineistosta hyvinkin erilainen bruttokansantuotos.


Koyck lyhyen ja pitkän tähtäyksen erotteluun

Kokeile Koyck tietokoneohjelmaa!
SMAEXEZZ.exe Paketti sisältää pieniä demo-ohjelmia
KOYCK.EXE Koyckin muunnos ja pysyväistulohypoteesi


KuluRak Yksityisen kulutuksen rakenne Suomessa

Kokeile KuluRak tietokoneohjelmaa!
KULURAZZ.exe Kulutuksen pääkomponentit ja trendit
Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä KULURAZZ
Kaksoisnäpäytä SetupKRA.bat

KULURAK.EXE on käytetävissä hakemistossa c:\ajk\kul


EMPLOY laskee paljonko tuontannon kasvun olisi oltava, ettei työttömyys kasvaisi

Kokeile EMPLOY tietokoneohjelmaa!
SMAEXEZZ.exe Pieniä DEMO ohjelmia, mm EMPLOY.EXE
Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä SMAEXEZZ
Kaksoisnäpäytä SetupSMA.bat

EMPLOY.EXE on käytetävissä hakemistossa c:\ajk\sma

Tustuttuasi nyt muutamiin työvoimantarvefunktiota koskeviin näkökohtiin voit kokeilla AJK ohjelmaa, joka laskee erilaisilla olettamuksilla kysynnän kasvua, joka tarvitaan pitämään työttömyyden kasvu kurissa.


Phillips Phillips-käyriä Suomen kansantaloudesta

Kokeile Phillips tietokoneohjelmaa!
DEMOSZZ.exe (Paketti sisältää pieniä demo-ohjelmia.)
Tallenna kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä demoszz.exe
Kaksoisnäpäytä SetupDEM
PHILLIPS.EXE Lisätty Phillips käyrä ja Suomen kansantalous
Phillips.exe on käytettävissä kansiossa c:\ajk\demo


SolAJKC Makromallin selityskyvyn testaaminen

Harjoituksessa 33 tarvittava ohjelmapaketti:
SUOSOLZZ.exe
90 Kb 990220
Tallenna c:\tmp kansioon. Ota käyttöön Explorer
Kaksoisnäpäytä SUOSOLZZ
Kaksoisnäpäytä SetupSOL.bat
  SOLAJKC ohjelma on käytettävissäsi c:\ajk\sol kansiossa. Tutki AJKCB mallin pätevyyttä vaihtaen käytössä olevia talousteorioita (ja tarkasteluperiodia).
Tämä on DOS ohjelma, joten hiiri ei toimi.


SamHi Suhdannevaihtelun dynamiikka

MatZZ.exe
317KB 970318
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä MatZZ
Kaksoisnäpäytä SetupMAT.bat
SAMHI.EXE on käytettävissä kansiossa c:\ajk\mat


MulAjka Talouspolitiikan kerrannaisvaikutukset

MulajkZZ.exe
107KB 990207
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä MulajkZZ
Kaksoisnäpäytä SetupMUL.bat
Mulajka.EXE on käytettävissä kansiossa c:\ajk\mul


PolAjka talouspolitiikan optimointi

POLA32ZZ.EXE
349K 990508 W95
POLAJKZZ.EXE
292K 980113 W3.1
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä POLA32ZZ tai POLAJKZZ ja
Kaksoisnäpäytä SetupPOL.bat
POLAJKA.EXE on käytettävissä kansiossa c:\ajk\pol


ForAjka Suomen kansantalouden ennusteet ja talouspolitiikan vaihtoehdot

FORA32ZZ.EXE
334K 980429 W95
FORAJKZZ.EXE
303K 971212 W3.1
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä FORA32ZZ tai FORAJKZZ ja
Kaksoisnäpäytä SetupFOR.bat
FORAJKA.EXE on käytettävissä kansiossa c:\ajk\for


Tiptap näppäilytaidon kurssi

AJKTIPZZ.exe
87KB 970320
TIPTAP näppäilytaidon kurssi kymmensormijärjestelmän opiskeluun
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä AJKTIPZZ
Kaksoisnäpäytä SetupTIP.bat
TIPTAP.EXE on käytettävissä kansiossa c:\ajk\tip


PNS regression opiskelu

OPIREGZZ.exe
206 KB - 970917
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä OPIREGZZ
Kaksoisnäpäytä SetupREO.bat

SetupREO asentaa ohjelmiston kansioon C:\AJK\reo.
Jatka työskentelyä tässä kansiossa.

  OPIREGZZ pakettiin sisältyvät ohjelmat kannattaa käydä läpi alla olevassa järjestyksessä.
 • REGTRY PNS-suoran sijoittamispeli
 • REGOPE PNS-menetelmän opiskelu, grafiikka
 • REGRPICK Havaintojen lukumäärän vaikutus
 • AUTOT Regressio ja joustot
 • REGRE2 Matriisit, grafiikka


ONT SIZE=+0>Asko Korpela 19990428 (19970929) o
Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu 

19990310-679 [ccc]