H5 Palkankorotus [ccc]

Tehtävän asettaminen

1. Todetaan palkankorotuksen jakautuminen sovittuun ja liukumaan. Liukumaa selitetään markkinavoimilla.
2. Tutkitaan vientiä selittävien muuttujien merkitystä viennin määräytymisessä.

WARC Vuosipalkka

WARCp-Vuosipalkka.gif

WDRR-Palkkaliukuma

WDRR-Palkkaliukuma.gif

WRNI Sopimuspalkkaindeksi

WRNIp-Sopimuspalkkaindeksi.gif

UNMR Työttömyysaste

UNMR-Tyottomyysaste.gif

QGDP Bruttokansantuotoksen hinta, 1990=1,00

QGDPp-BruttokansantuotoksenHinta.gif


Tehtävän suorittaminen

Lopuksi (muista opno ja nimi) opettajalle 0423pe


Vastauslomake

Seuraavassa on valmiina kaksi palkkayhtälöä, toinen on yksinkertainen Phillips-käyrä ilman inflaatio-odotuksia ja toinen sisältää inflaatio-odotukset. Tulkitse niiden talousteoreettinen sanoma. (WregAjk ja PalHin.reg)
1.

Phillips-käyrä

{ PALHIN.REG  (68-95)  7 WAR% CNST UNMI } 99-01-16 14:27
WAR%  = { Vuosipalkka                        (WARC)%   } W%
+  3,3 {* CNST  2,3 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
+ 0,2808 * UNMI { 5,5 työttömyysasteen käänteisluku         (osamäärä)  } 1/UR
{ F  30,8 (1,26)  t, R² 0,5244, DW 0,71, SD  3,9, Ro 0,64 (1999-01-16) }; 

W% = 3.3 + .28/UR

Miten tulkitset tämän Phillips-käyrän sisällön?

2.

Lisätty Phillips-käyrä

{ PALHIN.REG  (68-95)  6 WAR% CNST UNMI QGD% } 99-01-16 14:27
WAR%  = { Vuosipalkka, nousuprosentti                (WARC)%   } W% 
+  1,0 {* CNST  1,0 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
+ 0,1331 * UNMI { 3,5 työttömyysasteen käänteisluku         (osamäärä)  } 1/UR
+ 0,7735 * QGD% { 6,6 Bruttokansantuotoksen hinta (=inflaatio%)   (QGDP)%   } P%
{ F  61,7 (2,25)  t, R² 0,8180, DW 1,83, SD  2,4, Ro 0,06 (1999-01-16) } ; 

W% = 1.0 + .13/UR + .77 P%

Miten tulkitset tämän lisätyn Phillips-käyrän sisällön?

3.

Palkankorotuksen analyysi

Laadi inflaatio-odotukset sisältävän version perusteella seuraava palkkaliukuman komponenttien suhteellista osuutta havainnollistava laskelma vuodelle 1995 ja kommentoi komponentteja laskelman perusteella.

Tätä varten tarvitaan yhtälö, jossa selitettävänä on palkkaliukuma WD ja selittäjinä työttömyysaste UR ja inflaatio P%.

  WD = W(1/UR,P%)

Sen lineaarinen versio on

  WD = a + b/UR + c P%

{ PALHIN.REG  (68-90)  8 WDR% CNST UNMI QGD% } 99-01-16 14:27
WDR%  = { Palkkaliukumaprosentti                   (summa)   } WD%
-  1,2 {* CNST  1,0 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
+ 0,1086 * UNMI { 3,1 työttömyysasteen käänteisluku         (osamäärä)  } 1/UR
+ 0,2233 * QGD% { 2,1 Bruttokansantuotoksen hinta          (QGDP)%   } P%
{ F  11,1 (2,20)  t, R² 0,4795, DW 1,41, SD  2,0, Ro 0,19 (1999-01-16) }; 

WD% = -1.2 + .11/UR + .22 P%

Seuraavassa tarkastellaan kahta hieman erilaista Phillips-käyrää. Palkkaliukuma on selitettävänä (68-90) sarakkeissa. Sarakkeessa (68-95) selitettävänä on koko palkankorotus. Se siis sisältää tupon. Täydennä ikkunassa olevaa laskelmaa vuoden 1995 osalta (= laske prosenttiosuudet). Miten kommentoit kolmen %-sarakkeen eroja?
(WRN% o UNMI o QGD% o 68-90 o 68-95)

Laskelma      (68-90)   1989  % (68-90)  1995  % (68-95) 1995  %
+ N% (WRN%)           5.7  58       3.6  tupo sisältyy
+ a              -1.2 -12      -1.2      1.0 
+ b/UR (UNMI)   0.11*27=   3.0  31 .11*5.5=  0.6  .13*5.5= 0.7 
+ c P% (QGD%)   .22*6.1=   1.3  13 .22*2.4=  0.5  .77*2.4= 1.8 
--------------------------------------------------------------------------------- 
= Laskettu WAR%*        8.9  91       3.5      3.5 
- Havaittu WAR%         9.8 100       4.8  100     4.8  100
= Poikkeama (WAR%*-WAR%)    -0.9  9      -1.3      -1.3 
Kommentit:
4. Seuraavassa on Wregajk ohjelmalla estimoitu VtiTti.REG oletusarvotiedostoon sisältyvä viennin määräytymistä kuvaava vientiyhtälö.
{ VTITTI.REG  (68-90)  7 XGSF CNST XGS1 QGEF XWQR } 99-04-14 15:01
XGSF  = { Tavaroiden ja palvelusten vienti              mrd 90 mk  } X
-  41,3 {* CNST  1,3 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
+ 0,6292 * XGS1 { 3,9 Tavara- ja palveluvienti            (XGSF)-1   } X1
+ 0,4159 * QGEF { 2,1 OECD-maiden bruttokansantuotos,(TK2)      100 mrd 90 d } QE
+ 12,06 * XWQR { 1,2 Suomen kilpailukyky [ XP/UC = XGSP/ULCC ]   (osamäärä)  } XR
{ F  297 (3,19)  t, R² 0,9758, DW 1,43, SD  3,9, Ro 0,28 (1999-04-14) }; 
X = - 41.3 + .63 X1 + .42 QE + 12.1 XP/UC
                          1990 
XGSF Tavaroiden ja palvelusten vienti, mrd 90 mk  118.8 
QGEF OECD-maiden bruttokansantuotos, 100 mrd 80 d 168.0 
XGSP Tavaroiden ja palvelusten vientihinta, 1990=1 1.000 
ULCC yksikkötyökustannus, WSAC/QGFF        0.644 

Selvitä yksinkertaisella komponenttianalyysilla vientiin vaikuttavien tekijöiden osuudet lasketusta viennin arvosta vuonna 1990. Kommentoi vuosien 1980 ja 1990 eroja. (XGSF o QGEF o XWQR = XGSP / ULCC)

Laskelma      (miten?)     1980 %  (miten?)    1990  %
+ a                -41.3 -44  
+ b XGSF1     0.63*87=     54.8 57  
+ c QGEF      0.42*126=    52.9 56  
+ d XGSP/ULCC  12.1*(0.67/.32)=  25.3 27  
----------------------------------------------------------------------- 
= Laskettu XGSF*          91.7 97  
- Havaittu XGSF           94.7 100  
= Poikkeama (XGSF-XGSF*)      -3.0 -3  
Kommentit:

Opno        Sukunimi Etunimi:
1
2
3


tai viestisi.


Lisäaineistoa

QGDP-Bruttokansantuotoksen hinta

QGDP-BruttokansantuotoksenHinta.gif

WARC-Vuosipalkka

WARC-Vuosipalkka.gif

MGSP-Tuontihinta

MGSP-Tuontihinnat.gif

LPFR-Työn tuottavuus

LPFR-TyonTuottavuus.gif

UNMI-TyottomyysasteenKaanteisluku.gif

UNMI työttömyysasteen käänteisluku         (osamäärä) 
ExpTrend: 62-95 -6,5%, 86-95 -17,3%  62-95, Sd =22,468
61 90,458 86,480 72,533 72,467 78,464 68,906 37,153 27,000 37,862 54,244
71 45,306 40,855 44,804 58,513 44,784 25,242 16,723 13,527 16,776 21,421
81 19,535 16,953 17,597 18,881 19,070 17,812 18,938 21,233 27,562 27,716
91 12,549 7,320 5,365 5,202 5,502 

XWQR-Kilpailukyky.gif

XWQR Suomen kilpailukyky              (osamäärä)         
ExpTrend: 61-95 -1,0%, 86-95 0,6%  61-95, Sd = 0,404
61 2,665 2,454 2,264 2,187 2,134 1,981 1,899 2,086 2,131 2,175
71 2,034 1,991 1,963 2,203 2,058 1,905 1,913 1,986 2,094 2,105
81 2,009 1,983 1,970 1,972 1,895 1,738 1,690 1,673 1,675 1,552
91 1,417 1,552 1,745 1,809 1,850

XGSF-Tavaroiden ja palvelusten vienti

XGSF-Tavara-palveluvienti.gif

QGEF-OECD-maiden bruttokansantuotos

QGEF-OECD-ostovoima.gif

XGSP-Vientihinnat

XGSP-Vientihinta.gif

ULCC-Yksikkötyökustannus

ULCC-Yksikkotyokustannus.gif

Wregajk ohjelman käyttämä PALHIN.reg oletusarvotiedosto

PALHIN ; (EMOtiedoston ja) ohjetiedoston nimi
Tästä seuraavaan rivin alussa olevaan @ merkkiin on varattu
kommenteille. Ohjelma lukee, mutta ei käsittele


Muunnosten komentokieli
Sum   { + - }      summa ja erotus
Log   { #  }      logaritmi
Mul   { * / }      tulo ja osamäärä
Lag   { 1 2 }      viivästys (0 edellinen huippu)
Chg   { < % }      differenssi ja prosenttimuutos
Cop   { + - * / 0..9 }  vakio-operaatiot


@ SU ; WRegAjk: PALHIN.REG Asko Korpela 12345-6        1997-03-22 12:31:09
Ajka palkat ja hinnat, Asko Korpela 1990 ; Aineiston yleisotsikko
68 ; Laskelmien ensimmäinen vuosi
95 ; Laskelmien viimeinen vuosi


@  ; Perusmuuttujat


AJKA61.TRE ; DataTiedoston nimi
WARC ; Vuosipalkka                  1000 mk   
WRNI ; Sopimuspalkkaindeksi              1975 = 1  
QGDP ; Bruttokansantuotoksen hinta          1990 = 1  
CEPP ; Yksityisen kulutuksen hinta          1990 = 1  
LPFR ; Työn tuottavuus                tuh 90 mk  
MGSP ; Tavaroiden ja palvelusten tuontihinta     1990 = 1  
UNMR ; Työttömyysaste                 prosenttia 
UNMT ; Työttömyys                   tuh hlötyöv 
EMPK ; Työvoima                    tuh hlötyöv 


@  ; Muunnosoperaatiot


CEP# Yksityisen kulutuksen hinta          Ln(CEPP)  
CEPP#
LPF# Työn tuottavuus                Ln(LPFR)  
LPFR#
LPF% Työn tuottavuus                (LPFR)%   
LPFR%
MGS# Tuontihinnat                  Ln(MGSP)  
MGSP#
MGS% Tuontihinnat                  (MGSP)%   
MGSP%
QGD% Bruttokansantuotoksen hinta          (QGDP)%   
QGDP%
QG1% Bruttokansantuotoksen hinta          (QGD%)-1  
QGD%1
QGD# Bruttokansantuotoksen hinta          Ln(QGDP)  
QGDP#
WAR# Vuosipalkka                  Ln(WARC)  
WARC#
WAR% Vuosipalkka                  (WARC)%   
WARC%
WRN% Sopimuspalkkaindeksi              (WRNI)%   
WRNI%
WRN# Sopimuspalkkaindeksi              Ln(WRNI)  
WRNI#
WDR% Palkkaliukumaprosentti             (summa)   
WAR%-WRN%
UNM# Työttömyys                   Ln(UNMT)  
UNMT#
UNMI työttömyysasteen käänteisluku         (osamäärä) 
EMPK/UNMT


@  ; Yhtälömääritelmät


CEP# CNST WAR# MGS# LPF#
QGD# CNST WAR# MGS# LPF#
QGD% CNST QG1% WAR% MGS% LPF%
QGD% CNST QG1% WAR% MGS%
QGD% CNST WAR% MGS% LPF%
WAR% CNST UNMI QGD%
WAR% CNST UNMI
WDR% CNST QGD% UNMI 
WRegAjk: PALHIN.REG Asko Korpela 12345-6        1997-03-22 12:31:09 

Wregajk ohjelman käyttämä VTITTI.reg oletusarvotiedosto

vtitti ; (EMOtiedoston ja) ohjetiedoston nimi
Tästä seuraavaan rivin alussa olevaan @ merkkiin on varattu
kommenteille. Ohjelma lukee, mutta ei käsittele 
Muunnosten komentokieli
Sum   { + - }      summa ja erotus
Log   { #  }      logaritmi
Mul   { * / }      tulo ja osamäärä
Lag   { 1 2 }      viivästys (0 edellinen huippu)
Chg   { < % }      differenssi ja prosenttimuutos
Cop   { + - * / 0..9 }  vakio-operaatiot 
@ SU ; WRegAjk: VTITTI.REG Asko Korpela 12345-6        1999-04-14 18:24:47
AJKA ulkomaankauppa, Asko Korpela 1990 ; Aineiston yleisotsikko
68 ; Laskelmien ensimmäinen vuosi
90 ; Laskelmien viimeinen vuosi 
@  ; Perusmuuttujat 
AJKA61.TRE ; DataTiedoston nimi
MGSF ; Tavaroiden ja palvelusten tuonti        mrd 90 mk  
MGSP ; Tavaroiden ja palvelusten tuontihinta     1990 = 1  
QGDF ; Bruttokansantuote markkinahintaan       mrd 90 mk  
QGEF ; OECD-maiden bruttokansantuotos,(TK2)      100 mrd 90 d
QGFF ; Bruttokansantuote tuottajahintaan       mrd 90 mk  
WSAC ; Palkkatulot                  mrd mk   
XGSF ; Tavaroiden ja palvelusten vienti        mrd 90 mk  
XGSP ; Vientihinta                  1990 = 1  
@  ; Muunnosoperaatiot 
MGS1 Tavara- ja palvelutuonti            (MGSF)-1  
MGSF1
XGS1 Tavara- ja palveluvienti            (XGSF)-1  
XGSF1
XGS# Tavara- ja palveluvienti            Ln(XGSF)  
XGSF#
XG1# Tavara- ja palveluvienti            (XGS#)-1  
XGS#1
QGE# OECD maiden bruttokansantuotos         Ln(QGEF)  
QGEF#
ULCC Yksikkötyökustannus              (osamäärä) 
WSAC/QGFF
XWQR Suomen kilpailukyky              (osamäärä) 
XGSP/ULCC
XWQ# Suomen kilpailukyky              Ln(XWQR)  
XWQR#
DAPU apumuuttuja dummy 75              (tulo)   
CNST*CNST
DBPU apumuuttuja dummy 75              (summa)   
DAPU-1.00 (63-74)
D75U apumuuttuja dummy 75              (summa)   
DBPU-1.00 (76-89)
MWQR Kilpailukyky kotimarkkinoilla         (osamäärä) 
MGSP/ULCC 
@  ; Yhtälömääritelmät 
MGSF CNST MGS1 QGDF
MGSF CNST QGDF MWQR
XGS# CNST XG1# QGE# XWQ# D75U
XGS# CNST XG1# QGE# XWQ#
XGS# CNST QGE# XWQ# D75U
XGS# CNST QGE# XWQ#
XGSF CNST XGS1 QGEF XWQR
XGSF CNST QGEF XWQR D75U 
WRegAjk: VTITTI.REG Asko Korpela 12345-6        1999-04-14 18:24:47 

Asko Korpela 19990315 (19990115) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu