KANSANTALOUSTIEDE 31D270

Makroteoria ja Suomen kansantalous. [ccc]

(Tentissä ei kysymyksiin ole liitetty linkkejä kuten tässä)

Loppukuulustelu. Asko Korpela 97-09-26

1. Selvitä talousteorian ja talouspolitiikan suhdetta. Talouspolitiikan tavoitteet, keinot? Kuka suunnittelee, kuka tekee ratkaisut ja kuka kantaa vastuun? o suokan01

2. Mitä tieteelinen menetelmä on? suokan01

3. Mitä yhtälötyyppejä kokonaistaloudellinen malli sisältää? Esimerkkejä? suoklu05

4. Mitä tarkoitetaan pysyväistulohypoteesilla? Mihin pysyväistulohypoteesin empiirinen sovellutus perustuu?

5. Mitä tarkoitetaan käsitteellä 'lisätty Phillips-käyrä'?

6. Miten kokonaistaloudellisella mallilla (esim FORAJKA ohjelmalla) voidaan laatia kokonaistaloudellisia ennusteita? Mitä on tiedettävä, oletettava? Mitä malli antaa? Mitkä ovat mallin rajoitukset?


Asko Korpela 981123 (980112) o Asko.Korpela@kolumbus.fi [ccc] o AJK kotisivu