HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

ARVIOINTILOMAKE Lukuvuosi 1997-98

Tämän kyselyn tarkoituksena on antaa opettajille ja korkeakoulun johdolle palautetta siitä, miten opiskelijat ovat kokeneet kurssin. Kysely täydentää opettajien mahdollisesti toteuttamia omia arviointeja.

Toivomme, että jokainen opiskelija täyttäisi lomakkeen. Lomakkeet toistetaan numeeristen tietojen syöttämisen jälkeen opettajille, jotta he voivat tutustua opiskelijoiden antamiin kommentteihin. Palautteen keräämisen tarkoituksena on opetuksen laadun parantaminen. Arviointilomake saapuu opintotoimistoon nimettömänä.


Opintojakson koodi:

Opettajan nimi:


Olen osallistunut: kurssin opetustapahtumista.

1. Avokysymykset: Kurssissa oli hyvää

Kurssissa oli huonoa

Kehittämisehdotuksia

2. Yleisarvioni kurssista kokonaisuudessaan (opetus, oppiminen, oppimateriaali, harjoitukset, suunnittelu)

10 9 8 7 6 5 4 (10=erinomainen .. heikko=4)

3. Kurssi oli mielestäni opintoviikkomäärältään vastaaviin kursseihin verrattuna

5 4 3 2 1 (5=erittäin raskas o 3=yhtä raskas o 1=erittäin kevyt) tai  viestisi.

[ccc]