1 Parisatavuotinen perinne

1 Mitä makroteoria on?
2 Teoria ja todellisuus
3 Makrotaloustiede ja talouspolitiikka
4 Makroteorian oppisuunnat


Makroteoria ja Suomen kansantalous o Kansantaloustiede o AJK kotisivu

1.1 Mitä makroteoria on?

1.1.1 Kansantalous ja taloustiede o 1.1.2 Makroteorian sisältö


1.1.1 Kansantalous ja taloustiede


1.1.2 Makroteorian sisältö

Positiivinen

Normatiivinen

mielipide tai arvoarvostelma: ei voida osoittaa paikkansapitäväksi tai paikkansapitämättömäksi tosiasioiden perusteella.

Tieteellinen tarkastelu:
positiiviset kysymyksenasettelut

Normatiiviset kysymykset:
ikäänkuin perimmäisiä kysymyksiä, jäävät jäljelle sen jälkeen kun positiiviset on ratkaistu.

1 Parisatavuotinen perinne o 1.1 Mitä makroteoria on?


1.2 Teoria ja todellisuus

1.2.1 Havainnot ja ennusteet ja tieteellinen o 1.2.2 Talousteorian peruselementit
Kysyntäteorian muotoutuminen (esimerkki) o Kysyntäteorian perushypoteesi: määrä kasvaa, jos
1.2.3 Taloudellisten tapahtumien luonne

Talousteoria
todellisuutta yksinkertaistaen ja korostaen sen oleellisia piirteitä.

1.2.1 Havainnot ja ennusteet ja tieteellinen menetelmä

Talousteoria

Induktio

Deduktio

1 Parisatavuotinen perinne o 1.2 Teoria ja todellisuus


1.2.2 Talousteorian peruselementit

  1. Teoriaan sisältyviä muuttujia koskevat tiedot
  2. Olettamukset muista vaikuttavista muuttujista
  3. Mukana olevien muuttujien riippuvuussuhteet
  4. Ennusteet

Kysyntäteorian muotoutuminen (esimerkki)

Muuttujat.

Hinta

Olettamukset.

Hypoteesi.

Kysyntäteorian perushypoteesi: määrä kasvaa, jos hintaa alennetaan.

Ennuste.

1 Parisatavuotinen perinne o 1.2 Teoria ja todellisuus


1.2.3 Taloudellisten tapahtumien luonne

1 Parisatavuotinen perinne o 1.2 Teoria ja todellisuus


1.3 Makrotaloustiede ja talouspolitiikka

1.3.1 Talouspolitiikka, mitä se on?
1.3.2 Ryhmäedut ja talouspolitiikka o 1.3.3 Talouspolitiikan keskeiset tavoitteet o 1.3.4 Politiikan päälinjat
1 Parisatavuotinen perinne

Talousteoria

John Maynard Keynes:


1.3.1 Talouspolitiikka, mitä se on?

Epäviisasta politiikkaa:

Ristiriitaiset tavoitteet:


1.3.2 Ryhmäedut ja talouspolitiikka

Ekonomisti:


1.3.3 Talouspolitiikan keskeiset tavoitteet

Hintatason vakavuus - Täystyöllisyys - Taloudellinen kasvu
Ympäristönäkökohdat
Taloudellinen perusturva - Tasapuolinen verotus
Taloudellinen vapaus


1.3.4 Politiikan päälinjat

Finanssipolitiikalla

Rahapolitiikkaa

Tulopolitiikka

1 Parisatavuotinen perinne o 1.3 Makrotaloustiede ja talouspolitiikka


1.4 Makroteorian oppisuunnat

(Ei vielä valmis)


1 Parisatavuotinen perinne o 1.4 Makroteorian oppisuunnat

Suomen kansantalous o Kansantaloustiede o AJK kotisivu

Asko Korpela 970114 (961206) - Asko.Korpela@kolumbus.fi - (palaute tekijälle)

[ccc]