2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta

1 Kansantalouden tilinpito
2 Kansantulokäsitteitä
3 Tilinpidon menetelmät
4 Tietopankkien käyttö
o Yhteenveto


Demo-ohjelmat: NatAcc o Index


2.1 Kansantalouden tilinpito

2.1.1 Tilinpidon lähtökohta o 2.1.2 Tilien sisältö o 2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta

Luonne


2.1.1 Tilinpidon lähtökohta

Raha- ja hyödykevirtojen kiertokulkua mitataan systemaattisesti

Institutionaalinen viisi sektoria:

Funktionaalinen neljä tiliä:


Kulutusmenoja

Tuotantotoiminnan tilastointi

Tulot


2.1.2 Tilien sisältö

NatAcc

Kokeile tietokoneohjelmaa!
Kansantalouden tilinpito:

    AdBase aikasarjatietopankki
    kuvaruutuun, tiedostoon, paperille
    NATACC tietokoneohjelma

Talleta ohjelmapaketti esim. hakemistoon: C:\TMP
Kaksoisnäpäytä NATACCZ, jolloin siitä purkautuu kaksi tiedostoa.
Kaksoisnäpäytä SetupNAT.BAT. NATACC ohjelma on käytettävissä kansiossa C:\AJK\NAT

Tilillä 1 koko kansantalous pähkinänkuoressa.

Vasemmalla

Oikealla

Tilin 2

Tilillä 3

Tilillä 4

Tileillä 5 ja 6


2.2 Kansantulokäsitteitä

2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta o 2.2.2 Käytettävissä oleva tulo o 2.2.3 Pääomanmuodostus

2.2.1 Bruttokansantuotos

Bruttokansantuotos


2.2.2 Käytettävissä oleva tulo


2.2.3 Pääomanmuodostus

2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta


2.3 Tilinpidon menetelmät

2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta o 2.3.1 Arvonlisämenetelmä
2.3.2 Kansantulolaskelmien indeksiongelma o 2.3.3 Kansantalouden tilinpidon heikkouksia

Vaihejako

Yhteismitallisuus


2.3.1 Arvonlisämenetelmä

Tuotannonala Myyntihinta Raaka-aine Arvonlisä
Maatalous 3.20 .00 3.20
Myllyteollisuus 4.40 3.20 1.20
Tukkukauppa 5.20 4.40 .80
Leipomoteollisuus 6.40 5.20 1.20
Vähittäiskauppa 8.00 6.40 1.60
Yhteensä 27.20 - 19.20 = 8.00


2.3.2 Kansantulolaskelmien indeksiongelma

Kokeile tietokoneohjelmaa!
o

AJK tietokoneohjelmiston demonstraatio-ohjelma SmaExeZZ paketista.

Talleta kansioon C:\TMP
Kaksoisnäpäytä SmaExeZZ. Kaksoisnäpäytä SetupSMA.

Ohjelmisto on käytettävissä kansiossa C:\AJK\SMA

INDEX havainnollistaa indeksikaavan valinnan merkitystä.

    Erilaisilla indeksikaavoilla saadaan samasta aineistosta hyvinkin erilainen bruttokansantuotos.

Alkuun o AJK kotisivu


2.3.3 Kansantalouden tilinpidon heikkouksia


2.4 Tietopankkien käyttö

Etla

ETLAn tietokanta

OECD Online

Tilastokeskus

SUOMEN PANKKI: Tilastoja, hakemisto

AltaVista


2.4.2 Bruttokansantuotos, trendi ja trendiennuste

qgdf.gif
QGDF Bruttokansantuote markkinahintaan mrd 90 mk 
96021 ExpTrend: 71-95 2.5%, 86-95 0.2% 
61 179.9 185.2 191.2 201.2 212.0 216.9 221.6 226.8 248.4 267.4 
71 272.8 293.6 313.0 322.8 326.0 326.5 326.9 334.1 358.2 377.4 
81 383.3 397.1 408.8 421.4 436.3 446.6 464.9 487.7 515.4 515.4 
91 479.0 462.0 456.6 476.7 496.9 

Mikä ero on trendiennusteella ja trendiarvolla?


Trendiarvo

Trendiennuste


Yhteenveto


Alkuun o AJK kotisivu

Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu

Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute AJKlle)

Asko Korpela 970908 (970120)

[ccc]