H06 Kulutusfunktiot
MAKROTEORIA JA SUOMEN KANSANTALOUS 31D270

1 Rajakulutusalttius
2 Lyhyt ja pitkä tähtäys
3 Kulutuksen tulojoustot
Harjoitustehtävän suoritus

Yksityinen kulutus o Ohjelmat o WREGAJK ohjelmalla voit...
Muuttujat pankista o Muunnokset: o Regressiolaskelmat
Keskity lamaan: o Harjoitustehtävän suoritus
Matematiikka o VIHJE: o REG EMOtiedosto

AJK kotisivu o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

Yksityinen kulutus
        kokonaiskysynnän suurin komponentti, 55 prosenttia bruttokansantuotoksesta.

Tehtävä: Selvitä 1990-luvun laman vaikutuksia AJKA mallin kulutusfunktioissa

CNSF = a1 + b1 CNS1 + c1 YDPF + d1 DETF
CDUF = a2 + b2 CDU1 + c2 YDPF + d2 UNMR

 • Estimoi WREGAJK ohjelmaa käyttäen nämä AJKA mallin kulutusfunktiot.
 • Esitä niiden ekonometrinen tulkinta.
 • Esitä niiden talousteoreettinen tulkinta.

 • L06 Yksityinen kulutus on yli puolet o Makroteoria ja Suomen kansantalous o Kansantalouden kurssit o AJK kotisivu

  Ohjelmat

  Tässä harjoituksessa tarvittava ohjelmapaketti:
  SUOREGZZ.exe
  703 Kb 970411

  Tallenna c:\tmp kansioon.
  Kaksoisnäpäytä SUOREGZZ
  Kaksoisnäpäytä SetupSUO.bat
    WREGAJK.exe
  Regressiolaskelmat, kansiossa c:\ajk\regV
  Käytä EMO tiedostoa SUOHAR06.REG


  WREGAJK ohjelmalla voit

 • poimia muuttujia .TRE tietopankista.
 • tehdä muunnoksia alkuperäisistä tai muunnetuista muuttujista
 • määritellä lisää tai poistaa tarpeettomia yhtälöitä.
 • vaihtaa estimointiperiodia
 • Voit myös katsella käytettävissäsi olevia muuttuja ja kopioida grafiikaa ja havaintoarvoja leikepöydän kautta raporttiisi. Tämän tiedoston vastausikkunoihin ei kuitenkaan grafiikkaa voida siirtää.


  Muuttujat pankista

  Suoraan AJKA61 tietokannasta saat muuttujat:

  CNSF Kertakulutushyödykkeiden ja palvelusten kulutus
  CDUF Kestokulutushyödykkeiden kulutus
  YDPF Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo
  UNMR Työttömyysaste

  Lisäksi tarvitset muunnoksia varten
  CEPP Yksityisen kulutuksen hinta
  DETC Pitkäaikaiset talletukset

  REGAJK tarjoaa 'talon puolesta' muuttujat
  1 CNST sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi
  2 TIME aika trendilaskelmia varten


  Muunnokset:

  Tarvitset viivästettyjä muuttujia.
  WREGAJK päämenun kohdassa Muunnokset voit viivästää muuttujia.
  Viivästä vuoron perään muuttujat CDUF, CNSF ja DETC.
  Viivästyksen merkiksi WREGAJK antaa uusille muuttujille tunnisteet CNS1,CDU1 ja DET1.

  Tarvitset vielä reaalitalletukset DETF.
  Saat sen jakamalla uuden muuttujan DET1 muuttujalla CEPP.
  Ensin valitset jaettavaksi DET1 ja sitten jakajaksi CEPP.

  Voit antaa uudelle muuttujalle tunnisteeksi DETF.

  Nyt käytössäsi ovat kaikki tarvittavat muuttujat.


  Regressiolaskelmat

  Estimointi PNS menetelmällä

  Menukohdasta Yhtälöt pääset regressiolaskelmiin

  Näpäyttämällä yhtälöluettelon riviä, asianomainen yhtälö tulostuu oikealla olevaan laskentakenttään. Samalla kun yhtälö tulostuu laskentakenttään, se tulostuu myös leikepöydälle ja on välittömästi poimittavissa Paste (Liitä) toiminnolla mihin hyvänsä Windows sovellukseen, esim tekstinkäsittelyohjelman käytössä olevaan raporttitiedostoon (S06xxxxx.DOC) ja/tai tämän tiedoston (SUOHAR06.htm [kopio S06xxxxx.HTM]) vastausikkunoihin.

  Vastaukset harjoitustehtävän kysymyksiin voit laatia joko tiedostoon S06xxxxx.DOC tai tähän tiedostoon (S06xxxxx.HTM). VARASTO ohjelma c:\ajk kansiossa tallentaa molemmat tiedostot o:\ajk\vas hakemistoon, josta saat ne uudelleen käyttöösi OPNOREK ohjelmalla (c:\ajk kansio).

  Keskity lamaan:


  Harjoitustehtävän suoritus

  Sukunimi Etunimi:

  Sähköpostiosoitteesi:


  1. Kopioi WREGAJK ohjelmasta leikepöydän kautta yhtälöt
  (toistaiseksi joudut itse 'pätkimään' leikepöydältä liitetyn yhtälön 'neliöiden' kohdalta)

  1.1 Kertakulutushyödykkeet

  1.2 Kestokulutushyödykkeet


  2. Arviointi mallien hyvyydestä

  2.1 Tilastollisin tunnusluvuin (Selvitä tässä tunnuslukujen R2, t-arvot, DW, F ja SD tulkinta)


  2.2 Sanallisesti kommentoiden (Vertaile kertakulutusta ja kestokulutusta)


  3. Laskelma kummankin yhtälön lyhyen tähtäyksen LT ja pitkän tähtäyksen PT tulojoustoista. Tulkitse ne sanallisesti.
  (
  H06 ja/tai L06 - lyhyen ja pitkän tähtäyksen kulutusfunktio: miten tehdään?)
  ( L03 ja/tai L06 - Funktion jouston laskeminen; paluu selaimen BACK näppäimellä)

  3.1.1 Kertakulutushyödykeet CNSF (lyhyt tähtäin: ennen lamaa)


  3.1.2 Kertakulutushyödykeet CNSF (lyhyt tähtäin: lama mukana)


  3.2.1 Kertakulutushyödykeet CNSF (pitkä tähtäin: ennen lamaa)


  3.2.2 Kertakulutushyödykeet CNSF (pitkä tähtäin: lama mukana)


  3.3.1 Kestokulutushyödykeet CDUF (lyhyt tähtäin: ennen lamaa)


  3.3.2 Kestokulutushyödykeet CDUF (lyhyt tähtäin: lama mukana)


  3.4.1 Kestokulutushyödykeet CDUF (pitkä tähtäin: ennen lamaa)


  3.4.2 Kestokulutushyödykeet CDUF (pitkä tähtäin: lama mukana)


  4 Harjoitusta ja luentoa koskeva palaute: Mitä hankaluuksia, vaikeuksia? Ideoita?  tai viestisi.


  Matematiikka

  Seuraava matematiikka tarvitaan johdettaessa lyhyen ja pitkän tähtäyksen kulutusfunktioita:

  Olkoon pysyväistulohypoteesin mukainen kulutusfunktio

  C = a + b Y + c C1

  Lyhyen tähtäyksen tarkastelussa ajatellaan: C1 on annettu suure. Voidaan riunnastaa vakioon. Kullekin vuodelle saadaan oma lyhyen tähtäyksen kulutusfunktio. Esim vuodelle 23 se on:

  C23 = (a+c C22) + b Y

  Tästä MPCLT = b

  Pitkän tähtäyksen kulutusfunktiossa taas ajatellaan: kuluvan vuoden kulutus on pitkällä tähtäyksellä eksponenttitrendin mukaan 3-4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kulutus. Eli viime vuoden kulutus on noin 96 prosenttia tämän vuoden kulutuksesta. Karkeasti voidaan sanoa, että viime vuoden kulutus oli yhtä suuri kuin tämän vuoden kulutus, saadaan:

  C = a + b Y + c C
  C (1 - c) = a + b Y
  C = a/(1-c) + b/(1-c) Y

  Tästä MPCPT = b/(1-c)

  Lyhyen ja pitkän tähtäyksen joustot saat aivan normaalisti juuri johdettujen lyhyen ja pitkän tähtäyksen kulutusfunktioiden avulla.


  VIHJE:


  REG EMOtiedosto

  SUOHAR06 ; (EMOtiedoston ja) ohjetiedoston nimi 
  Tästä seuraavaan rivin alussa olevaan ä merkkiin on varattu kommenteille. 
  Ohjelma lukee, mutta ei käsittele
  @#SU ; WRegAjk: SUOHAR06.REG _ Asko Korpela 12345-6 95-03-24 9:25:19 
  Suomen kansantalous, Harjoitus 1, Asko Korpela 1986 ; Aineiston yleisotsikko 
  62 ; Laskelmien ensimmäinen vuosi 
  90 ; Laskelmien viimeinen vuosi
  @ ; Perusmuuttujat
  AJKA61.TRE ; DataTiedoston nimi 
  CDUF ; Kestokulutushyödykkeiden kulutus mrd 90 mk 
  CEPP ; Yksityisen kulutuksen hinta 1990 = 1 
  CNSF ; Kertakulutushyödykkeiden ja palvelusten kulutu mrd 90 mk 
  DETC ; Yleisön talletukset mrd mk 
  UNMR ; Työttömyysaste prosenttia 
  YDPF ; Yksityinen käytettävissä oleva tulo mrd 90 mk 
  @ ; Muunnosoperaatiot
  CNS1 Viivästetty kertakulutus ja palvelu (CNSF)-1 
  CNSF1 
  CDU1 Viiv kestokulutus (CDUF)-1 
  CDUF1 
  DETF Reaalitalletukset (osamäärä) 
  DETC/CEPP 
  DET1 Viiv reaalitalletukset (DETF)-1 
  DETF1
  @ ; Yhtälömääritelmät 
  CDUF CNST CDU1 YDPF UNMR 
  CNSF CNST CNS1 YDPF DETF
  WRegAjk: SUOHAR06.REG _ Asko Korpela 12345-6 95-03-24 9:25:19 

  H06 alkuun o 06 Luentosivut
  AJK kotisivu o AJK ohjelmasivu o Kansantalouden kurssit o Suomen kansantalous

  Asko Korpela 971212 (970221) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

  [ccc]