H07 Pääomanmuodostus heilahtelee
MAKROTEORIA JA SUOMEN KANSANTALOUS 31C050

Mallilla laaditun AJKA ennustetta laadittaessa aiheuttaa usein ongelmia investointien määräytyminen. AJKA mallin mukaan bruttopääomanmuodostus on näihin saakka määräytynyt edellä selvitetyn joustavan kiihdyttimen hypoteesin mukaisesta yhtälöstä

Ohjelma o WREGAJK ohjelmalla voit...
TEHTÄVÄ o Harjoitustehtävän suoritus o SUOHAR07.REG EMO tiedoston listaus

AJK kotisivu o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)


IFAF = - 1.8 + .72 QGF1 - .12 KFA2 
 t    .4  6.7    4.6 
RR = .945 DW = .95 SD = 3.3

IFAF = Yksityinen tuotannollinen pääomanmuodostus
QGFF = Bruttokansantuotos tuotantokustannushintaan
QGF1 = yhdellä viivästetty QGFF
KFAF = Tuotannollinen pääomakanta
KFA2 = kahdella viivästetty KFAF


Ohjelma

Tässä harjoituksessa tarvittava ohjelmapaketti:
SUOREGZZ.exe
703Kb 970411
Tallenna c:\tmp kansioon.
Pura 2näpäyttämällä SUOREGZZ ja
sitten SetupSUO.bat
  WREGAJK.exe
Regressiolaskelmat, kansiossa c:\ajk\regV
Käytä EMO tiedostoa SUOHAR07.REG


WREGAJK ohjelmalla voit


TEHTÄVÄ: Tutki tämän ns joustavan kiihdyttimen teorian mukaisen yhtälön vaihtoehtoja.

Investointifunktiovaihtoehtoja
IFAF = a2 + b2 QGFF + c2 KFA1 + d2 RBR1
IFAF = a3 + b3 QGFF + c3 KFA1 + d3 KFA2

KFA1 = Yhdellä viivästetty pääomakanta
RBR1 = Luotonannon viivästetty reaalikorko

RBR1 saadaan kun nimelliskorosta RBLR vähennetään inflaatioprosentti ja sen jälkeen viivästetään. Inflaatioprosenttina voidaan käyttää bruttokansantuotoksen hintaindeksin QGDP vuosimuutosprosenttia.

Estimoi nämä funktiot ja arvioi niiden hyvyyttä

a) tilastollisten tunnuslukujen
b) talousteoreettisten näkökohtien

valossa nyt käytössä olevaan joustavan kiihdyttimen hypoteesin mukaiseen versioon verrattuna.

Tässä mainitut yhtälöt ja niissä tarvittavat muuttujat sisältyvät valmiiseen REG tiedostoon, jonka saat kun valitset WREGAJK ohjelman käyttöön EMO tiedoston SUOHAR07.REG

Vaihtele toimintonäppäimen Perustiedot-menussa estimointiperiodin loppuajankohtaa siten, että saat normaaliversion ja lamaversion, nähdäksesi mitä parametreille tapahtuu. Mitä erityisesti reaalikoron kertoimelle tapahtuu?

Tulkitse yhtälöt sanallisesti eli selvitä mitä talousteoriaa ne sisältävät.

Miten muuten kuin tilastollisten tunnuslukujen ja talousteoreettisten näkökohtien valossa olisi arvioitava yhtälön hyvyyttä?


Harjoitustehtävän suoritus

Sukunimi Etunimi:

Sähköpostiosoitteesi:


1. Kopioi WREGAJK ohjelmasta leikepöydän (ja Wordin) kautta yhtälöt

1.1 Joustava kiihdytin (IFAF CNST QGF1 KFA2)

1.2 Joustava kiihdytin ja reaalikorko (IFAF CNST QGFF KFA1 RBR1; huom viivästä muunnoksissa)

1.3 Tuotanto ja kaksi pääomakantaa (IFAF CNST QGFF KFA1 KFA2)


2. Arviointi mallien hyvyydestä

2.1 Tilastollisin tunnusluvuin (Selvitä tässä tunnuslukujen R2, t-arvot, DW, F ja SD tulkinta)


2.2 Sanallisesti kommentoiden (talousteoreettiset näkökohdat: rajakäsitteet, joustot)


3. Eräitä lisänäkökohtia

3.1 'Normaaliperiodin' ja 'lamaperiodin' vertailu ja kommentit


3.2 Pääomanmuodostus ja aikaviiveet: viiveen pituus hyödykeryhmittäin, pääomakannan vuosikertarakenne.


3.3 Pääomanmuodostus ja korkokäsitteet: tapaus Suomi.


4 Harjoitusta ja luentoa koskeva palaute: Mitä hankaluuksia, vaikeuksia? Ideoita? tai  viestisi.


SUOHAR07.REG EMO tiedoston listaus:

SUOKHA07 ; (EMOtiedoston ja) ohjetiedoston nimi
Tästä seuraavaan rivin alussa olevaan @ merkkiin on varattu
kommenteille. Ohjelma lukee, mutta ei käsittele


Muunnosten komentokieli
Sum   { + - }      summa ja erotus
Log   { #  }      logaritmi
Mul   { * / }      tulo ja osamäärä
Lag   { 1 2 }      viivästys (0 edellinen huippu)
Chg   { < % }      differenssi ja prosenttimuutos
Cop   { + - * / 0..9 }  vakio-operaatiot


@#SU ; WRegAjk: SUOHAR07.REG Asko Korpela 12345-6        95-03-24 9:27:41
Suomen kansantalous, H07 Investointiteoriat ; Aineiston yleisotsikko
63 ; Laskelmien ensimmäinen vuosi
90 ; Laskelmien viimeinen vuosi


@  ; Perusmuuttujat


AJKA61.TRE ; DataTiedoston nimi
IFAF ; Kiinteän pääoman bruttomuodostus        mrd 90 mk 
KFAF ; Pääomakanta yhteensä, D=0.9652         mrd 90 mk 
QGDP ; Bruttokansantuotoksen hinta          1990 = 1 
QGFF ; Bruttokansantuote tuottajahintaan       mrd 90 mk 
RBLR ; Pankkien antolainauskorko           prosenttia 


@  ; Muunnosoperaatiot


QGF1 Bruttokansantuote tuottajahintaan       (QGFF)-1 
QGFF1
KFA1 Pääomakanta yhteensä              (KFAF)-1 
KFAF1
KFA2 Pääomakanta yhteensä              (KFA1)-1 
KFA11
QGD% Bruttokansantuotoksen hinta          (QGDP)% 
QGDP%
RBRR Reaalikorko                  (summa) 
RBLR-QGD%


@  ; Yhtälömääritelmät


IFAF CNST QGF1 KFA2
IFAF CNST QGFF KFA1 KFA2
IFAF CNST QGFF KFA1 RBRR
WRegAjk: SUOHAR07.REG Asko Korpela 12345-6        95-03-24 9:27:41 H07 alkuun o 07 Luentosivut
AJK kotisivu o AJK ohjelmasivu o Kansantalouden kurssit o Suomen kansantalous

Asko Korpela 971212 (970307) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

[ccc]