H09 Palkat ja hinnat kierteessä

Harjoitustehtävä

Harjoitustehtävän suoritus o Ohjelma
SUOHAR09.REG EMO tiedoston listaus

AJK kotisivu o 09 Palkat ja hinnat kiertessä
Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)


Ohjelma

Tässä harjoituksessa tarvittava ohjelmapaketti:
SUOREGZZ.exe
703K 970411
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä SUOREGZZ
Kaksoisnäpäytä SetupSUO.bat
  WREGAJK.exe
Regressiolaskelmat, kansiossa c:\ajk\regV
Käytä EMO tiedostoa SUOHAR09.REG


WREGAJK ohjelmalla voit


Harjoitustehtävän suoritus

Sukunimi Etunimi:

Sähköpostiosoitteesi:


1. Palkkayhtälöt (Phillips-käyrät)

Käyttöösi tulevassa SUOHAR09.REG tiedostossa on valmiina kaksi palkkayhtälöä, toinen on yksinkertainen Phillips-käyrä ilman inflaatio-odotuksia ja toinen sisältää inflaatio-odotukset.

Vertaile niitä keskenään tilastollisten tunnuslukujen perusteella.
Tulkitse niiden talousteoreettinen sanoma.

1.1 Phillips-käyrä (WAR% CNST IUNM)

1.2 Lisätty Phillips-käyrä (WAR% CNST IUNM QGD%)


1.3 Laadi inflaatio-odotukset sisältävän version perusteella seuraava palkkaliukuman komponenttien suhteellista osuutta havainnollistava laskelma vuodelle 1995 ja kommentoi komponentteja laskelman perusteella.

Tätä varten joudut estimoimaan yhtälön, jossa selitettävänä on palkkaliukuma WD ja selittäjinä työttömyys UR ja inflaatio P%.

Sen lineaarinen versio on

Palkkaliukuma WD on palkankorotusprosentin W% ja tuponeuvotteluissa sovitun palkankorotusprosentin N% erotus eli, toisaalta

                 1989  1995 
Laskelma 
+ N% (WRN%)            5.7 
+ a               -1.3 
+ b/UR   (UNMR) 5.0/3.5    1.4 
+ c P%   (QGP%) .39 (6.7)   2.6 
------------------------------------------------ 
= Laskettu WAR%*         8.4 
- Havaittu WAR%          8.8 
= Poikkeama (WAR%*-WAR%)     -0.4 

Kopioi ylläoleva asetelma allaolevaan ikkunaan ja täydennä laskelma korjaten tarpeen mukaan myös vuoden 1989 lukuja.


2 Inflaatioyhtälö

2.1 Käyttöösi tulevassa SUOHAR09.REG tiedostossa on inflaatioyhtälö estimoitu logaritmimuunnoksena. (QGD# CNST WAR# MGS# LPF#)

Kopioi se (tekstinkäsittelyohjelman kautta) tähän, kommentoi validiteetti ja tulkitse sisältö


Tee WREGAJK ohjelman muunnosoperaatioita käyttäen bruttokansantuotoksen hinnan yhtälön muuttujista myös prosenttimuutokset.

Määrittele sen jälkeen kaksi uutta yhtälöä:

2.2 bruttokansantuotoksen hinta lineaarisena funktiona samoista muuttujista kuin on logaritmimuunnoksessakin. Kommentoi saamiasi tuloksia.


2.3 bruttokansantuotoksen hinnan prosenttimuutos lineaarisena funktiona samojen muuttujien prosenttimuutoksista kuin on logaritmimuunnoksessakin. Kommentoi saamiasi tuloksia.


2.4 Laske myös joustot ja vertaile niitä keskenään eri yhtälöversioissa.


3 'Normaaliperiodin' ja 'lamaperiodin' vertailu ja kommentit (WAR% CNST IUNM QGD%)


4 Harjoitusta ja luentoa koskeva palaute: Mitä hankaluuksia, vaikeuksia? Ideoita? tai  viestisi.


SUOHAR09.REG EMO tiedoston listaus

SUOHAR09 ; (EMOtiedoston ja) ohjetiedoston nimi
Tästä seuraavaan rivin alussa olevaan @ merkkiin on varattu
kommenteille. Ohjelma lukee, mutta ei käsittele


Muunnosten komentokieli
Sum   { + - }      summa ja erotus
Log   { #  }      logaritmi
Mul   { * / }      tulo ja osamäärä
Lag   { 1 2 }      viivästys (0 edellinen huippu)
Chg   { < % }      differenssi ja prosenttimuutos
Cop   { + - * / 0..9 }  vakio-operaatiot


@#SU ; WRegAjk: SUOHAR09.REG Asko Korpela 12345-6        95-03-24 9:29:13
Suomen kansantalous, Harjoitus 4, Asko Korpela 1986 ; Aineiston yleisotsikko
62 ; Laskelmien ensimmäinen vuosi
90 ; Laskelmien viimeinen vuosi


@  ; Perusmuuttujat


AJKA61.TRE ; DataTiedoston nimi
QGDP ; Bruttokansantuotoksen hinta          1990 = 1  
UNMR ; Työttömyysaste                 prosenttia 
WARC ; Vuosipalkka                  1000 mk   
WDRR ; Palkkaliukuma                 prosenttia 
WRNI ; Sopimuspalkkaindeksi              1975 = 1  
MGSP ; Tavaroiden ja palvelusten tuontihinta     1990 = 1  
LPFR ; Työn tuottavuus                tuh 90 mk  


@  ; Muunnosoperaatiot


QGD% BKT hintojen nousu (= inflaatioprosentti)   (QGDP)%   
QGDP%
WRN% Tupoprosentti                 (WRNI)%   
WRNI%
WAR% Palkkatason nousuprosentti           (WARC)%   
WARC%
IUNM Työttömyyden käänteisluku           (osamäärä) 
CNST/UNMR
QGD# BKT hintojen logaritmi             Ln(QGDP)  
QGDP#
LPF# Tuottavuuden logaritmi             (LPFR)%   
LPFR%
WAR# Palkkatason logaritmi             Ln(WARC)  
WARC#
MGS# Tuontihinnan logaritmi             Ln(MGSP)  
MGSP#


@  ; Yhtälömääritelmät


WAR% CNST IUNM
WAR% CNST IUNM QGD%
QGD# CNST WAR# MGS# LPF#


WRegAjk: SUOHAR09.REG Asko Korpela 12345-6        95-03-24 9:29:13


Harjoitustehtäväsivun alkuun o 09 Palkat ja hinnat kiertessä

AJK kotisivu o AJK ohjelmasivu o Kansantalouden kurssit o Suomen kansantalous

Asko Korpela 971212 (970322) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

[ccc]