Palaute11


HUOM

H11.5 = FORAJKA-ohjelma vaikutti kätevältä ja helpolta käyttää. Ongelmana oli vain kokonaisuuksien ja riippuvuuksien hahmottaminen omassa päässä. Ongelmia minulle tuotti myös se, että ennustin menneisyyttä. Periaatteessa siis minun olisi pitänyt huomioida ennusteessani menneisyyden tilanne. Tämän hetken tilanne on kuitenkin paremmin muistissa...

Ja yksi tekninen ongelma: Kun menin käymään historiatiedoissa, niin ohjelma ei päästänyt sinne enää takaisin (yritin eri koneilta!). Kun taas yritin pitää historiatiedot auki samanaikaisesti itse ohjelman kanssa, en voinut tehdä mitään muutoksia muuttu- jiin vaan ohjelma oli aivan mykkä.


AJK: Suosittelen kirjan lukujen 11 (ja 12) läpikäymistä tai Tiedostoja SUOKAN11 (ja SUOKAN12), jos et ole ollut asianomaisella luennolla, jolla asiat (tekniset ja talousteoreettiset) on käyty läpi.


FORAJAKA-ohjelma tuntuu ihan näppärältä. Siellä näytti olevan myös jonkin verran tietoa AJKA-mallin sisällöstä ja eri teorioista, mikä on hyvä asia. Ennusteen tekeminen tuntui vaikealta, melkeinpä hakuammunnalta, sillä ei oikein hahmottanut, että mikä oikeastaan vaikuttaa mihinkin, yhteisvaikutukset ym. olivat vähän epäselviä. Asiaan pitäisi perehtyä vieläkin syvällisemmin ennenkuin olisi valmis tekemään perusmallia parempia ennusteita. Sitä paitsi reaalimaailmassa asiantuntijoidenkin mielipiteet tulevasta kehityksestä muuttuvat koko ajan, monet asiat riippuvat toisistaan jne.

Huom: tietoa mallin sisällöstä AJKA.HLP tiedostossa, riippumenu Ohjelma
ja AJKA sivuilta.


H11.5 = Tämän kokemuksen jälkeen kannatan Alan Greenspanin talouden ennustamisen menetelmää. Hän kuulemma selailee vain jotain statistiikkaa ja kommentoi ilman mitään mallia miten asiat taloudessa ovat muiden ekonomistien yrittäessä sitten sisällyttää näitä asioita omiin malleihinsa.


H11.5 Kommentoi tässä ennusteen tekemistä ja FORAJKA ohjelmaa.

Eksogeenisten muuttujien arvojen muuttamisessa eivät < ja > näppäimet toimineet, joten pystyin muuttamaan arvoja vain yksiköinä, ei desimaaleina.

Vika on korjattu: FORAJKZZ on otettava verkosta uudelleen, jos käytössä olevan päiväys on vanhempi kuin 970424


H11.6 = OPNOREKille ja VARASTOlle on ollut vaikka kuinka paljon käyttöä, koska tein harjoituksista 6-9 osan tunnilla ja jatkoin niitä myöhemmin. Näin kerran tehdyt muutokset ja uudet yhtälöt säilyivät tallessa ja aina voi jatkaa siitä, mihin edellisellä kerralla jäi. Olisi hyvä, jos myös tämän nettisivun sisällön saisi tallennettua varastoon, sillä ainakin maaliskuussa ohjelma säilöi pelkän kehyksen, jolloin itse kirjoitetut kommentit hävisivät.

AJK: Nettisivun varastointi ei onnistu


Tosin esim. korjausparam. käyttö jäi edelleen epäselväksi.

AJK: Niillä eksogenisoidaan mallin muuttuja, eli annetaan sille kiinteä arvo. Jos esim yksityistä kulutusta koskevalle korjausparametrille annetaan vuodelle 96 arvo 5, se tarkoittaa että antaapa malli yksityiselle kulutukselle minkä hyvänsä arvon, se saa arvon, joka merkitsee 5 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Muut mallin endogeeniset muuttujat saavat arvonsa tältä pohjalta, esim BKT ja siitä taas työllisyys jne.

Käytännössä korjausparametreille annetaan arvoja valitsemalla riippuvalikosta korjausparametrit ja sen jälökeen editoimalla asianomaisen parametrin arvoksi nollasta poikkeava luku, esim äskeisessä esimerkissä luku 5. Se että operaatio onnistui, näkyy päänäytössä siten että kulutuksen arvo todella muuttuu 5 % edellisestä vuodesta.


-Palkkaliukuma-muuttujista puuttuu tupo-prosentti kokonaan. Sen luulisi olevan aika suuri tekijä Suomen tapaisessa järjestelmässä.

AJK: Liukumassa ei voi olla tupoa, koska palkankorotus = liukuma+tupo. Kun mallissa lasketaan palkankorotus tai oikeastaan siellä lasketaan palkkataso ja palkkasumma, otetaan tupo huomioon siitä riippumatta, onko käyttäytymisyhtälö pelkkää liukumaa eli markkinoilla muodostuvaa palkankorotusta kuvaava vai koko palkankorotusta kuvaava.


Oletin myös ennusteessani että etujärjestöjen valta saataisiin vihdoin kumottua ja suurin osuus palkkaliukumasta samalla eliminoitua.

AJK: Selvyyden vuoksi: jos etujärjestöjen valta kumoutuu, tupoa ei ole ja kaikki palkankorotukset ovat liukumaa


Miksi perusennusteessa kaikki muut muuttujat ovat prosentteina paitsi ne, joiden voisi olettaa olevan prosentteina, eli välill. ja välitt. verojen veroaste, työttömyysaste ja vaihtotase % BKT?


H11.3 = En näköjään osaakaan käyttää ohjelmaa, sillä en saa vaihdetuksi eksogeenisten muuttujien arvoja. Vaikka kuinka yritin näpäyttää muuttujanimeä, ei mitään muutosikkunaa avautunut. Kun sitten vaan yritin vaihtaa arvoa, ohjelma herjasi “valitse instrumentti”, mutta en minä saa valittua täältä mitään instrumenttia! Siis olenko ymmärtänyt nyt oikein vai väärin, kun ajattelen "muuttujanimen näpäyttämisellä" sitä, että hiirellä näpäytän esim. "julkiset kulutusmenot"-kohtaa?

AJK: Käyty kyllä läpi tunnilla, muttei siis ilmeiseti riittävästi tai et sattunut olemaan paikalla.

Valitus kuulostaa koskevan POLAJKA ohjelmaa, ei FORAJKA ohjelmaa, josta nyt on kysymys. Sarakkeen Sinä kohdalla näpäytetään jotakin instrumentin arvoa se asettuu oitis keskipalkin siniseen kenttään (myös toisen vuoden arvo). Niitä sitten vaan muutellaan plussaa tai minusta näpäyttelemällä. Oikealle ja vasemmalle siirrytään < ja > näpäytyksillä. Lopuksi näpäytetään AJKA painiketta ja mahdollisesti myös Clip, jolloin näytössä oleva siirtyy leikepöydälle.


Mallin heikkoutena on, että se ei kykene erittelemään kunkin eksogeenisen parametrin sisällä mitään eri asianhaaroja. Yleensä ns. trendimallin heikkoutena on saada näkyviin äkilliset heilahtelut. Kuitenkin eksogeenisten muuttujien kohdalla tämä on mahdollista. (AJK: Mitä puppua tämä on? Politiikassa voi käyttää, tieteessä ei)


H11.5 = Ohjelma tuntui kohtuullisen helpolta käyttää, vaikka totuttelu veikin aikaa. Olisi ollut myös mukava saada jonkinnäköisiä numeraalisia vertailuja mallien paremmuudesta samasta ohjelmasta. Ennusteen tekeminen oli erittäin mielenkiin- toista ja selventää hyvin jos ei muuta niin sitä, että kaikki muuttujat vaikuttavat kaikkeen. Ohjelman ulkonäköön toivoisin ehkä selkeyttämistä. Muuten kyllä toimi, mutta ennustearvot olivat aikamoista numeroviidakkoa, jos vähänkin kauemmin niitä joutui tuijottamaan. Ehkäpä joitain ohuita väliseiniä tai jotain.

H11.5 = Ennusteen tekeminen näin aloittelijalle hieman vaikeaa, koska niinkuin olet maininnut kaikki vaikuttaa kaikkeen. FORAJKA-ohjelmassa voisi olla hyvä jos tulostettaessa avautuisi ikkuna ennen lopullista tulostusta, josta näkisi selvästi tulossa olevat tiedot. Tarkoitan siis sitä, joka menee clipboardin kautta esim. tälle sivulle (AJK: Tärkeimmät muuttujat -> 'Perusruudun näkyvissä olevat'?). On mielenkiintoista kuitenkin havaita mitä muutoksia aiheutuu esim. vero- tuksen vähenemisestä muille talouden muuttujille AJKA-mallin mukaan.


H11.6 = Olen käyttänyt. Tänään varasto-ohjelma ei kylläkään löytänyt mitään harjoituk- sia. Onneksi en kovin pitkää pätkää tästä harjoituksesta sinne ollut tallettanut. Parasta olisi, jos tämä ruutu olisi jotenkin varastoitavissa napin painalluksella. Jaksaisi tulla tekemään lyhempiäkin pätkiä kerrallaan, eikä inhimilliset virheet tuhoaisi aikaansaannoksia niin helposti. Itse olen mm. tallentanut harj.tehtävän väärään kansioon, jolloin varasto-ohjelma ei sitä tietenkään varastoinut ja se siitä. Toisella kertaa talletin tyhjän tehtävän puoliksitehdyn päälle.

H11.6 = En ole käyttänyt kumpaakaan, jostain syystä eivät alussa toimineet. (tai en osannut käyttää). Mielestäni on riittävää, kun keskeneräisen vastauksen voi kopioida Word:iin ja sieltä taas Form:iin.

H11.6 = Varasto-ohjelma on kyllä tarpeellinen, mutta aina sekään ei suostu toimimaan. Eli en kyllä luota siihen , vaan teen koko ajan työtä Wordin kanssa ja talletan kaiken levykkeelle. (AJK: hyvä ja varma tapa!)

H11.6 = En ole kurssin alkupuolta lukuunottamatta käyttänyt OPNOREK ja VARASTO ohjelmia. Voi olla, että niistä olisi ollut hyötyä, mutta ne tuntuivat jotenkin vaikeilta ja hankalilta.

H11.6 = En ole täysin käsittänyt edes koko opnorek ja varasto ohjelmien käyttötarkoi- tusta, mutta en ole kokenut niiden käyttöä mitenkään vaivalloiseksi. Eivät "ehkä" ole tarpeellisia.


Palautteesta kiitokset. Se helpottaa ja auttaa sekä sivujen että tehtävien tekemistä!

Asko Korpela 971203 (970402) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

[ccc]