H11 Harjoitustehtävä: Ennuste ja sen vaihtoehdot

AJKA sivulle o FORAJKA ohjelma o Tehtävän suoritus o Vihje

Ekonometrisella mallilla tehtävä kokonaistaloudellinen ennuste riippuu mallin parametrien arvoista ja eksogeenisten muuttujien arvoista. Parametriarvot estimoidaan historiallisesta havaintoaineistosta. Eksogeenisten muuttujien arvot on arvioitava erikseen.

Käytössäsi on FORAJKA ohjelma, joka sisältää AJKA mallin uusimman, vuosien 1968-95 tietojen perusteella estimoidun version (parametrien numeroarvot) sekä etupäässä valtiovarainministeriön syyskuussa budjetin yhteydessä julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaisia eksogeenisten muuttujien arvoja. Niiden perusteella ohjelma antaa perusennusteen, joka on julkaistu viimeksi ilmestyneessä AJKA ennuste vihossa ja internet sivuilla. AJKA ennuste ja AJKA malli.

Itse asiassa FORAJKA ohjelma sisältää suuren joukon Suomen kansantalouden malleja (syksyllä 1995 384 mallia). Eräillä yhtälöillä on useita vaihtoehtoja (kuudella yhtälöllä 2,2,2,3,4 ja 4 vaihtoehtoa, yhteensä 2x2x2x3x4x4 = 384) ja ohjelman käyttäjä voi päättää, mikä niistä on kulloinkin voimassa.

Tehtäväsi on laatia vaihtoehtoisia ennusteita vaihtamalla mallia ja muuttamalla eksogeenisten muuttujien arvoja. Se on teknisesti helppo, mutta asiallisesti vaikea tehtävä.


FORAJKA ohjelma

Laadi FORAJKA ohjelmaa käyttäen AJKA ennusteelle vaihtoehto, jossa vähintään kaksi yhtälöä on vaihdettu. Eksogeenisten muuttujien arvoja voit myös muuttaa harkintasi mukaan. Kun olet löytänyt mieluisan vaihtoehdon, siirrä se perusennusteeksi

FORAJKZZ.EXE
310K 971212
Tallenna c:\tmp kansioon.
Kaksoisnäpäytä FORAJKZZ ja
Kaksoisnäpäytä SetupFOR.bat
FORAJKA.EXE on käytettävissä kansiossa c:\ajk\for

FORAJKA tulostaa aina myös leikepöydälle, kun tulostusmenusta tulostetaan joko paperille tai tiedostoon.


Tehtävän suoritus

Sukunimi Etunimi:

Sähköpostiosoitteesi:


H11.1 Tulosta tähän tärkeimpien muuttujien perusennuste ennen kuin olet tehnyt mitään muutoksia. Kommentit? Mitä pidät ennusteen heikkona kohtana?


H11.2 Vaihda yhtälö tai kaksi ja laske uusi ennuste muuttamatta eksogeenisten arvoja etsiskellen mielestäsi alkuperäistä 'parempaa' ennustetta. Kiinnitä huomio eroihin. Tulosta tähän ja kommentoi.


H11.3 Muuta nyt myös eksogeenisten muuttujien arvoja edelleen etsiskellen mielestäsi 'parasta' ennustetta. Ota huomioon liikehdintä etujärjestöjen piirissä, julkisen velan vaatimukset, kansalaisten ja yritysten vaatimukset verotuksen suhteen, vientiteollisuuksien näkymät, mahdolliset inflaatio-odotukset, EMU-kriteerin täyttyminen jne, jne


H11.4 Esitä tässä muutama, esim kolme tärkeintä omaan 'parhaaseen' ennusteeseesi liittyvää näkökohtaa. Perusteluita, vahvoja puolia, heikkouksia.


H11.5 Kommentoi tässä ennusteen tekemistä ja FORAJKA ohjelmaa. tai  viestisi.


Vihje


Alkuun o Makroteoria ja Suomen kansantalous o Kansantalouden kurssit o AJK kotisivu

Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu

Asko Korpela 971212 (970411) - Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)

[ccc]