FortuminJohto 

Julkaistu Suomen Kuvalehdessä 24.3.2000

Tehtiinkö Fortumin johdossa riittävä muutos?

Fortumin pääjohtajan erottamiseen johtaneita syitä on puitu julkisuudessa. On mm. todettu, että pakolla synnytetty fuusio on johtanut kahden hallintokulttuurin väliseen valtataisteluun. Ilmeisesti olisi pitänyt valita pääjohtaja heti molempien yhtiöiden ulkopuolelta ja myöskin välttää pääjohtajasta ja päätoimisesta hallituksen puheenjohtajasta koostuvan ”kaksipäisen johdon” muodostaminen. Jos halutaan jatkaa jälkiviisastelua, fuusiota ei olisi ilmeisesti pitänyt toteuttaa lainkaan, sillä synergiaetua ei näytä syntyneen.

Erottamiseen johtanut kiista näyttää melko selvästi keskittyneen pääjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan väliseksi. Pääjohtajan ammattitaitoon kuuluu kyllä tulla toimeen hallituksen kanssa, mutta voidaan myös kysyä, mikä oli hallituksen puheenjohtajan rooli jännitteen syntymisessä. Antoiko puheenjohtaja pääjohtajalle riittävästi liikkumatilaa, vai puuttuiko hän liian kärkkäästi yrityksen operatiiviseen johtamiseen, jonka tuloksista sitten syytettiin pääjohtajaa? Erotetun pääjohtajan haastattelu (SK 17.3.) antaa tiettyjä viitteitä tästä.

Kiistassa olivat vastakkain paitsi kahden yrityksen hallintokulttuurit, myös kahdenlaiset persoonat erilaisine elämänkokemuksineen eli maailmankuvineen. Pääjohtajan kokemus on yritysmaailmasta ja hallituksen puheenjohtajan valtionhallinnosta. Näissä maailmoissa toimintatavat ovat hyvin erilaiset, joten ei ole ihme, että näkemyseroja syntyi. 

Ongelma ei liene poistunut päiväjärjestyksestä pääjohtajan erottamisella, vaan tilanne saattaa toistua, kun pääjohtajaksi arvattavasti valitaan yritysmaailman kokemusta omaava henkilö. Herääkin kysymys, olisiko Fortumin johdossa ja johtamisrakenteissa tarpeen tehdä vielä muitakin muutoksia.

Pekka Pihlanto
professori
Turun kauppakorkeakoulu 

Lähetetty Suomen Kuvalehteen 20.3.2000
 

Asko Korpela 20000325 (20000315) o o AJK kotisivu