Vakka-Suomen Sanomat 2.9.2014

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Ilman luottamusta mikään ei suju

Luottamus on sana, jonka kaikki tuntevat, mutta harva miettinee, miten elintärkeä ilmiö se on ihmisten ja organisaatioidenkin välisissä suhteissa. Luottamus on perusedellytys toimivalle avioliitolle ja ystävyyssuhteelle. Jos toiseen ei voi luottaa, silloin täytyy tehdä erilaisia varmistuksia, että ei tule petetyksi. Tällainen varuillaanolo ja pahimmillaan kyttäys syö entisestään luottamuspääomaa.

Taloustieteilijät kuvaavat luottamusta liimana, joka pitää talouselämän koossa ja elinvoimaisena. Kun voidaan ostaa ja myydä luotolla, kauppa sujuu kitkattomasti. Käytäessä kauppaa epäluotettavan osapuolen kanssa joudutaan vaatimaan vakuuksia. Se maksaa ja tekee kaupankäynnin kankeammaksi.

Kun Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen odotettiin Venäjän ja muiden Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden pikaista siirtymistä markkinatalouden huomaan, petyttiin. Eräs syy oli luottamuksen puuttuminen. Sosialismissa kaikki oli valtiojohtoista, säädeltyä ja rangaistukset kovia, joten luottamusta ei syntynyt. Vieläkin olen kuullut tapauksista, joissa entisiin itäryhmän maihin myytäessä vaaditaan maksu ennen kuin tavara edes lähtee liikkeelle.

Politiikassa ja yritysmaailmassa puhutaan poliitikkojen ja johtajien uskottavuudesta. On kysymys luottamuksesta näiden kykyihin ja rehellisyyteen. Ministeri Laura Rädyn uskottavuus näytti horjuvan hänen varomattomien puheidensa ja verokikkailunsa johdosta. Luottamuspula onkin usein johtanut ministerin tai johtajan eroon, vaikka mitään lakia ei olisi rikottu.

Kansainvälisissä suhteissa luottamus on yhtä lailla avainkäsite. Ukrainan kriisi on vähentänyt luottamusta Venäjän ja lännen välillä. Luottamuksen puute saa valtiot lisäämään sotilaallista varustautumistaan. Suomikin on havahtunut luottamuspulaan itänaapuriansa osalta, ja lähestyy nyt Natoa monia huolestuttavalla tavalla – vaikka lähestymisen syyksi ei nykytilannetta tunnustetakaan. Epäluottamus lisääntyy myös itärajan takana, ja kierre jatkuu.

Luottamuksen mentyä sen palauttaminen on vaikeaa. Luottamusta luova toimenpide niin ihmisten kuin valtioidenkin suhteissa saattaa parhaassa tapauksessa tuottaa vastaavanlaista lähenemistä toisella puolella. Pitkittynyt luottamuspula voi kuitenkin estää tämän prosessin kehittymisen sillä saatetaan pelätä, että vastapuoli kuittaa myönnytyksen antamatta mitään tilalle. Kukaan ei haluaisi olla liian hyväuskoinen.

Varsinkin valtioiden välillä riittävä luottamus on elintärkeää maailmankaupan ja jopa -rauhan kannalta. Eivät myöskään ihmissuhteet menesty ilman luottamusta – vaan kangertelevat, ja pahimmassa tapauksessa lopulta katkeavat kokonaan.

Pekka Pihlanto

Turku/Velkua

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20140902 (20140902) o Kotisivu o Webmaster