HeSa 19980218

Kari Rydman

Muutosvastarinta murskataan

TAMPEREEN yliopistollisen sairaalan ylihoitaja arvosteli tulosjohtamisen konsultoinnin menetelmiä - ja pääsi tehtävistään. Henkilökuntaa testailtiin monilla huuhaatakin lähenevillä tavoilla. Heidän "aivopuoliskodominanssiaan", "energiatasoaan" ja "avainominaisuuksiaan" mittailtiin, ja heidät pakotettiin arvostelemaan toisiaan. Puolet henkilökunnasta protestoi kirjallisesti. Ylihoitaja kieltäytyi täyttämästä lomakkeita - ja lensi.

"Muutosvastarinta murskataan", viestittää johto kaikkialla missä tulosjohtamisen nimissä terrorisoidaan yhteiskunnallisten alojen työyhteisöjä. Tätä lausetta on kaduttu minullekin. Erilaisten pikatestien ja iskulauseiden arvosteleminen on kapinaa, vaikka ne kuinka selvästi olisivat Valittujen Palojen tai naistenlehtien luokkaa.

KUN HUUHAAKONSULTTIEN pikatestit ja työtoverien arviointilomakkeet on täytetty, työnantajalla on valttipakka käsissään. Jokainen hoitaja, opettaja ja päivähoitaja tietää kohtalonsa olevan mielivaltaisen ja tylyn kustannuslaskijan käsissä. Hänestä on pumpattu intiimejä tietoja; pärjätäkseen henkiinjäämistaistelussa hän on sitten raportoinut työtoveriensa heikoista puolista.

Eräällä työpaikalla järjestettiin pakollinen "työssäviihtymiskoulutus". Muuan "alaisista" ei päässyt työtehtäviensä vuoksi katselemaan konsulttien kaivoja ja hörähtelemään keskimäärin seitsemän minuutin välein lauotuille puujalkavitseille. Hän joutui johdon myllytykseen. Pelin henki on selvä: kun luonnolliset viihtyvyystekijät on kovalla kädellä karsittu, henkilöstölle opetetaan uusi asennoituminen: "Viihdyt työpaikalla - tai itket ja viihdyt".

SOTALAIT OVAT jo voimassa monilla työpaikoilla. Kauhua levittämällä saadaan yksikköjen johtajat ja sitä kautta myös työntekijät toistensa kimppuun. Erilaiset keskenään ristiriitaisetkin mittarit käyvät kuumina kun kustannuksia minimoidaan ja ihmisistä imetään viimeisetkin hikipisarat.

Esimerkiksi Valkeakoskella roikkuvat koulunjohtajat toistensa tukassa, laskeskelevat siivous- ja opetuskustannuksia per oppilas, ja julistavat lakkautusuhkia toistensa kouluille. Lapset ovat pelkkiä yksiköitä. Heihin haaskatut rahat merkitsevät, eivät kasvatusihanteet tai lasten tulevaisuus.

YRITYSMAAILMAN kovat rahakeskeiset otteet ovat tunkeutuneet aloille, joilla ne saavat aikaan tuhoa. Uuden terminologian salakavalalla avulla ihmiset alkavat kohta uskoa, että myös sairaalat ja koulut ovat pelkkää liiketoimintaa, jossa "asiakkaat" saavat "palveluja" päivän hintaan. . Opetusalan firmat ovat jo tunkeutuneet aikuisopetukseen. Jonakin päivänä ne osallistuvat myös kouluopetuksen "kilpailuttamiseen". Johan säästöjä ja kustannustehokkuutta sitten saavutetaankin, kun kouluja "rationaalisuuden" nimissä niputetaan yhteen kuin Valion meijereitä..

KOVAKSI, ARMOTTOMAKSI on maailma mennyt jo pikkulastenkin ympärillä. Olen usein ihmetellyt, mitä tapahtuisi sille siviilirohkealle opettajalle, joka pakkolomastaan huolimatta tulisi koululle oppilaitaan hoitamaan. Häntä vastaan olisivat kunta, ammattiliitot ja työtoverit. "Muutosvastarinta murskattaisiin" tässäkin tapauksessa armottomasti. Moraalilla, etiikalla ja sivistystahdolla ei ole sijaa barbaarisessa kustannustietoisuuden maailmassa.

kari.rydman@sci.fi


ko Korpela 980228 (970211) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute) o AJK kotisivu