20000526-Neekeri-sana 

Apulaisoikeusasiamies moitti poliisia neekeri-sanan käytöstä.

> "Sana korvattavissa mustaihoisella"
20000526 Jukka Harju  HELSINGIN SANOMAT

> Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkka moittii torstaisessa päätöksessään Helsingin poliisilaitoksen ryöstöjaoksen rikoskomisariota siitä, että tämä käytti poliisitiedotuksessa epäillystä vanhusten ryöstäjästä sanaa neekeri useita kertoja.
Jonkka piti tiedotteen sananvalintaa epäasiallisena, eikä se hänen mielestään ollut virkamiehelle sovelias.  Sanaa neekeri ei myöskään voi enää pitää riittävän neutraalina virkakieleen, koska todennäköisesti merkittävä osa Suomessa asuvista ulkomaalaisista pitää sitä rasistisena ja halventavana.

Helsingin poliisilaitos lähetti 16. helmikuuta Suomen Tietotoimiston kautta tiedotteen, joka kertoi vanhusten ryöstöistä ja pyysi tietoja ryöstäjästä. Tiedotteen alussa todettiin, että vanhuksiin kohdistuvat neekerin tekemät ryöstöt jatkuvat.  Neekeri mainittiin seitsemän kertaa.  Tiedotteessa oli lueteltu normaaliin tapaan ryöstäjän tuntomerkkejä.
Apulaisoikeusasiamies otti asian käsiteltäväkseen oma-aloitteisesti.  Sananvalinta herätti huomiota myös useissa tiedotusvälineissä.
Tapauksen vuoksi Jonkka pyysi lausunnot niin sisäministeriön poliisiosastolta, Helsingin poliisilaitoksella kuin tiedotteen kirjoittaneelta rikoskomisario Seppo Sillanpäältä.
Ministeriö piti ilmaisua poliisille asiattomana, vaikka sitä eivät määräykset nimenomaisesti kielläkään.  Ministeriö tähdensi, että epäillyn etnisen alkuperän mainitseminen on perusteltua vain, jos poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja.
Sana neekeri on korvattavissa ministeriön mukaan sanalla mustaihoinen. Jonkan mukaan tällainen linjaus on syytä omaksua myös käytännön poliisityössä.
Helsingin poliisilaitos oli sen sijaan sallivampi.  Sen mukaan poliisin työturvallisuus heikkenee hälytyksissä, jos jotkin lyhyet ja selvät ilmaisut kiellettäisiin syrjintään vivahtavina.  Laitos oli myös huolissaan siitä, että rasistiseksi väitettyjen sanojen väittely tuntomerkeissä voi vähentää poliisitiedotusten tehoa.
Sillanpää totesi, ettei hänen arvomaailmassaan neekeri-sana osoita halveksuntaa tai rasismia. Jonkka ei tätä epäillyt. mutta piti menettelyä silti harkitsemattomana. Jonkka piti sopimattomana myös sitä, että sanaa käytettiin muutenkin kuin tuntomerkkinä.
Poliisilaitoksen sallivan lausunnon vuoksi Jonkka katsoo, että asiaan on kiinnitettävä huomiota ministeriön poliisiosastollakin. 
 

Asko Korpela 20000526 (20000526) o o AJK kotisivu