AjkFoto ohje Free counter and web stats

Alku

Digikuvien nimeäminen

Digikamerasta imuroidaan kuvat kansioon c:\Foto\ANimi. Tässä tapauksessa kuvat saavat imurointivaiheessa nimen a+juokseva numerointi. Tällä seikalla ei ole merkitystä. Nimi voi olla mikä hyvänsä kunhan kuvan muoto on jpg. Kuvat imuroituvat minun kamerastani kaikki vaakakuvina. Ne voidaan 'keikauttaa' pystyyn punaisia nuolinäppäimiä käyttäen milloin hyvänsä, joko ennen tai jälkeen nimen antamisen.<Poista> painike poistaa kuvan. <Luettelot> painike laatii koko Foto kansiosta aakkostetun luettelon kaikkien tavuviivalla (-) alkavien nimenosien mukaan. Kuten kuva 'Alku' välilehdestä kertoo, itselläni on tietokoneessa yli 22000 kuvaa. Jos oletetaan, että kuvanimessä on keskimäärin 3 tavuviivaa, käsittää luettelo lähes 70 000 riviä. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen mitä kirjoittaa tavuviivan jälkeen kuvanimeen.

Kun kuvia otetaan useita samasta aiheesta, saatta syntyä ongelma siitä, että samannimiset kuvat menevät päällekkäin ja entiset tuhoutuvat. Tähän ongelmaan olen nähnyt monenlaisia ratkaisuja, mutta en niin käytännöllistä kuin omani. Kuville annetaan kaksiosainen nimi, jonssa on 'systemaattinen' ja 'luonnollinen' osa. Systemaattinen osa muodostuu päiväyksen mukaan lisäten siihen kolminumeroinen juokseva numero. Luonnollinen osa on tavanomainen kuvaileva nimi. Tietokone antaa systemaattisen nimen ja käyttäjä luonnollisen nimen. 

  • Kuvanimi on se (tiedosto)nimi, jolla kuva on tallennettu tietokoneeseen, esim. A20051229001-KaariainenAamuauringossa.jpg.
    • Systemaattinen nimi muodostuu osista Avvvvkkppnnn-, missä A voi olla miköä hyvänsä kirjain A-Z (ei ääkkösiä), vvvv on vuosi, kk kuukausi, pp päivä, nnn juokseva numero, etunollat pakollisia. Tämän nimenosan tietokone muodostaa Nimi välilehdellä. esim A20051229001-.
    • Kuvan luonnollinen nimi esim 'KaariainenAamuauringossa'. Ei ääkkösiä, ei välejä. Käyttäjä antaa. Nimi välilehdellä ohjelma muodostaa tämän annetusta tekstistä(, joka ei säily missään).
  • Kuvateksti 'Kuvan nimi' kirjoitetaan näkyviin (kuvan alle, viereen, kuvan päälle). Voi olla mitä tahansa tekstiä, esim Kääriäinen ottaa aurinkoa. Mahdollisuus kuvatekstin käyttöön on Nimi-välilehdellä kirjoitettaessa teksti kuvan päälle ja Sivut-välilehdellä kuvagalleriaa tehtäessä sekä Kuvitus-välilehdellä kuvitettaessa (matka)kertomusta.
 

Systemaattinen nimi <Päiväys> painikkeella

Näpäyttämällä painikkeesta <Päiväys> tietokone nimeää kuvat päivämäärän mukaan. Tietokone muodostaa kuvalle systemaattisen nimen ottamalla kuvatiedoston sisäisistä tiedoista päiväyksen. 

Resurssien hallinta pystyy näyttämään kuvauspäivän. Se saadaan näkyville näpäyttämällä Nimi-sarakkeen yläpalkin kohdalla hiiren oikeata näppäintä ja valitsemalla esille tulevasta palkista vaihtoehto 'Lisää'.

Jos päiväyksessä on virhe, se voidaan korjata. Virheellistä päiväystä ei kuitenkaan tarvitse korjata erikseen joka kuvasta. Päiväys korjataan asettamalla ensin vasemmalla olevilla painikkeilla päiviä (, tunteja ja minuutteja) tarpeellinen määrä eteen- tai taaksepäin ja näpäyttämällä sen jälkeen TimeCorr näppäintä. Hankaluutta aiheutuu, jos päiväyksiä on useita. Kuvia on silloin siirreltävä apuhakemiston ja ANimi hakemiston välillä. Saatat myös löytää imurointikeinon, joka säilyttää kuvaupäivän tiedoston päiväyksenä. Viereisessä esimerkissä kaikki kuvat on otettu 20051014 päiväyksellä.

Näpäytä kuvaa, saat sen suurempana.

Kuvan luonnollisen nimen antaminen 

Myös kuvan luonnollisen nimen antamiseen kannattaa käyttää AjkFoto ohjelman 'Nimi' välilehden toimintoja. Oikealla olevasta luettelosta valitulle kuvalle kirjoitetaan nimi kuvan yläpuolella olevaan editointipalkkiin systemaattisen osan jälken. Nopeaksi asian tekee se, että viimeksi palkissa käsitelty luonnollinen nimi toistuu systemaattisen säilyessä muuttumattomana, kun oikealla olevan luettelon mitä hyvänsä riviä kaksoisnäpäytetään. Tästä on suuri hyöty varsinkin tietysti pitkissä nimissä. Kaksoisnäpäytyksellä saatua nimeä voidaan tietenkin korjata, siitä poistaa tai siihen lisätä osia. Leikepöytää kannattaa kuvatekstejä editoitaessa myös käyttää. Näin kuvien nimeämisestä tulee monin verroin nopeampaa kuin resurssien hallinnan 'Nimeä uudelleen' toimintoa käyttäen. 

Pystykuvien nimeen AjkFoto-ohjelma lisää loppuun kirjaimen p, jolloin kuvaa näkemättä tiedetään sen olevan pystykuva.

Välilehdellä <Lista> voidaan kuvien nimeämistä vielä nopeuttaa käyttämällä luonnollisen nimen antamisessa henkilöluetteloa, josta poimitaan näpäyttämällä nimiä ja siten vältetään nimien kirjoittaminen.

Kuvateksti kuvan päälle 

Jos tehdään paperikuvia, kannattaa laittaa kuvateksti kuvan päälle, jolloin se näkyy paperille tulostettaessa ja siirtyy kuvan mukana, jos kuva lähetetään maailmalle. 

'Nimi' välilehen alareunassa on editointipalkki kuvan ottajan tietojen sisällyttämistä varten. Muuten  kuvatesti muodostetaan kuvatiedoston nimestä erotellen päiväys ja kuvan numero tekstin alkuu ja loppuun. Alareunassa on myös monivalikko, josta voidaan valita tekstin sijainti kuvassa, oletusarvona on oa (= oikealla alhaalla). Myös tekstin suuruuteen voidaan vaikuttaa. 

Tekstiehdotus syntyy ruudun alalaidassa olevaan editointipalkkiin kuvatietojen perusteella. Editointipalkin tekstiä voidaan vapaasti muokata ja se siirtyy kuvan päälle, kun näpäytetään painikkeesta <KuvatekstiKuvaan>. 

Alkuperäinen kuva jää ennalleen ja ohjema tekee uuden tekstitetyn kopion, jonka systemaattinen nimi alkaa T-kirjaimella. Tekstillä varustetun kuvan erottaa jo pelkästään kuvanimen perusteella, sillä siihen on lisätty kuvan ottajan nimi/nimikirjaimet suluissa, viereisessä kuvassa (AJK).

Albumin tekeminen 

Kuvista voidaan koota albumeita siten, että kuvat säilyvät alkuperäisissä kansioissaan. Albumi on luettelo kuvanimistä hakemistopolkuineen. Näitä albumeita voidaan katsella <Show> välilehdellä.

Udelle albumille voidaan antaa nimi <Albumit> välilehden vasemmalla alhaalla olevassa editointiruudussa. Kun painetaan <TeeAlbumi> painiketta, ohjelma etsii kuvat, joiden nimeen tai hakemistopolkuun liittyy editointiruudussa annettu albumin nimi [=hakusana] ja tallettaa ilman eri komentoa tämän albumi-tiedoston Omat kuvatiedostot kansiossa olevaan Albu alikansioon nimelle, jonka muodostaa editointiruudussa oleva hakusana lisättynä tekstillä '-albu.txt'. 

Näin muodostettua albumia voidaan täydentää kuva kerrallaan valitsemaalla ruudussa oikealla olevasta alemmasta listauksesta hakemisto ja ylemmästä listauksesta kuva. Kun listausta näpäytetään vasemmalla ylhäällä oleva kuva vaihtuu. Kun kuvaa näpäytetään, se lisätään valittuna olevaan albumiin. Kun kuvien lisääminen on lopetettu, on albumi talletettava painikkeesta <SaveAlbumi>.

Albumitiedostoja '-albu.txt' voidaan käsitellä millä hyvänsä editorilla, esim MS Muistiolla tai WordPadilla. Jos näin halutaan lisätä kuvia, on muistettava lisätä kuvanimi hakemistopolkuineen. Tämä ei tietenkään ole kovin kätevä tapa lisätä kuvia albumiin.

Ohjelma huolehtii siitä, ettei sama kuva tule mukaan kahdesti. Albumeita voidaan kaksi kerrallaan yhdistellä uudeksi albumiksi, jonka nimi muodostuu automaattisesti alkuperäisten nimestä. Yhdistelyssä ohjelma huolehtii siitä ettei sama kuva tule mukaan kahdesti.

Sen sijaan liikoja tai turhia kuvia voidaan ja kannattaa poistaa kätelvästi editorilla.
 

Kuvien katselu 

AjkFoto ohjelman 'Show' välilehti on tarkoitettu kuvien katseluun. Kuvien katselu tapahtuu kansio tai albumi kerrallaan, joten välilehden avauduttua valitaan kansio tai albumi, joka tulostuu ruudussa oikealla olevaan kuvaluetteloon. Sitä mukaa kuin kuvaluetteloa näpäytetään, sen ensimäinen kuva tulee katsottavaksi. Luettelosta voidaan valita myös mikä hyvänsä muu kuva katsottavaksi. Kuvaluettelon alla on siirtymänäppäinten oikealla puolella tieto luetteloon kuuluvien kuvien lukumäärästä. Esimerkissä lukumäärä on 18. Näpäyttämällä painiketta <Automaatti> avautuu kuvien näyttö diaesityksenä.

Diaesitys ja kuvien katselu 

Diaesitys avautuu valitun kansion automaattisesti jatkuvana näyttönä 2 sekunnin oletusarvolla. Näyttö alkaa kansion ensimmäisestä kuvasta riippumatta siitä mitä kuvaa on Show sivulla katsottu.

Näytön otsikkona on näytössä olevan kuvan tiedostonimestä muodostettu nimi. Kuvan alapuolella olevasta näppäinvalikosta voidaan pidentää ja lyhentää näyttöaikaa.

Näppäinvalikon viimeisellä näppäimellä voidaan valita vaihtoehto, jossa kuvia näytetään valitun kansion raja ylittäen koko Foto kansiosta. Samalla näyttöajan pituus muuttuu 5 sekunniksi.

Kun näpäytetään <Auto Off> painiketta, automaattinen näyttö vaihtuu käyttäjän ohjaamaksi näytöksi ja esille tulee kansiossa eteen- ja taaksepäin siirtymistä ohjaava valikko. Samalla <Auto Off> vaihtuu <Auto On> painikkeeksi, jolla voidaan palata automaattiseen näyttöön.

<Paluu> näppäin antaa 'Show' välilehden.

Kuvasivustojen tekeminen 

'Sivut' välilehdellä voidaan kansio kerrallaan valita ja tulostaa nettisivustoksi, kuvagalleriaksi. 

Sivun ylälaidassa on kuvaluettelo, josta voidaan näpäyttämällä valita kuvia katsottavaksi. 

Kuvakansio valitaan <Mistä> painikkeella, oletusarvon ollessa viimeksi valittu kuvakansio.

<Mihin> painikkeella valitaan kansio, johon kuvagalleria tulostetaan. Jos halutaan muodostaa uusi kansio, sen nimi kirjoitetaan editointikentään ja näpäytetään oikealla olevaa (+) painiketta.

Esillä olevan kuvan oikealla puolella on luettelo ohjelman muodostamista kuvanimistä.

Editointikentät ovat kuvagallerian Pääsivun kansionimelle ja Pääsivun näkyviin tulevalle otsikolle.

Alempana on riippuvalikko, josta valitaan pienoiskuvan koko.

Tämän valikon vasemmalla puolella on painike <Kentät>, jolla voidaan valita kuvagalleriaan palautekentät. Oletusarvo on, ettei niitä tulosteta 'Off'.

Mustapistevalikosta <Kuvakoko> valitaan tulostettavan kuvan koko.

Painikkeella <Tee kuvagalleria> syntyy kuvagalleria <Mihin> kansioon.
 

Kuvagalleria 

Kuvagalleria muodostetaan kansiosta 10 tai 20 kuvan sivuiksi. Oikealla on Valamo kuvagallerian sivu 01. Siinä on 10 pienoiskuvaa, joita näpäyttämällä aukeaa kustakin kuvasta alkuperäisen kokoinen versio. Alkuperäiset kuvat aukeavat uusina nettisivuina ja niillä on mahdollisuus siirtyä nuolinäppäimiä käyttäen seuraavaan tai edelliseen alkuperäisen kokoiseen kuvaan ja takaisin kuvagallerian ensimmäiselle sivulle.

Sivun yläosassa on ohjeet yksittäisten kuvien tallettamiseksi katsojan kovalevylle. 

Kuvien yläpuolella on myös linkkivalikko, jota voidaan valita sivu katsottavaksi. Tässä sivuja on 8, joten kuvia galleriassa on 71-80.

[Kuvien alapuolella on ohje ja linkki kuvien imuroimiseksi katsojan kovalevylle 10 kuvan zip-paketeissa(, jotka on erikseen toimitettava palvelimelle).]

Alapuolella on linkki tähän AjkFoto-ohjelman käyttöoheeseen ja linkki, joka mahdollistaa AjkFoto-ohjelman imuroinnin oman tietokoneen kovalevylle.

Nimitekstipalaute 

Oikealla on näyte sivusta, joka aukeaa näpäytettäessä kuvagalleerian yksittäistä kuvaa.

Vasemmalla on kuvan nimi. Oikealla kuvan päiväys. Kuvan alapuolella ovat nuolinäppäimet seuraavaan ja edelliseen kuvaan siirtymistä varten.

Kuvan alapuolella on linkki kuvakansion pääsivulle ja AJK-kotisivulle.

Jos galleriaa tehtäessä on valittu painikkeella <Kentät> palautekentät 'On', tulostuu katsojalle mahdollisuus tehdä oma ehdotus kuvatekstiksi ja lähettää se sähköpostina gallerian tekijälle. Tässä kuvassa on se mahdollisuus. AjkFoto ohjelma osaa myös käsitellä tällaisen palautteen. Kuvanimen perusteella se etsii kuvan ja muuttaa sen nimen, ks jäljempänä 'Käsitellään nimitekstipalaute'. 

Matkakertomuksen kuvittaminen 

Välilehdellä 'Kertomus' voidaan esim matkakertomus kuvittaa nopeasti. 

Kuvitusta varten matkan kuvat kopioidaan matkalle nimettyyn kansioon. Samaan kansioon talletetaan tekstimuotoinen (.txt) matkakertomus, johon on lisätty ryhmittäin kuvanimien koodiosat ja haluttu kuvateksti (tyhjä rivi ryhmän eteen ja jälkeen).

Kuvitettava kertomus valitaan ylhäällä vasemmalla <ValitseKuvitettavaTiedosto> painikkeella.

Kuvahakemisto valitaan vasemmalla alhaalla olevalla <TulostusMihinkansio> painikkeella.

Oikealla ylhäällä on luettelo kertomustiedostoon jo sisältyvistä kuvista.

Sen alapuolella on luettelo kuvateksteistä, jotka annetaan kuvakoodien oikealla puolella kuvitettavan matkakertomuksen tekstimuotoisessa tiedostossa.

Valitut kuvat asettuvat taulukoihin kertomuksen niihin kohtiin, joihin kuvaryhmät on tekstimuotoisessa kertomuksessa sijoitettu. Kuvakoodit on kirjoitettava kukin omalle rivilleen ja nimitekstit samalle riville alkaen sarakkeesta 14 (jättäen siis yksi tyhjä 12-merkkisen kuvakoodin jälkeen). Sivulla oleviea pieniä kuvia näpäyttämällä ne aukeavat alkuperäisen kokoisina erillisille nettisivuille, joilta on mahdollisuus nuolinäppäimillä siirtyä seuraavaan tai edelliseen täysikokoiseen kuvaan ja takaisin matkakertomukseen. 
 

Käsitellään nimitekstipalaute 

Välilehdellä 'Palaute' käsitellään kuvagallerian kuvasivuilta lähetettävä nimitekstipalaute. Tätä kannattaa käyttää tilanteessa, jossa nettiin on sijoitettu suuri joukko esim kurssijuhlassa otettuja kuvia ja halutaan kuvissa esiintyvien henkilöien nimet esille, mutta kuvaaja ei niitä tiedä. Kuvan nimen vaihtaminen aiheuttaa varsin paljon näppäilyä, jolta 'Palaute' välilehteä käyttämällä vältytään.

Skannattujen kuvien käsittely 

Tätä hyödyllistä <Skannatut> välilehden piirrettä en ole nähnyt missään markkinoilla saatavissa olevassa kuvankäsittelyohjelmassa. 

Tavanomaisia kymppikuvia voidaan skannata kerralla koko levyllinen eli neljä kerrallaan. Tällä välilehdellä kuvaryhmä voidaan erotella erillisiksi kuviksi ja nimetä yhtä nopeasti ja kätevästi kuin digikuvat 'Nimi' välilehdellä. 

Skannattujen kuvien hankaluus on se, ettei niille voida saada sisäistä tietoa kuvausajankohdasta. Se on itse kirjoitettava oikealla kuvan yläpuolella olevaan editointikenttään. Kannattaa käyttää samaa  päiväykseen ja juoksevaan numeroon perustuvaa (S+vvvvkkpp+nnn) systemaattista nimijärjestelmää kuin digikuvissa. 

Kun tämä systemaattinen osan kerran kirjoitetaan editointikenttään, se samoin kuin muukin kuvanimi toistuu talletuksen jälkeen seuraavaa kuvaa varten muuten sellaisenaan, mutta numero vaihtuu yhdellä eteenpäin. Tämä piirre helpottaa ja nopeuttaa kuvien nimeämistä. Systemaattinen osa voidaan päälle kirjoittamalla milloin hyvänsä vaihtaa, jolloin se jatkuu (numeron vaihtuessa) kunnes sitä uudelleen muutetaan. Paperikuvista saattaa puuttua kuukausi- ja päivätieto ja vuodenkin saattaa joutua arvioimaan (Vieraskirja!). Kun kuitenkin systemaattisen osan on oltava täsmälleen 12 merkin pituinen, korvataan puuttuva tieto nollia kirjoittamalla. Kesäkuviin voi tietysti laittaa kuukaudeksi arvionsa mukaan 06, 07, 08... jne.

Kuva erotetaan neljän ryhmästä näpäyttämällä hiirellä ensin erotettavan kuvan vasenta ylänurkkaa ja pitäen hiiren näppäin alaspainettuna viedään hiiri kuvan oikeaan alanurkkaan ja päästetään hiiren näppäin ylös. Erotettu kuva siirtyy oikeanpuoleiseksi kuvaksi, joka voidaan tarpeen mukaan keikauttaa vasemmalle tai oikealle. Myös alkuperäinen neljän kuvan ryhmä voidaan keikauttaa haluttuun asentoon. 

Neljän kuvan ryhmä valitaan vasemmalla ylhäällä olevasta kuvaluettelosta, joka puolestaan tulee kuvan alapuolella ilmoitetusta kansiosta. Kansio valitaan <ScanDir> painikkeella.

Kuva talletetaan <Talleta> painiketta näpäyttäen editoinitikentässä olevalla nimellä ScanDir kansioon. 
 

Kuvien nimeäminen Nimilistan avulla

Jos kuvia on paljon ja nimissä ja teksteissä toistuvat esim samat henkilönimet, voidaan nimeämistä nopeuttaa ratkaissevasti käyttäen apuna valmista nimilistaa, josta nimet poimitaan näpäyttämällä.

Välilehdellä <Lista> olevaa ListBox ikkuna varten laaditaan etukäteen luettelo kuvissa esiintyvistä nimistä esim Exceliä käyttäen. Nimet laitetaan järjestykseen Sukunimi; Etunimi puolipisteellä toisistaan erottaen. Excelissä ne on helppo aakkostaa.
Luettelo talletetaan .txt muotoon ja voidaan ottaa käyttöön <Nimilista> painikkeella.

Vasemmalla keskellä olevaa ListBox ikkunaa varten kuvat varustetaan systemaattisella nimellä säilyttäen kameran antama koodi. Tämä tapahtuu välilehdellä Nimet. <Nimet> välilehdeltä poistuttaessa saadaan valmis Kuvanimet.txt tiedosto, joka ladataan tähän. Tiedosto poimitaan painikkeella <VanKuvanimet>.

Vasemmalla alimpana olevaan  ListBox ikkunaan poimitaan <Nimet> välilehdellä syntynyt luettelo Kuvatekstit.txt (tai vastaava -gal.txt tiedosto). Kuvateksteissä voidaan käyttää ääkkösiä ja välimerkkejä, joita kuvanimissä ei voida käyttää. Poimitaan painikkeella <VanKuvatekstit>.

Oikealla olevaan ylempään ListBox ikkunaan tulevat uudet kuvanimet sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Käsiteltävä kuva valitaan Kuvanimi luettelosta. Teksti saadaan näpäyttelemällä ylimmän ikkunan luetteloa ja kirjoittamalla alinna olevaan editoinipalkkiin tekstiä, joka tulee mukaan <+> painikkeella.

Oikealla olevaan alempaan ListBox ikkunaan tulevat uudet kuvatekstit sitä mukaa kuin ne valmistuvat edellä kuvatulla tavalla. Tässä siis rakennetaan vain kuvatekstejä.
Ohjelma laatii vastaavat kuvanimet, joissa ei saa olla välimerkkejä eikä ääkkösiä kuten Kuvateksteissä. Vanhat muuttuvat uusiksi, kun painetaan <Loppu>.

Kuvatekstissä käytettäväksi voidaan valita joko Etunimi, Sukunimi, Etunimi Sukunimi tai Sukunimi Etunimi. Kuvanimeen tulee aina SukunimiEtunimi.

Kaksoisnäpäys Kuvanimen kohdalla liittää edellisen Kuvanimen luonnollisen osan uuteen Kuvanimeen ja edellisen Kuvatekstin luonnollisen osan uuteen Kuvatekstiin.

Jos tehdään virhe, voidaan alkuperäinen Kuvanimi ja Kuvateksti palauttaa painamalla <Peruutus> näppäintä. Tämän jälkeen voidaan rakentaa uudet.
 


Asko Korpela 20061011 (20051014) o AJK kotisivu o Webmaster
20060924-276