AJKA ja DEMO ohjelmat, Asko Korpela 19970213
01 Hakemisto: E:\AJK\mat
COBWEB  EXE  39 569 29.03.92 Lukinseittimalli
CRAMER  EXE  38 514 10.10.89 Cramerin sääntö
PHILLIPS EXE  46 086 15.11.89 Phillips-käyrä (Suomi)
PROFMA  EXE  89 872 18.03.90 Voiton maksimointi (uusi)
PROFMAX EXE  78 384 28.02.89 Voiton maksimointi (vanha)
SAMHI  EXE  60 576 08.02.89 Samuelsonin ja Hicksin mallit
SOLXAD  EXE  18 240 10.04.92 X-arvon ratkaiseminen?
TOIDY  EXE  75 488 16.04.91 Diff:li & diff:si yhtälö


02 Hakemisto: E:\AJK\sma
EMPLOY  EXE  16 832 25.02.91 Työllistämisvaikutus
FUNCT  EXE  24 960 11.09.91 Funktiomuoto ja hajonta
GUJAFI26 EXE  27 088 18.09.92 Hajontakuvio
INDEX  EXE  43 603 09.05.90 Indeksilaskelmat
KOYCK  EXE  8 496 10.07.90 Koyckin muunnos
KULUTUS EXE  35 856 15.09.94 Kulutusfunktio ja hajonta
MAKEOBS EXE  36 032 10.09.91 Havaintoaineisto ja hajonta
NORMDIS EXE  27 920 27.08.92 Normaalijakauma
OBSGEN  EXE  33 484 10.09.91 Havaintoaineisto ja hajonta
TESTHYPO EXE  30 224 16.09.94 Hypoteesin testaaminen


03 Hakemisto: E:\AJK\smr
FREGRE  EXE  45 920 06.12.94 Regressio pienestä aineistosta
HPGFREG EXE  57 312 28.11.93 Regressiografiikkaa
HPGPRINT EXE  31 664 28.11.93 Grafiikkaa paperille
SMREGRE EXE  92 624 06.12.94 Regressio: grafiikka ja matriisit


04 Hakemisto: E:\AJK\EmpV
WREGAJK EXE 186 417 24.02.96 Aikasarjaregressio
WTREGRA EXE  96 561 20.02.96 Havaintografiikka
KULURAK EXE  84 528 28.09.95 Kulutuksen rakenne


05 Hakemisto: E:\AJK\nat
NATACC  EXE  43 600 05.10.95 Kansantalouden tilinpito


06 Hakemisto: E:\AJK\reo
REGOPE  EXE  95 632 03.06.93 PNS regression opiskelu
REGRE2  EXE  56 677 19.05.90 Regressioyhtälöiden vertailu
REGRPICK EXE  22 528 12.05.90 Näytteen koon merkitys
REGTRY  EXE  71 504 16.09.90 Regressiosuoran asettaminen
AUTOT  EXE  52 002 23.11.88 Jouston lajit


07 Hakemisto: E:\AJK\sol
SOLAJKC EXE  61 552 23.03.94 Makromallin validiteetti


08 Hakemisto: E:\AJK\tre
TREGRAF EXE 345 856 14.11.96 Havaintografiikka, trendit


09 Hakemisto: E:\AJK
OPNOREKZ EXE 214 012 11.10.96 Opintokirjannumerojärjestelmä


10 Hakemisto: C:\AJK\bkb
BKLIST  EXE  70 704 28.03.94 Kirjaluettelo


11 Hakemisto: C:\AJK\kal
KALAJK  EXE 374 784 18.02.96 Kalenteri


12 Hakemisto: C:\AJK\For
FORAJKA EXE 517 632 06.01.97 Ennuste AJKA mallilla


13 Hakemisto: C:\AJK\Pol
POLAJKA EXE 488 192 17.10.96 Talouspolitiikan peli


14 Hakemisto: C:\EXE
TRECFP  EXE  26 784 18.09.96 Tietokanta paperille
TXTTOTRE EXE  30 656 25.09.96 Tietokannan muokkaus
YKSKUL  EXE  27 920 28.09.95 Yksityinen kulutus
ASTTOTRE EXE  24 096 20.09.96 Astika tietojen muokkaus
KAPSTO  EXE  22 240 20.09.96 Pääomakannan laskeminen
RESITRE EXE  44 944 20.09.96 Residuaali tietokantaan
MAJKARNN EXE  33 904 20.09.96 Tietokannan muokkaus
EXTREND EXE  40 928 11.10.96 Eksogeenisten trendit
TALKATS EXE  12 896 11.10.96 Tietokannan muokkaus
RCHAJKA EXE  47 856 14.10.96 Residuaalitarkistus
SOLAJKA EXE  53 568 14.10.96 AJKA mallin pätevyys
TRLANREC EXE  28 480 23.10.95 Otsikkotietojen muokkaus
TRINFREC EXE  31 376 23.10.95 Aputiedostojen kieli
OSOAJK  EXE 166 528 22.03.96 Osoiterekisteri
KUORET  EXE  20 976 26.01.96 Kirjekuorten tulostaminen
LUETUT  EXE  58 176 21.01.96 Kirjaluettelon ylläpito
RTFTRANS EXE  32 096 26.02.96 Tiedostomuunnos
BKLIST  EXE  71 312 30.10.96 Kirjaluettelon ylläpito
KALAJK  EXE 384 256 05.02.97 Kalenteri
OPNOREK EXE 256 000 08.02.97 Opintokirjannumerojärjestelmä
VARASTO EXE 241 664 11.10.96 Harjoitustehtävän tallentaminen
FORAJKD EXE 151 904 15.10.96 Ennusteen laatiminen
PAFTRANS EXE  39 216 26.02.96 Sukutietojen muunnos
PAFSUOM EXE  28 304 26.02.96 Sukutietojen suomennos
FINDBLRP EXE 249 856 15.08.96 Aputiedostojen kielimuunnos 

Asko Korpela 970213 (970213) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute)