Simo Helander in memoriam

KESKIVIIKKONA 19. HEINÄKUUTA 2000   HELSINGIN SANOMAT

KUOLLEET Tv-ohjaaja Simo Helander

Taitava kameramies kuului television pioneereihin

Suomalaisen tv-viihteen ras-kaan sarjan am-mattilainen, kameramies ja ohjaaja  Simo Helander kuoli Helsingissä  3. heinäkuuta 63-vuotiaana. Hän oli syntynyt 17. syyskuuta 1936.
Helander kuului p1on~c-rl-joukkoon, joka oli luomassa suomalaista televisiokulttuuria. Hän opiskeli Yleisradion en-simmäisellä kameramieskurs-silla 1958-59. Hän oli kameran takana muiden maan ensim-mäisten  mustavalko-osaajien kanssa vuodet 1959-65.
Tuohon aikaan kuvanauhoit-timia ei vielä ollut olemassa. Kaikki oli suoraa lähetystä, kaikki piti osata.
Kuusikymmenluvun puoli-välissä Helanderista tuli Yleis-radion valaiseva kuvaaja. Moni MTV-läinen ohjaaja sai jo sil-loin olla tekemisissä ammatti-taitoisen, vaativan ja tarkan kuvaajan kanssa. Kaikki MTV:n ohjelmat tehtiin vielä Ylen tek-niikalla ja studiotiimeillä.
Simo   Helander   siirtyi MTV:n Viihdetoimituksen oh-jaajaksi 1972. Kahden seuraavan vuosikymmenen aikana hänen nimensä lopputeksteissä oli tae siitä, että ohjelma oli tehty pie-teetillä ja edusti alansa huip-pua.
Helander  tuli  tunnetuksi suurten ohjelmien ja sarjojen tekijänä. Unicef-konsertit. Uudet Iloiset Teatterit, Syksyn Sävelet, Ooppera-gaalat, Porin Jazzit ja monet myös partituurin lukua vaativat klassisemmat konsertit, saivat hänestä taitavan toteuttajan.
Ehkä parhaimmillaan Helan der oli pitkäaikaisessa yhteistyössä Ryhmäteatterin kanssa Suomalaisen tv-viihteen mo net klassikot syntyivät 1980-90-lukujen vaihteessa.
Kari Heiskasen käsikirjoitukseen perustuva mustavalkoinen ja tarkoituksellisen hidas Postimiesten elämänkulku häiriintyy sai kunniamaininnan Montreux'ssa 1988.
Neutral Policy toi tekijöilleen Pronssiruusun seuraavan. vuonna. Legendaarisesta ohjelmasarjasta Tabu Helander ja muut tekijä~ saivat kaksikin Venlaa.
Simo Helander jäi sairaseläkkeelle 1992 mutta vieraili edelleen MTV:n viihteessä "tuntuman säilyttämiseksi". Hän teki yhä muutamia suuria yksittäisiä ohjauksia, muun muassa Pori Jazz-tapahtumasta.
Helander oli vaativa yhteistyökumppani, jolla oli asioista vankka näkemys. Ammatillisesti hän oli ankara jopa itselleen. Siviilielämässä hän ymmärsi elämää laajasti ja hänen huumorintajunsa oli erinomainen.
Päiviö Pyysalo
Kirjoittaja on Yleisradion [MTVn] ohjelma päällikkö ja Helanderin läheinen kollega ja esimies lähes kolmen vuosikvmmenen alalta

Asko Korpela 20000720 (20000720) o Webmaster o AJK kotisivu