Kapitalismi: Mitä se on? [ccc]

Ote AJKn keskustelusta tulkki Juhani Eeron kanssa.

(Julkistetaan Juhani Eeron luvalla)

AJK

  > >Jos kapitalismi tarkoittaa samaa kuin markkinatalous, miksi et käytä sanaa markkinatalous? Kapitalismi on huono termi siksi että se sisältää voimakkaan arvovärityksen, eräiden piirien käyttämä haukkumasana. 

  >>Kapitalistin määritelmää ihmettelin. Onko sellaisia olemassa? Mikä on kapitalistin vastakohta? Varmaan on jostakin marxilaisesta tekstistä peräisin ja päätäarkoitus on kansan kiihottaminen. 

  Mitä hyötyä siitä on ja kenelle? 

Juhani Eero: Tähän vastaan: (19981016pe)
  > > Kapitalismi ei tarkoita samaa kuin markkinatalous. Markkinataloutta on ollut iät ja ajat. Se syntyi heti, kun ihmisten tuotantokyky kasvoi sellaiseksi, että heillä alkoi olla jotain vaihdettavaa. 

  > > Markkinatalous on minun mielestäni sitä, että tuotteita vaihdetaan niiden arvon mukaisissa määräsuhteissa. Tällaisenaan markkinatalous muodostaa myös systeemin, joka ohjaa tuotantoa kysynnän edellyttämään suuntaan. Markkinataloutta on siis muiden talousjärjestelmien helmoissa ollut niin kauan, kuin ihminenkin on tallannut tätä palloa. AJK: Markkinatalous 

  > > Kapitalismi kuitenkin syntyi vasta viime vuosituhannen puolen välin tietämissä. Kapitalismiin kuuluu markkinatalous. Itse asiassa elimellisemmin, kuin orjuusjärjestelmään tai feodalismiin, jonka puitteissa markkinataloutta on myös ollut, sillä kapitalismi on järjestelmä, jossa tuotteet tuotetaan myytäväksi, kun taas aikaisemmat järjestelmät perustuivat pääosin omavaraisuuteen. 

  > > Siitä huolimatta kapitalismi ei ole sama kuin markkinatalous. Aiemmasta markkinataloudesta tai yksinkertaisesta tavarantuotannosta kapitalismi eroaa siinä, että kapitalismissa kuvaan astuu tekijä, jota ei aikasemmassa tavarantuotannossa ollut, eli pääoma. Kapitaali, josta nimikin johtuu. 

  > > Tämän kapitaalin astuminen kuvaan muuttaa periaatteellisesti markkinatalouden toimintaa. Aikaisemmin käsityöläinen (tai kauppias) harjoitti tuotantoa hengissä pysyäkseen. Tuotanto oli henkilökohtaista, ja vaikka oppipoikia olikin, niin varsinaisesta palkkatyöjärjestelmästä ei ollut kysymys. Tuottajan varallisuus perustui pääosin henkilökohtaiseen työhön. Vastaavasti yhteys kulutukseen oli välitön, ja tuotteet tuotettiin pääasiassa käyttöarvoiksi eli hyödyllisiksi esineiksi.

  > > Pääomaan perustuva kapitalismi ei keskity hyödyllisten esineiden tuotantoon, vaan arvon tuotantoon. USA:ssa olevalle pääoman omistajalle ei ole juurikaan merkitystä, mitä hänen Koreassa toimiva tehtaansa sylkee markkinoille, kunhan hän saa pääomalleen laskemansa voiton. Tällä seikalla on valtava periaatteellinen merkitys koko talousjärjestelmän toiminnalle. Vaikka markkinatutkimuksilla on kapitalismissa valtava merkitys, niin siitä huolimatta kapitalistinen tuotanto on irtaantunut välittömästä yhteydestään kulutukseen, mikä näkyy mm. ajoittaisina lamoina.

  > > Kapitalismi synnyttää myös kaikenkäsittävän palkkatyöjärjestelmän, jotka ei aikaisemmissa talousmuodoissa ole ollut. Sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat ilmeiset. Jo sinänsä palkkatyön fakta, palkkatyön kaikkikäsittävyys on merkittävä yhteiskunnallinen tekijä. Sitä se on myös sitä kautta, että aikaisemman vallankäytön tilalle, joka oli pääasiassa rangaistusvaltaa ja perinnevaltaa, kapitalismissa astui houkutinvalta.

  > > Markkinataloutta on siis aina ollut ja sitä tulee kaiken todennäköisyyden mukaan aina olemaan, sillä tottahan ihmiset haluavat vastedeskin tuottaa hyödyllisiä esineitä. Markkinatalous on siis enemmän kuin vain yksi talousjärjestelmä. Kapitalismi taas on vain yksi talousjärjestelmä muiden joukossa. Järjestelmät muuttuvat ja kapitalismikin tekee jossain vaiheessa tilaa uudelle järjestelmälle, mikä se sitten onkaan.

  > > Mitä tulee kapitalismi-nimityksena arvolataukseen, niin sitähän ei voi kiistää. Tarkoitus ei kuitenkaan ole kansankiihotus, vaan asiallinen käsitteiden selvittäminen. Järkevää yhteiskunnallista keskustelua ei voi käydä, jos käsitteet eivät heijasta keskustelun kohteen olennaisia puolia. Siksi haluaisin pitää kiinni KAPITALismin hyvästä käsitteestä. Kiihkottomasti. 

  Yst. Juhani
  AJK:
   Kiitos erittäin upeasta 'kapitalismi'-käsitteen määrittelystä. Kannattaisi ehdottomasti liittää linkin kautta siihen juttuun, ei kuvana vaan erillisenä tiedostona (sivuna), johon on linkki. Minulla on tämäntapaisia käsitemäärittelyitä seuraavan linkin mukaisessa paikassa. Saisinko kopioida tämän (tekijän mainiten) ja laittaa erilliseksi tietosivuksi muiden rinnalle? (Tässä linkki: Juhani Eeron kansalaispalkkasivut [ei toimi enää]) 
  J.E.: Hei! (19981018su)
   Kaikki netissä julkaistuja ajatuksiani saa kopioida tekijän mainiten vapaasti. 

KapitalismiKaatoiMarkkinatalouden-HS-19981028.htm

Asko Korpela 20000414 (981017) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu
20000414-224