Suhteellisen tulon hypoteesi [ccc]

Askel kohti laajempia tulokäsitteitä on suhteellisen tulon hypoteesi, jonka Duesenberry esitti 1949. Sen mukaan

Kuluttaja kokee hyötyfunktionsa arvon nousua vain jos hänen kulutuksensa kasvaa keskimääräiseen kulutukseen verrattuna.

bussis

Käytännössä edellinen tulohuippu Y0 on edellisen vuoden tulo.

YDPF.gif

Kuten kuviosta ja luvuista nähdään, käytettävissä oleva tulo pienentyi

Suhteellisen tulon hypoteesin mukainen kulutusfunktio Suomen kansantaloudesta

{ KULUTUS.REG  (68-95)  1 APCY CNST Y/Y0 } 99-01-28 00:21
APCY  = { keskimääräinen kulutusalttius               (osamäärä)  }
+ 0,954 {* CNST  10 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
+ 0,0115 * Y/Y0 { 0,13 tulo/huipputulo                (osamäärä)  }
{ F 0,017 (1,26)  t, R²-0,0378, DW 1,02, SD 0,021, Ro 0,48 (1999-01-28) } ;

Tavanomaisessa muodossa

Eli suhteellisen tulon hypoteesin mukaista kulutusfunktiota ei aineistosta saada, koska tässä parametri b saa väärän etumerkin.

Johtopäätös:


Mikä on tässä rajakulutusalttius?


Asko Korpela 19990128 (19990127) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu