PNS-regressiomenetelmä [ccc]

0 Havainnot hajontakuvio ja PNS periaate

Kulutus C Tulot Y
13 12
22 22
32 32
41 43
55 63
hajontakuvio-CY.gif
Hajontakuvio (Scatter diagram)

Kun kahden muuttujan, kulutus C ja tulot Y, välistä riippuvuutta koskevaan havaintoaineistoon sijoitetaan PNS menetelmällä suora

on a ja b määrättävä siten, että niitä käyttäen laskettujen C-arvojen ja havaittujen C-arvojen erotusten neliöiden summa on pienin mahdollinen.


1 Mikä neliösumma?

Olemme etsimässä sopivia a ja b arvoja.
Kokeilemme arvoja a = 8.52 ja b = 0.7.

Kulutusfunktio on silloin

Sijoitamme tähän taulukon Y-havainnot 12,22,32,43 ja 63.

Sarakkeeseen C2 on laskettu arvoja olettaen, että parametrien arvot ovat a = 1.64 ja b = .9. Näiden mukaan kulutusfunktio on asennossa

T1 Kulutus, tulot ja poikkeamien neliöt

C Y C1 E1 E12 C2 E2 E22
13 12 16.9 ­3.9 15.4 12.4 0.6 0.3
22 22 23.9 ­1.9 3.7 21.4 0.6 0.3
32 32 30.9 1.1 1.2 30.4 1.6 2.4
41 43 38.6 2.4 5.7 40.3 0.7 0.4
55 63 52.6 2.4 5.7 58.3 ­3.3 11.2
Summa 0.0 31.5   0.0 14.7

Lasketaan

HarhaisetKulFu.gif


2 Miten löydetään pienin neliösumma?

Totea ...

 C = C* + e
     = a + b Y + e
Havaittu kulutus C
= laskettu kulutus a + b Y + poikkeama e.
e = C - C*
   = C - a - b Y
Poikkeama e = havaitun C ja lasketun a + b Y erotus.


Johda ...

e2 = (C - a - b Y)2 Erään poikkeaman neliö.
e12 + e22 + ... + en2
    
= (C1 - a - b Y1)2 + (C2 - a - b Y2)2 + ... + (Cn - a - b Yn)2

Se2=S(C-a-bY)2.gif
Neliöiden summa ...

    = f(a,b)

... joka riippuu siitä,
mitkä arvot a ja b saavat.


Aseta ... osittaisderivaatat nolliksi

osdSe2posda.gif ... a:n suhteen ja
osdSe2posdb.gif b:n suhteen.


Saat ...

SC=na+bSY.gif PNS normaaliyhtälöt,
SCY=aSY+bSYY.gif joista ...


Voit johtaa ...

b=kaava.gif  ... kaavat b:lle ja
a=kaava.gif   b:n avulla a:lle.


3 PNS laskelmat

b=kaava-luvut.gif

       a=kaava-luvut.gif

T2 PNS laskelmat

C Y YY CY C* e e2
13 12 144 156 14.1 ­1.1 1.21
22 22 484 484 22.3 ­.3 .09
32 32 1024 1024 30.6 +1.4 1.96
41 43 1849 1763 39.7 +1.3 1.69
55 63 3969 3465 56.3 ­1.3 1.69
163 172 7470 6892   .0 6.64

K2 Harhaton PNS kulutusfunktio

KulFu-harhaton.gif

C = 4.1 + 0.83 Y


PNS regressiomenetelmän itseopiskelu

Tässä voit kopioida itsellesi OPIREGZZ.EXE ohjelmapaketin, jonka avulla voit opiskella regressioanalyysia PNS menetelmällä.

OPIREGZZ pakettiin sisältyvät ohjelmat kannattaa käydä läpi alla olevassa järjestyksessä.


Asko Korpela 19990317 (19990126) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu

19990310-41