Suhteellisen edun periaate [ccc]

Parkin: Economics tapaan AJK

1 Vaihtoehtoiskustannus ja suhteellinen etu

1.1 Peltomaan vaihtoehtoiskustannus

K1 Peltomaan vaihtoehtoiskustannus

F3504.jpg Viljamaa tuottaa ja kuluttaa 15 bln bushelia viljaa ja 8 mln autoa vuodessa. Se siis tuottaa ja kuluttaa pisteessä a tuotantomahdollisuuksien käyrällään. Vaihtoehtoiskustannus on tuotantomahdollisuuksien käyrän kulmakerroin tässä pisteessä. Punainen kolmio kertoo, että pisteessä a joudutaan luopumaan 18 bln bushelista viljaa, jotta voitaisiin tuottaa 2 mln autoa. Tämä tarkoittaa, että pisteessä a 2 mln autoa maksaa 18 bln bushelia viljaa. Yhtälailla voidaan sanoa, että 1 auto maksaa 9000 bushelia viljaa tai 9000 bushelia viljaa maksaa 1 auton.


1.2 Automaan vaihtoehtoiskustannus

K2 Automaan vaihtoehtoiskustannus

F3505.jpg Automaa tuottaa ja kuluttaa 18 bln bushelia viljaa ja 4 mln autoa vuodessa. Se siis tuottaa ja kuluttaa pisteessä a' tuotantomahdollisuuksien käyrällään. Vaihtoehtoiskustannus on tuotantomahdollisuuksien käyrän kulmakerroin tässä pisteessä. Punainen kolmio kertoo, että pisteessä a joudutaan luopumaan 6 bln bushelista viljaa, jotta voitaisiin tuottaa 6 mln autoa. Tämä tarkoittaa, että pisteessä a' 6 mln autoa maksaa 6 bln bushelia viljaa. Yhtälailla voidaan sanoa, että 1 auto maksaa 1000 bushelia viljaa tai 1000 bushelia viljaa maksaa 1 auton.


2 Hyöty ulkomaankaupasta

2.1 Miten ulkomaankaupan hyöty saadaan

K3 Autontuonti ja -vienti

K5206-AutonTuontiVienti-c.gif Kun auton hinta laskee, Viljamaan autontuonti kasvaa - Viljamaan autojen tuontifunktio on alaspäin viettävä. Kun auton hinta nousee, Automaan autonvienti kasvaa - Automaan autojen vientifunktio on nouseva. Ilman ulkomaankauppaa auton hinta Viljamaassa on 9000 bushelia viljaa (piste a) ja 1000 bushelia viljaa Automaassa (piste a').

Vapaan ulkomaankaupan olosuhteissa auton hinnaksi tulee vientitarjontakäyrän ja tuontikysyntäkäyrän leikkauspiste 3000 bushelia viljaa. Tällä hinnalla Viljamaa tuo ja Automaa vie 4 mln autoa vuodessa. Viljamaa puolestaan vie ja Automaa tuo 12 bln bushelia viljaa vuodessa. Tämä määrä tarvitaan autojen maksamiseksi.


2.2 Tuotannon ja kulutuksen muutokset

K4 Kulutusmahdollisuuksien laajentuminen

F3507a-Viljamaan_kulutus-c.gif

F3507b-Automaan_kulutus-c.gif
(a) Viljamaa
Ilman ulkomaankauppaa farmarit elävät pisteessä a, missä auton vaihtoehtoiskustannus on 9000 bushelia viljaa (mustan suoran kulmakerroin osassa a). Myös kulkukansa elää ilman ulkomaankauppaa, kuluttavat ja tuottavat pisteessä a', missä 1000 viljabushelin vaihtoehtoiskustannus on 1 auto (mustan suoran kulmakerroin osassa b).

Ulkomaankaupassa tavaranvaihto voi tapahtua hintaan 3000 bushelia viljaa 1 autosta kuten punainen suora kummassakin kuvion osassa osoittaa. Osassa a Viljamaa pienentää autontuotantoaan ja lisää viljantuotantoaan siirtyen pisteestä a pisteeseen b.

(b) Automaa
Viljamaa vie viljaa ja tuo autoja ja elää pisteessä c. Farmareilla on enemmän sekä viljaa että autoja kuin heillä olisi, jos he itse tuottaisivat omat kulutustavaransa pisteessä a.

Osassa (b) Automaa vie autoja ja tuo viljaa. Se kuluttaa pisteessä c'. Kulkureilla on enemmän sekä autoja että viljaa kuin heillä olisi, jos he tuottaisivat itse kaikki kulutushyödykkeensä pisteessä a'.


Asko Korpela 19990209 (19990209) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu