Kommentoitu Wregajk tulostus [ccc]

Laajenna tätä ikkunaa tarpeen vaatiessa sivusuuntaan

{ OLACON.REG  (63-96) 15 CEPF CNST YDPF } 99-01-12 21:33
CEPF  = { Yksityiset kulutusmenot                  mrd 90 mk  }
+  0,2 {* CNST 0,05 Sarja ykkösiä vakiotermin laskemiseksi           }
+ 0,9672 * YDPF {  64 Yksityinen käytettävissä oleva tulo      mrd 90 mk  }
{ F  4047 (1,32)  t, R² 0,9919, DW 0,98, SD  4,7, Ro 0,51 (1999-01-12) }; 
 |  |   |   |     |     |     |     |
 |  |   |   |     |     |     |  Autokorrelaatiokerr
 |  |   |   |     |     |  Estimaatin keskivirhe
 |  |   |   |     |     |___ Durbin-Watsonin luku
 |  |   |   |     |______________ Selitysaste (korjattu)
 |  |   |   |_____ Selittäjän t-arvo
 |  |   |____________ Selittäjän tunniste, F vapausasteet
 |  |___________________ Regressiokerroin, F testisuure
 |________________________ Regressiokertoimen etumerkki


Asko Korpela 19990115 (19990115) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu