Asko Asko Korpela

Economics courses

askokorpela@gmail.com


Suomi Kansantaloustieteen kurssit o Discourses o AJK program page o AJK home page

Asko Korpela's Economics Courses

RakToi Finland as a market of supply and demand
ProSem Proseminar
SuoKan AJKA model course pages
EnnPol Forecasts and economic policy
EmpMen Introductory course in Econometrics
OptDyn Mathematical economics
KanSem Seminar: Macroeconomics and economic policy

Discourses

Kääntäjäkoulutus Helsingin Yliopiston kääntäjäkoulutuksen kurssi kansantaloudessa 19981209
Keynes Keynesiläinen perushypoteesi 19990219
Duesenberry Suhteellisen tulon hypoteesi 19990219
Friedman Pysyväistulohypoteesi 19990219
Ando & Modigliani Elinkaarihypoteesi 19990219
Talouspolitiikka Miten kansantaloutta ymmärretään, ennustetaan, ohjataan? 20020828

Asko Korpela - economics lecturer - Helsinki School of Economics and Business Administration

Asko Korpela 970410 (960929) o askokorpela@gmail.com (feedback to Asko Korpela) o AJK home page