AJK Kansantaloustiede

Asko
hi!
Asko Korpela
vastaanotto
09-483860
KAN-tanssi
askokorpela@gmail.com
AJK opetus
AJK kotisivu
AJK ohjelmasivu
* EU-tenttikysymykset *

English

Sirkka Hämäläinen ECB o HS
RakToi Kansantalouden peruspiirteet: rakenne ja toiminta
ProSem Proseminaari (yksinkertaisia harjoitustehtäviä) 970410
PerMak 1999 Makrotaloustieteen perusteet 31A010 990415
PerMak 1998 Makrotaloustieteen perusteet 31A010 990102
SuoKan AJKA-mallin kurssisivut (Makroteoria ja Suomi) 31D270 970406
EnnPol Ennusteet ja talouspolitiikka 31D260
EmpMen Ekonometrian ensi askeleet 31D030
OptDyn Matemaattinen taloustiede (vanha) 34C110
KanSem Kandidaattiseminaari: Makroteoria ja talouspolitiikka 31D001

Tietosivut

Arvonlisämenetelmä Arvonlisämentelmä kansantalouden tilinpidossa 19990127
Derivaatta Derivaatan määritelmä ja käyttö taloustieteessä 19990126
Funktio Funktio ja sen yleisyystasot 19990126
Gauss-Seidel ratkaisu Epälineaarisen makromallin iteratiivinen ratkaiseminen o English 20050419
Indeksiongelma Kansantalouden tilinpidon indeksiongelma 19990127
Jousto Jouston määritelmä ja käyttö taloustieteessä (kaikki kurssit) 19990126
Kapitalismi Mikä ero on markkinataloudella ja kapitalismilla? 19981028
Markkinatalous Määritelmäyritys edellisen (kapitalismi) johdosta. 20000414
Niitamo Niitamon tuotantofunktio 19990215
Ostovoimapariteetti Mitä tarkoitetaan ostovoimapariteetilla? o English 19980408
Piensijoittaja ja pienyrittäjä Markkinatalouden ytimessä on piensijoittaja ja pienyrittäjä 20000519
PNS-regressio Regressioanalyysi pienimmän neliösymman menetelmällä 19990126
Suhteellinen etu Vaihtoehtoiskustannukset ja suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa 19990209
Tappiofunktio PolTajka ohjelmassa käytetyn tappiofunktion rakenne o Loss function 20050419
Trendi Trendi, trendiennuste, trendin laskeminen 19990120
Wregajk Kommentoitu Wregajk tulostus 19990115


Erillisluennot

FinRus Problems in trade between a market economy and a command economy 19980915
Kääntäjäkoulutus Helsingin Yliopiston kääntäjäkoulutuksen kurssi kansantaloudessa 19981209
Keynes Keynesiläinen perushypoteesi 19990219
Duesenberry Suhteellisen tulon hypoteesi 19990219
Friedman Pysyväistulohypoteesi 19990219
Ando & Modigliani Elinkaarihypoteesi 19990219
Talouspolitiikka Miten kansantaloutta ymmärretään, ennustetaan, ohjataan? 20020828


31D270 Makroteoria ja Suomen kansantalous 97S

Tavoite: Tutustuminen Suomen kansantalouden rakenteeseen ja sen osien ja toimintojen välisiin riippuvuuksiin kansantalouden tilinpidon pohjalta. Kulutuksen, pääomanmuodostuksen, työllisyyden, palkkojen ja hintojen sekä ulkomaantalouden keskeiset riippuvuudet. Kokonaistaloudelliset ennusteet ja talouspolitiikan vaikutusmahdollisuudet.

Opetus: 97K Luennot ja harjoitukset 3 vt.

Kirjallisuus: Korpela: Suomi markalla mitaten, 210 s, Talousteos KY. Tietokoneavusteinen internetkurssi.

Kokoontuminen: ti 10-11 C418 to 10-12 C418

Kuulustelut: Pisteet: Tentti+harjoitukset 70+30.


31D010 Kandidaattiseminaari 97S

Tavoite: Tutkimustyön harjoittelu. Tutkimusraportin kirjoittaminen. Tekstinkäsittelyjärjestelmän käyttö. Esitelmä. Vastaväitös.

Kokoontuminen: ke 12-14 C331


31A010 Makrotaloustieteen perusteet 99KL 4 ov
(Principles of Macroeconomics)

Makrotaloustieteen perusteet

Makrotaloudellisen tiedon lähteet. Kuluttaja kansantaloudessa. Pääomanmuodostus ja pääomakanta. Taloudellinen kasvu ja työllisyys. Palkat ja hinnat. Suhdannevaihtelu. Talouspolitiikka.


Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu

Asko Korpela 20100328 (19960929) o Webmaster o AJK kotisivu

980427-1238 o 980601-1600 o 981014-1708 o 19990107-2032 o 19990215-2277 o 19990409-3001 o 19991124-4361