Makrotaloustieteen perusteet 31A010 [ccc]

 

 Opinto-ohjelma 1998K2

Parkin  Harjoitus ym kkppvp
10 Yleiskatsaus ja tietopohja    PolAjka vk11
11 Makrotaloustietede ja maailmantalous 22,37   0309ma
12 Kansantulokäsitteet: yhteinen kieli  23   0311ke
13 Suomen kansantalous: tuotanto ja työllisyys   EU vai Venäjä? 0313pe
20 Keynesiläinen teoriaperusta 25   vk12
21 Kulutus ja säästäminen 25 KULURAK.EXE 0316ma
22 Pääomanmuodostus: kiihdytin ja joustava kiihdytin  25   0318ke
23 Perusteoria ja Suomen kansantalous   MPC, E,SR,LR  0320pe
30 Tasapaino ja kerrannaisvaikutukset     vk13
31 Kokonaiskysyntä ja kokonaistarjonta 27   0323ma
32 Kerrannaisvaikutukset eli multiplier 28   0325ke
33 Kerrannaisvaikutukset ja Suomen kansantalous   AJKC-malli 0327pe
40 Tuotanto, työllisyys ja taloudellinen kasvu      vk14
41 Työllisyys ja työttömyys  24   0330ma
42 Kasvu, työpanos ja tekninen kehitys  26   0401ke
43 Kysynnän kasvu ja työllisyys Suomessa    L = B Qc Kd 0403pe
50 Rahatalous ja ulkomaantalous 30,31,35,36   vk15-16
51 Rahatalous: rahan kysyntä ja tarjonta     0406ma
52 Suhteellisen edun periaate ja ostovoimapariteetti     0408ke
53 Suomi, EMU ja maailmantalous    X = X(EU,ULC) 0417pe
60 Inflaatio, palkat ja suhdannevaihtelu  32,33   vk17
61 Phillips-käyrä ja inflaatio-odotukset     0420ma
62 Kokonaiskysynnän dynamiikka: Samuelson ja Hicks      0422ke
63 Suomen palkka- ja hintakierre    W% = f(UR,P%) 0424pe
70 Talouspolitiikka: budjetti, raha, tulo 29,34   vk18
71 Talouspolitiikan tavoitteet ja instrumentit     0427ma
72 Loikkanen - Pekkarinen - Siimes -Vartia (toim.): 
Kansantaloutemme rakenteet ja muutos, Taloustieto Oy, Helsinki.
  Luvut 2,8-11  
73 Budjetti, verotus vai tupo?    FORAJKA 0429ke

Tällä sivulla on pätevimmät tiedot kaikista 31A010 Makrotaloustieteen perusteet kurssiin liittyvistä kysymyksistä, kurssin runkona olevan luentosarjan jatkuvasti päivitettävä sisältö, viittaukset kurssikirjoihin ja linkit luentokohtaisille kurssisivuille. Luennot ovat jakautuneet 7 viikon ajalle, kullakin 3 luentoa. Kurssiin liittyy vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, joiden suorittamisesta ei hyvitetä suorituspisteitä eikä niiden sisällöstä tule tenttikysymyksiä. Kurssiin liittyy myös oheislukemista, josta ei tule tenttikysymyksiä. Kurssimateriaalin käsittelyssä käytetään jatkuvasti tietokoneohjelmia, mutta niiden tekniseen käyttöön liittyviä kysymyksiä ei tule tenttiin. Kurssista on ilmestynyt kaksi kurssimonistetta, joita saa kirjakaupasta. Tällä sivulla on myös pätevimmät tiedot kurssiin liittyvistä tenteistä. Jos on epäselvyyttä tai parannusehdotuksia, niitä vastaanottaa Asko Korpela. Vastaanotto o Asko.Korpela@kolumbus.fi

Lisätietoja o sivun alkuun o LSE o MITn vastaavan kurssin rakenne o Nettikursseja maailmalla

Tentit:

plus > Loikkanen - Pekkarinen - Siimes -Vartia (toim.): Kansantaloutemme rakenteet ja muutos,
Taloustieto Oy, Helsinki. Luvut 2,8-11 tentitään osakokeen 2 ja lopputentin yhteydessä.

Loppukoetilaisuutta 19980527 koskeva muistutus

Niillä, jotka eivät voi osallistua välikokeeseen, on mahdollisuus suorittaa välikoe (1. tai 2.) lopputenttitilaisuudessa 19980527. Välikokeessa hylätyllä ei tätä mahdollisuutta ole. Loppukoetilaisuudessa voidaan siis suorittaa joko lopputentti tai 1. välikoe tai 2. välikoe, vain yksi näistä. Loppukoetilaisuuteen ilmoittaudutaan normaalisti kyypparilla riippumatta siitä mikä koe suoritetaan.


Tenttikysymykset

Kurssimonisteet


Lisää linkkejä

Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute AJKlle)

Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu, vastaaotto


Virhe tentissä 980506


Asko Korpela 981015 (970404) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu

980307-113, 980315-336, 980322-535, 980329-802, 980405-1316, 980407-1373, 980420-1539, 980425-1852, 980506-2333, 980509-2417, 980516-2600, 980518-2635, 980531-2968, 980611-3113, 980620-3151, 980728-3239 o 980904-3383 o 980915-3449 o 981015-3739 o 990102-4103, 020122-5469