Päättökoe sopinee peruskouluunkin 

Julkaistu Helsingin Sanomissa 18.8.2000

Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala katsoo, että päättökoe ei sovi peruskouluun (HS 13.8.). Hän saattaa olla oikeassakin, mutta myös toisenlaiselle näkemykselle on perusteita. Sarjalan mukaan myönteiset kokemukset ylioppilaskirjoituksista eivät oikeuta päättelemään, että näitä saataisiin myös peruskoulun päättökokeesta. Hän pitää valtakunnallista päättökoetta jopa vaarallisena, sillä se houkuttelisi kiinnittämään keskeistä huomiota koulun tietotehtävään. Näin  arvo- ja muu kasvatus, yhteisöllisyyteen valmentaminen sekä persoonallisuuden tukeminen jäisivät vähemmälle, koska niiden valtakunnallinen arviointi on vaikeaa. 

Tällaista tendenssiä saattaisi ilmetä, mutta ei välttämättä merkittävästi. Kyllä mainittuja ”pehmeitä” taitojakin voidaan jollakin tarkkuudella mitata vaikkapa päättökokeessa. Sitä paitsi, miten voidaan vakuuttua näiden taitojen oppimisesta, ellei niitä voida tai haluta mitata? Yleiset havainnot joidenkin koululaisten käyttäytymisestä koulutunneilla ja kaduilla eivät erityisemmin tue näkemystä, että yhteisöllisyyden ja persoonallisuuden kehittämisessä olisi laajalti onnistuttu edes niin hyvin kuin joskus aikaisemmin.

On hyvinkin mahdollista, että opintojen loppuvaiheessa häämöttävä päättökoe saisi koulunkäyntiin sellaista ryhtiä, joka siitä monessa tapauksessa tuntuu puuttuvan. Voisivatpa siinä tilanteessa arvotkin mennä nykyistä paremmin perille, kun työnteolla olisi selkeä tavoite samaan tapaan kuin lukiossa. 

Sarjala viittaa oikeusturvanäkökohtaan. Voidaankin katsoa, että valtakunnallinen päättökoe takaisi nykyistä käytäntöä paremmin oppilaiden oikeusturvan työmarkkinoille ja jatko-opiskeluun pyrittäessä, sillä kaikkien päättötodistuksessa olisi samaan kokeeseen perustuvat ja siten keskenään vertailukelpoiset arvosanat. Pelkät päättöarvioinnin yhteiset kriteerit eivät takaa tätä, sillä niiden soveltamisessa saattaa esiintyä suuriakin eroja eri koulujen kesken.

Eräs tähän asti lausumaton vaara päättökokeessa kuitenkin olisi. Se saattaisi aluksi paljastaa peruskoulun oppimistulosten vähemmän mairittelevan tilan, jota moni nyt yhtenäisen mittauksen puuttuessa vain uumoilee.
 

Pekka Pihlanto
professori
Turun kauppakorkeakoulu 

Asko Korpela 20000818 (20000818) o o AJK kotisivu