Pihlanto Pekka
Viestinnän asein huumeita vastaan

 

Lähetetty Helsingin Sanomiin 28.5.2001

Huumevieroitukseen pääsemisen vaikeuksia on aiheellisesti korostettu (HS pääkirjoitus 28.5.). Tuntuu kuitenkin siltä, että kohtalokasta huumeisiin sortumisen prosessia ei ole riittävän vakavasti ajateltu kaikilta muiltakaan osin. Tärkeä kohde olisi juuri huumeiden kokeilu- ja jopa sitä edeltävä vaihe nuoren elämässä. Tähän olisi pyrittävä vaikuttamaan nimenomaan tajunnan kanavien kautta.

Miksi ei siis valjastettaisi markkinointiviestinnän mahtavia keinoja huumemyönteisen mielikuvan torjuntaan ja huumeettoman tukemiseen? Näin siitä huolimatta, että ”huumeet olisivat tulleet jäädäkseen” - itseään toteuttava ennuste muuten, jota ei pitäisi joka käänteessä toistella. Huumeasiantuntijat ovat tähdentäneet, että uhkakuvat eivät tehoa. Ehkä näin onkin. Varoittelu saattaa nykyisenä ekstreemilajien etsikkoaikana suorastaan houkutella kokeilemaan. Huumeiden houkuttelevuus ja ”sankarimyytti” tulisikin murentaa muulla tavoin.

Huumeiden vastaisen kampanjan ideointiin olisi syytä ottaa nuorison edustajat mukaan, sillä he tietävät, mitä nuoret ajattelevat ja mikä heihin puree. Näin pystyttäisiin ehkä välttämään ”raitis ja reilu ei horju ei heilu”-tyyppiset iskulauseet, jotka eivät nykymaailmassa toimi. Valistuksen olisi oltava realistista ja asiallista, mutta myös oikealla tavalla tunteisiin vetoavaa, muuten se ei tehoa. Takavuosien kampanja hukkumiskuolemien vähentämiseksi tyyliin ”kännikala ei kauas ui” saattoi olla karmeassa realismissaan ja humoristisuudessaan oikean suuntainen.

Jotakin tämän tapaista olisi mielestäni syytä nyt aloittaa mieluimmin valtiovallan taholta. Kampanja olisi toteutettava kaikissa tiedotusvälineissä riittävän pitkäkestoisena ja hyvin resurssoituna hankkeena - unohtamatta silti huumehoidon tarvitsemia voimavaroja. Lieneekö esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä henkisiä ja taloudellisia rahkeita tällaiseen?

Pekka Pihlanto professori Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20010615 (20010615) o o AJK kotisivu